Anbefalinger til bygherrens koordinering af arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet på danske byggepladser har desværre ikke forbedret sig væsentligt i de seneste 30 år. Antallet af ulykker og skader er konstante, og der er stadig mange håndværkere, som forlader arbejdsmarkedet med nedslidningsskader. Årsagerne er mange, men undersøgelser viser, at alle parter i byggeprocessen kan bidrage til at øge sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet i udførelsen og i de færdige projekter.

Med denne udgivelse gives en række anbefalinger til, hvordan danske bygherrer kan efterleve arbejdsmiljøkravene. Der gives også bud på, hvordan de – udover krav til samarbejdspartnerne – kan styrke arbejdsmiljøprocesserne gennem klare strategier, synlighed i processen, opfølgning og opbakning til parterne. Anbefalingerne er ikke en vejledning, men tegner en udviklingsretning, som bygherrerne kan stile imod.

Hent anbefalingerne.

Kurser og arrangementer om arbejdsmiljø