• Arbejdsmiljø

Manglende fokus på arbejdsmiljø medfører mange ulykker på landets byggepladser. Det kan ingen af byggeriets parter være tilfredse med, og faktisk er der både tid og penge at spare ved at være på forkant med arbejdsmiljøet.

Færre usikkerheder med fokus på arbejdsmiljø

Et større fokus på arbejdsmiljø vil føre til, at man undgår ulykker og får stillet de spørgsmål, som man normalt ikke vil få stillet til hverken materialer eller proces. Derfor kan man få afklaret usikkerheder og håndteret eventuelle udfordringer, der kan bruges til at planlægge byggeprojektet.

Bygherreforeningen arbejder på en række initiativer vedrørende arbejdsmiljø, der skal sikre et større fokus og bevidsthed for området. Derudover tilbyder Bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg at lave et erfaringsdelende seminar i din organisation.

På denne side vil du fremover finde både værktøjer og inspiration til bygherrernes arbejde med arbejdsmiljø.

Vicedirektør
Hanne Ullum

hu@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på arbejdsmiljøområdet, kan du kontakte Hanne Ullum.

Kurser og arrangementer om arbejdsmiljø