• Kompetenceudvikling

Kravene til bygherrerne ændres hele tiden. Det sker som følge af byggeriets stigende kompleksitet, men også grundet den øgede interesse i omverden for byggeprojekter.

Flere krav, flere kompetencer

Bygninger, byer og anlæg spiller en vigtig rolle i borgernes hverdag og former vores samfund. Bygherrer spiller en afgørende rolle i at præge denne udvikling og i at lede processen fra vision til det færdige byggeri. Derfor er det vigtigt, at man som professionel bygherre har en bred pallette af kompetencer, der kan indfri de stigende krav og udfordringer, man står over for.

Bygherren er centralt placeret i byggeriets værdikæde – mellem beslutningstagere, brugere og interessenter samt med relationer til samarbejdspartnere i leveranceleddet og hos myndighederne. Det er en ledelsesopgave at varetage alle disse relationer og samtidig lede projekterne godt i mål til gavn for brugerne og det omgivende samfund med fokus på kvalitet, økonomi og tid.

Bygherreforeningen har derfor en række indsatser, der alle fokuserer på at udvikle tilbud til at kvalificere bygherrernes kompetencer, lige fra at kunne navigere inden for de juridiske rammebetingelser til at lede processer og mennesker igennem byggeriet.

Bygherreforeningen har gennem flere år arbejdet på at kortlægge, hvilke bygherrekompetencer, der er behov for en i kompleks verden, hvor bygherren i højere grad skal fremstå som strategisk sparringspartner for sit bagland og kunne finde de gode bæredygtige løsninger til gavn for brugere og samfund.

Bygherreforeningen har blandt udarbejdet en rapport, som kortlægger de kompetencer, som er væsentlige i en bygherreorganisation. Rapporten finder du her: Professionelle bygherrers kompetenceudvikling

Som er resultat af foreningens fortløbende arbejde med den professionelle bygherreorganisations kompetencestrategi tilbyder foreningen alle medlemmer et gratis kompetencekompas, der kan give overblik over kompetencebehovet i ens egen organisation.

I Bygherreakademiet  udbyder foreningen en lang række kurser og uddannelser, som understøtter bygherrens kompetenceudvikling. Uddannelser og kurser er udviklet i samarbejde med bygherrer og gennem analyser af kompetencebehov i bygherreorganisationer. Se mere om:

Bygherreakademi

Bygherrernes Lederuddannelse

Bygherrernes Projektlederuddannelse

Du kan også møde to bygherrer, som har deltaget på projektlederuddannelsen, og høre hvad de fik ud af at deltage.

Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer om kompetenceudvikling

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev