Hjælp til at supplere arbejdsklausul med sikkerhedsmæssige krav

Ved brug af redskabet præsenteres tilbudsgivere for bygherrens sikkerhedsmæssige krav på samme sted i udbudsmaterialet – nemlig i arbejdsklausulen – hvor tilbudsgiverne allerede oplyses om andre krav, der er særlig relevante ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Det giver et klart tilbudsgrundlag, gør det nemt at formidle kravene videre til underentreprenører og præciserer, hvad entreprenøren skal sikre i kontraktperioden, og hvad bygherren skal følge op på.

Læs mere om Værktøj til at supplere arbejdsklausul med sikkerhedsmæssige krav.

Kurser og arrangementer om arbejdsmiljø