Verdensmålsbarometer

Hent skabelon med spørgsmål (Word)

Hent tomt barometer (JPEG)

Hent digital udgave

Et målbart barometer til at sikre fokus på bæredygtighed i byggeprogrammer samt udbud- og konkurrenceprogrammer

Verdensmålsbarometret udfyldes af bygherren og dennes eventuelle bygherrerådgiver med henblik på at tydeliggøre bygherrens bæredygtighedsprofil såvel strategisk som i et givent projekt.

Hvert strategiske mål indplaceres i barometret på en skala fra 0 til 5 point (hvor 0 er kernen i figuren og anvendes, når forslaget ikke forholder sig til det specifikke verdensmål) og suppleres med en kort tekst som svar på 17 spørgsmål. Der skal indplaceres i alt 50 point. Resultatet vil vise, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden og give en samlet indikation af bygherrens og dennes projekters verdensmålsprofil overfor samarbejdspartnere, leverandører og/eller konkurrencedeltagere.

Læs mere, find eksempler på mål, delmål og kriterier, samt et tomt diagram i jpeg-format, i ovenstående Word-skabelon eller den digitale udgave på verdensmålsbarometeret.dk