Viden på vrangen - Bygherreforeningen

Blog -

27/02/2018

Viden på vrangen

Blogindlæg skrevet af: Kolja Nielsen, CEBRA

 

 

I dette tilfælde blev resultatet en række nytænkende og kontekstbaserede motiver, der er karakteristiske for transformationen af Experimentarium. En spiralerende Helix-trappe inspireret af strukturen i et DNA-molekyle, en Vektor-trappe, der illustrerer et begreb fra matematikkens verden og som spejler det omgivende rum samt en facade, hvor facadepladernes perforeringer illustrerer en historie fra fysikkens verden om, hvordan strømme af gasser og væsker ændrer sig, når de møder modstand. Motiver der formidler husets indhold og samtidig udgør tydelige tilføjelser og nytænkning af det eksisterende byggeri. Tilmed motiver der vækker undren og nysgerrighed hos beskueren og som dermed formidler Experimentariums vision om at påvirke måden, man oplever og forstår naturvidenskab og teknologi på.

Men hvordan definerer vi ”konceptuel transformation”, kan man benævne ombygningen af Experimentarium i Hellerup indenfor dette begreb og skaber denne type transformation en særlig værdi for brugerne?

Det har for os været væsentligt, at transformationen af Experimentarium skete med stor respekt for og udgangspunkt i det eksisterende byggeri – en tidligere Tuborg tappehal for bl.a. sodavand – mens det samtidig var lige så væsentligt, at husets funktion som science center var toneangivende for det nye design. Det er det vi definerer som konceptuel transformation – en transformation, der er bevidst om og viderebringer Experimentariums konceptuelle kerne.

 

Dobbelt strategi
Vi valgte at anvende en dobbelt strategi, hvor transformationen sker med lydhørhed overfor historien kombineret med en klar ide om at vende huset på vrangen – så både dets indhold både er synligt udefra på facaderne og indefra i gallerierne, hvor man har direkte visuel forbindelse til arbejdspladser, udstilling og opholdsarealer – og hvor de to karakteristiske fordelingstrapper laver overbevisende henvisninger til husets kernefortælling. Når man søger denne forening, vil husets brugere og bygherre stå i centrum for udviklingen af arkitekturen. Det er dem, man skal forstå, dem, der skal hjælpe de designmæssige motiver på vej. Således blev både de to trappedesigns og facadens mønstre til via en række workshops med deltagelse af medarbejdere fra Experimentarium, professor fra DTU Jacob Bohr og rådgivergruppen.

 

 

En yderligere pointe for vores design er, at beskueren oplever, at det nye Experimentarium hviler på fortiden i form af den renoverede teglbase, der med sin robuste karakter står i flot kontrast til den perforerede alumuniumfacades lethed og mere moderne udtryk. Igen er det tydeligt, hvilke arkitektoniske indgreb og tilføjelser der er sket siden det eksisterende byggeri – det nye lever så at sige videre side om side med det historiske. En vigtig pointe er således, at arkitekturen understreger det faktum, at viden og forskning altid bygger på forudgående viden. Et naturvidenskabeligt fænomen eller teknologisk problem kan være observeret for flere århundreder siden, men er forblevet uløst eller ufærdigt pga. manglende indsigt og viden. Der er eksempler på problemstillinger, som er formuleret af f.eks. matematikere, velvidende at de ikke selv kunne løse dem, med henblik på at efterfølgende generationer af matematikere ville kunne gøre det – og har gjort det – med baggrund i den viden, der er opnået i den mellemliggende periode.
Experimentariums arkitektur er med andre ord også et billede på, at videnskabsfolk ofte vender tilbage til en historisk problemstilling, men på et højere erkendelsesniveau, hvorved et videnskabeligt emne med tiden står mere og mere klart. Det nye Experimentarium omsætter dette i arkitektur, materialer og tekniske løsninger ved at nytænke den historiske arkitektur samtidig med, at dens essens bevares. Det idémæssige afsæt for mødet mellem nyt og gammelt er således tanken om, at fremtiden hviler på historien, på samme måde som den dynamiske komposition af forskudte bokse beklædt med perforerede aluminiumsplader hviler på sit historiske fundament, basen i tegl.

For CEBRA er pointen, at når en transformation sker med respekt for den eksisterende historie, parret med stærke arkitektoniske ambitioner og med en indlevet og værdifuld brugerdreven konceptuel transformation – så vil resultatet blive både ambitiøst og interessant for såvel bygherren som brugeren. Et projekt der formidler sin historie og sit konceptuelle fundament på en vedkommende, sansepirrende og nytænkende måde. Hvor indhold og bygning smelter sammen, og hvor arkitekturen er med til at løfte formidlingen af naturvidenskab og teknologi til helt nye og anderledes højder.

Experimentarium vandt i dette efterår Aluminium Byggeprisen 2018 for sin nytænkende, komplekse og formidlende facade og er indstillet til RENOVERprisen 2018.

Læs mere om Experimentarium her https://cebraarchitecture.dk/project/experimentarium/

og her https://www.experimentarium.dk/

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev