Bygherren skal stille sig i spidsen for at skabe flere lærepladser

Der mangler arbejdskraft i byggeriet, og der uddannes også i dag for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft. Ifølge Danske Regioners prognose vil der alene i 2025 mangle omkring 17.000 faglærte i byggeriet, hvilket vil skabe store udfordringer for branchen og have negativ indflydelse på samfundsudviklingen.

På vegne af vores medlemmer er det derfor naturligt for os at arbejde på, at landets bygherrer tager et større ansvar for, at der kommer flere veluddannede håndværkere ind i byggeriet.

Derfor tog Bygherreforeningen i 2019 initiativ til “Byg Med Unge Alliancen”. Her sætter vi gang i en række aktiviteter, som støtter bygherrerne i at der kommer flere lærepladser på de store byggeprojekter, og at der dermed bliver uddannet flere faglærte i byggeriet. I projektets første år skete dette konkret i et projekt med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor der blev at udviklet metoder og værktøjer til at understøtte bygherrer i at opstille realistiske krav og målsætninger om lærepladser.

Bygherrer skaber lærepladser

De erfaringer bygger vi videre på i det nye projekt ”Bygherrer skaber lærepladser”, hvor der skal bygges broer mellem de mange parter, som skal samarbejde for at få flere faglærte i byggeriet. I dette projekt er det navnlig de almene bygherrer, som sammen med deres entreprenører skal understøtte at flere unge får adgang til de lærepladser, der skal etableres i forbindelse med kravet om 14% lærlinge på de kommende års grønne bygge- og renoveringsprojekter. Derigennem bidrager projektet til, at unge får en håndværkeruddannelse med kompetencer inden for grøn renovering.

Projektet har fire hovedindsatser:

  • I samarbejder med bygherrer fra hele landet udvikles og systematiseres indsatsen for flere lærlinge på de enkelte bygherrers byggerier
  • Sparring med entreprenører om åben og bred rekruttering og fastholdelse af lærlinge
  • Facilitering af indsatser, der mobiliserer de unge og synliggør muligheden for en karriere i byggebranchen
  • Formidling og implementering af projektets redskaber og metoder til hele byggebranchen

Finansiering og projektpartnere

”Bygherrer skaber lærepladser” bliver til i samarbejde med Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og AlmenNet med inddragelse af 10-15 almennyttige boligafdelinger, som skal lægge konkrete byggerier til. Projektet realiseres med en bevilling fra TrygFonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 % lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.

Følg med i indsatsen på Facebook

Sådan får du flere lærlinge på byggeriet

Byg med unge – alliancen i Bygherreforeningen har over 2 år fra 2019 til 2021 arbejdet med at bygherren tager ansvar for flere lærlinge på deres byggerier. I denne publikation samler vi op på erfaringer fra dette arbejde.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev