• Kompetenceudvikling

Kravene til bygherrerne ændres hele tiden. Det sker som følge af byggeriets stigende kompleksitet, men også grundet den øgede interesse i omverden for byggeprojekter.

Flere krav, flere kompetencer

Bygninger, byer og anlæg spiller en vigtig rolle i borgernes hverdag og former vores samfund. Bygherrer spiller en afgørende rolle i at præge denne udvikling og i at lede processen fra vision til det færdige byggeri. Derfor er det vigtigt, at man som professionel bygherre har en bred pallette af kompetencer, der kan indfri de stigende krav og udfordringer, som man står over for.

Bygherren er centralt placeret i byggeriets værdikæde – mellem beslutningstagere, brugere og interessenter samt med relationer til samarbejdspartnere i leveranceleddet og hos myndighederne. Det er en ledelsesopgave at varetage alle disse relationer og samtidig lede projekterne godt i mål til gavn for brugerne og det omgivende samfund med fokus på kvalitet, økonomi og tid.

Bygherreforeningen har derfor en række indsatser, der alle fokuserer på at udvikle tilbud til at kvalificere bygherrernes kompetencer, lige fra at kunne navigere inden for de juridiske rammebetingelser til at lede processer og mennesker igennem byggeriet. Derudover har Bygherreforeningen udarbejdet en rapport om de kompetencer, som en projektleder i en bygherreorganisation skal besidde, ligesom der aktuelt arbejdes på en undersøgelse af, hvilke kompetencer, der kræves af bygherreorganisationerne på ledelsesniveau.

Som er resultat af foreningens fortløbende arbejde med den professionelle bygherreorganisations kompetencestrategi tilbydes alle medlemmer et gratis kompetencetjek, der kan give overblik over kompetencebehovet i ens egen organisation.

På denne side finder du både værktøjer og inspiration til bygherrernes kompetenceudvikling. Du kan for eksempel møde to bygherrer, som har deltaget på projektlederuddannelsen, og høre hvad de fik ud af at deltage.

Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer om kompetenceudvikling