Bygherren skal stille sig i spidsen for at skabe flere lærepladser

Der mangler arbejdskraft i byggeriet, og der uddannes også i dag for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft. Ifølge Danske Regioners prognose vil der alene i 2025 mangle omkring 17.000 faglærte i byggeriet, hvilket vil skabe store udfordringer for branchen og have negativ indflydelse på samfundsudviklingen.

På vegne af vores medlemmer er det derfor naturligt for os at arbejde på, at landets bygherrer tager et større ansvar for, at der kommer flere veluddannede håndværkere ind i byggeriet.

Derfor tog Bygherreforeningen i 2019 initiativ til “Byg Med Unge Alliancen”. Her sætter vi gang i en række aktiviteter, som støtter bygherrerne i at der kommer flere lærepladser på de store byggeprojekter, og at der dermed bliver uddannet flere faglærte i byggeriet. I projektets første år skete dette konkret i et projekt med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor der blev udviklet metoder og værktøjer til at understøtte bygherrer i at opstille realistiske krav og målsætninger om lærepladser.

I et sideprojekt under navnet Tillid til lærepladser, der er finansieret af Region Sjælland, arbejder vi med at gøre det nemmere for lærlinge at finde en læreplads, når der er lærlingekrav på byggerierne. I projektet har vi også fokus på at mindske frafald på lærepladserne. Tal fra 2021 viser, at 23,6 pct. af alle uddannelsesaftaler, primært inden for byggeri, bliver afbrudt før tid. Det er derfor relevant at kigge på, hvordan de unge bliver mødt, når de kommer i lære i byggeriets virksomheder og på nogle af årsagerne til at frafaldsprocenten er så høj. Projektet skal også sørge for at invitere flere unge ind i branchen gennem byggepladsbesøg. Projektet løber fra juni 2021 – august 2023.

Bygherrer skaber lærepladser

De erfaringer bygger vi videre på i det nye projekt ”Bygherrer skaber lærepladser”, hvor der skal bygges broer mellem de mange parter, som skal samarbejde for at få flere faglærte i byggeriet. I dette projekt er det navnlig de almene bygherrer, som sammen med deres entreprenører skal understøtte at flere unge får adgang til de lærepladser, der skal etableres i forbindelse med kravet om 14% lærlinge på de kommende års grønne bygge- og renoveringsprojekter. Derigennem bidrager projektet til, at unge får en håndværkeruddannelse med kompetencer inden for grøn renovering.

Projektet har fire hovedindsatser:

  • I samarbejder med bygherrer fra hele landet udvikles og systematiseres indsatsen for flere lærlinge på de enkelte bygherrers byggerier
  • Sparring med entreprenører om åben og bred rekruttering og fastholdelse af lærlinge
  • Facilitering af indsatser, der mobiliserer de unge og synliggør muligheden for en karriere i byggebranchen
  • Formidling og implementering af projektets redskaber og metoder til hele byggebranchen

Finansiering og projektpartnere

”Bygherrer skaber lærepladser” bliver til i samarbejde med Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og AlmenNet med inddragelse af 10-15 almennyttige boligafdelinger, som skal lægge konkrete byggerier til. Projektet realiseres med en bevilling fra TrygFonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 % lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.

Følg med i indsatsen på Facebook

Mette Kristensen

Mette Kristensen

Seniorprojektleder

Mette Kristensen er seniorprojektleder i Bygherreforeningens projekt Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for daglig ledelse af projektet, i samarbejde med bygherrer og øvrige aktører om rekruttering af unge til byggerier. Mette har bred erfaring fra udviklingsprojekter om kvalitet, motivation og fastholdelse og lærlinge på erhvervsuddannelserne, samt erfaring med lærepladspladsopsøgende arbejde og match af elever til virksomheder indenfor inden for bygge- og anlæg uddannelserne. Mette er uddannet cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8403
Mail: mek@bygherreforeningen.dk

Lone Thrane

Lone Thrane

Seniorprojektleder

Lone Thrane er seniorprojektleder i Bygherreforeningens projekt Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for samarbejde med bygherrer og boligsociale indsatser om at få flere i lære i byggeriet. Hun har 20 års erfaring med udvikling af uddannelse til de udførende i byggeriet. Lone har en baggrund som tømrer, og er uddannet Cand. Pæd. i Generel Pædagogik fra Aarhus Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8819
Mail: lot@bygherreforeningen.dk

Karin Parbst

Karin Parbst

Seniorprojektleder

Karin Parbst er projektleder i Bygherreforeningens projekt Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for samarbejde med bygherrer og de enkelte byggerier herunder Letbanen i København. Karin har arbejdet i byggebranchen i mange år, har indgående kendskab til erhvervsuddannelserne som tidligere leder af et praktikcenter. Hun har desuden arbejdet med arbejdsmiljø og diversitet og har et stort netværk i branchen. Karin har en baggrund som bygningssnedker og uddannet Cand. Comm. fra RUC.

Telefon: (+45) 5379 5575
Mail: kap@bygherreforeningen.dk

Freya Ghadban Andersen

Freya Ghadban Andersen

Kommunikationskonsulent

Freya er kommunikationskonsulent i Bygherreforeningen. Freja arbejder med foreningens kommunikation på tværs af medier. Freja er uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet.

Telefon: (+45) 9310 4422
Mail: fra@bygherreforeningen.dk

Sådan får du flere lærlinge på dit byggeri

Bygherreforeningen har siden 2019 arbejdet med at klæde bygherren på til at tage ansvar for at skaffe, fastholde og uddanne flere lærlinge på deres byggerier. Med inputs fra Netværk for flere faglærte og på baggrund af de mange erfaringer, der er blevet gjort i de seneste tre år, har Bygherreforeningen udarbejdet en systematisk tilgang, der sikrer, at der bliver uddannet de faglærte der skal i byggebranchen.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev