Kompetenceudvikling - Bygherreforeningen
  • Kompetenceudvikling

Kravene til bygherrerne ændres hele tiden. Det sker som følge af byggeriets stigende kompleksitet, men også grundet den øgede interesse i omverden for byggeprojekter.

Flere krav, flere kompetencer

Bygninger, byer og anlæg spiller en vigtig rolle i borgernes hverdag og former vores samfund. Bygherrer spiller en afgørende rolle i at præge denne udvikling og i at lede processen fra vision til det færdige byggeri. Derfor er det vigtigt, at man som professionel bygherre har en bred pallette af kompetencer, der kan indfri de stigende krav og udfordringer, man står over for.

Bygherren er centralt placeret i byggeriets værdikæde – mellem beslutningstagere, brugere og interessenter samt med relationer til samarbejdspartnere i leveranceleddet og hos myndighederne. Det er en ledelsesopgave at varetage alle disse relationer og samtidig lede projekterne godt i mål til gavn for brugerne og det omgivende samfund med fokus på kvalitet, økonomi og tid.

Bygherreforeningen har derfor en række indsatser, der alle fokuserer på at udvikle tilbud til at kvalificere bygherrernes kompetencer, lige fra at kunne navigere inden for de juridiske rammebetingelser til at lede processer og mennesker igennem byggeriet.

Bygherreforeningen har gennem flere år arbejdet på at kortlægge, hvilke bygherrekompetencer, der er behov for en i kompleks verden, hvor bygherren i højere grad skal fremstå som strategisk sparringspartner for sit bagland og kunne finde de gode bæredygtige løsninger til gavn for brugere og samfund.

Bygherreforeningen har blandt udarbejdet en rapport, som kortlægger de kompetencer, som er væsentlige i en bygherreorganisation. Rapporten finder du her: Professionelle bygherrers kompetenceudvikling

Som er resultat af foreningens fortløbende arbejde med den professionelle bygherreorganisations kompetencestrategi tilbyder foreningen alle medlemmer et gratis kompetencekompas, der kan give overblik over kompetencebehovet i ens egen organisation.

I Bygherreakademiet  udbyder foreningen en lang række kurser og uddannelser, som understøtter bygherrens kompetenceudvikling. Uddannelser og kurser er udviklet i samarbejde med bygherrer og gennem analyser af kompetencebehov i bygherreorganisationer. Se mere om:

Bygherreakademi

Bygherrernes Lederuddannelse

Bygherrernes Projektlederuddannelse

Du kan også møde to bygherrer, som har deltaget på projektlederuddannelsen, og høre hvad de fik ud af at deltage.

Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer om kompetenceudvikling

jan
1
Byggeriets aftaler

Nordjysk bygherrenetværk

Nordjysk bygherrenetværk er et tilbud til medlemmer i Nordjylland. Netværket mødes tre gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle udfordringer som bygherre og om de aktuelle initiativer i branchen. Netværket tilbydes...

jan
1
Byggeriets aftaler

Midtjysk bygherrenetværk

Midtjysk bygherrenetværk er et foreningstilbud til medlemmer i det midtjyske. Netværket mødes tre til fire gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og aktuelle udfordringer som bygherre....

feb
29
Byggeriets aftaler

Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i byggeriet, at deltage i. Bemærk,...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
25
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

okt
8
Byggeriets aftaler

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige...

okt
22
Byggeriets aftaler

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister...

nov
5
Byggeriets aftaler

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter ABT18, og...

nov
14
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

nov
21
Byggeriets aftaler

YBA19: Ydelsesbeskrivelse for anlæg

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for anlæg’, YBA19. Ydelsesbeskrivelsen anvendes som grundlag for aftaler om rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder. Hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som anlægsbygherre? På dette kursus får du...

nov
27
Byggeriets aftaler

YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt overblik over ydelsesbeskrivelsen og gode råd til, hvordan...

dec
5
Byggeriets aftaler

Praktiske værktøjer til AB-systemet

Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge til at opnå fordele, når du arbejder med AB18-systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger...

Nyheder om kompetenceudvikling

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev