• Drift

Bygningsdrift rangerer lavt i bygge- og ejendomssektoren. Fokus er oftere på de reelle byggeopgaver på trods af, at driftsomkostningerne er omkring tre gange så store som omkostningerne til selve opførelsen af en bygning.

Indtænk driften fra start

Hvis man bruger lidt ekstra kræfter fra projektets start på at analysere, diskutere løsninger og udarbejde business cases for bygningsdriften kan der skabes et solidt fundament for projektet, som kan hentes ind mange gange i sidste ende gennem en sund og effektiv drift.

Bygherreforeningen arbejder derfor på en række projekter, der skal vise gevinsterne ved at tænke drift ind i byggeriet fra projektets start. Bl.a. er der lavet en undersøgelse af forskellige kulturbyggeriers driftsomkostninger, ligesom der udbydes adskillige kurser og seminarer til inspiration.

På denne side finder du både værktøjer og inspiration til bygherrernes arbejde med bygningsdrift.

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på driftsområdet, kan du kontakte Graves Simonsen.

Kurser og arrangementer om drift