• Hjælp til flere praktikpladser på store byggerier

Bag om Byg med unge-alliancen

Der mangler arbejdskraft i byggeriet. Og desværre uddannes i dag også for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft. Ifølge Danske Regioners prognose vil der alene i 2025 mangle omkring 70.000 faglærte i Danmark. Mange af dem vil mangle i byggeriet, hvilket på sigt vil skabe store udfordringer for branchen og have negativ indflydelse på samfundsudviklingen.

På vegne af vores medlemmer er det derfor naturligt for os at arbejde på, at landets bygherrer tager et større samfundsansvar og sørger få, at der kommer flere veluddannede håndværkere ind i byggeriet. Derfor har Bygherreforeningen med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Region Sjælland og Region Hovedstaden startet “Byg med unge-alliancen.” Her sætter vi gang i en række aktiviteter, som støtter bygherrerne i at der kommer flere praktikpladser på de store byggeprojekter, og at der dermed bliver uddannet flere faglærte i byggeriet.

Følg med i indsatsen på Facebook

Hvordan kan vi hjælpe dig?

I projektet “Byg med unge-alliancen” kan Bygherreforeningen tilbyde landets store bygherrer et partnerskab, som sikrer flere praktikpladser på de store byggeprojekter. I samarbejdet kan vi bl.a. guide og vejlede bygherrerne inde for følgende områder:

 • Udformning af krav eller ønsker til entreprenører om praktikpladser på byggeriet i udbudsmaterialet
 • Overvejelser vedrørende estimering af mulige praktikpladser, herunder identificering af hvilke entrepriser, der er uddannelsesrelevante.
 • Dialog med entreprenører om normering af praktikpladser på deres entreprise.
 • Kommunikation med omverden om flere praktikpladser som fx brug af skilte, bannere, event og besøgsdage.
 • Dialog med entreprenør om uddannelsesgodkendelse, bemanding og rekruttering.
 • Metoder til opfølgning og monitorering af antal i uddannelse på hvert byggeri.
 • Opsamling på resultater og erfaringer ,der er relevante for fortsat indsats for flere faglærte.

Ønsker du at sætte mere fart på i uddannelsen af lærlinge på jeres byggeplads, så kontakt en af Bygherreforeningens medarbejdere på området. Vi kommer gerne ud i jeres organisation og tager et møde.

Del af større indsats

Bygherreforeningens indsats i forhold til at sikre flere faglærte i byggebranchen er en del af projektet ”Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier”. Projektet er støttet af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Grundejernes Investeringsfond og går ud på at skabe bedre dialog og samarbejde mellem ehvervsskoler, entreprenører og bygherrer således der rekrutteres flere elever til erhvervsuddannelserne og skabes flere praktikpladser på de store byggeprojekter rundt om i landet. Følg os på Facebook her.

Projektleder
Mette Kristensen

mek@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2096 8403

Projektleder
Lone Thrane

lot@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2096 8819

Projektleder
Karin Parbst

kap@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 5379 5575

Værktøjer og vejledninger

Her på siden vil vi løbende udgive viden og værktøjer, som kan hjælpe både erhvervsskoler, entreprenører og bygherrer på vej til at skabe flere praktikpladser og dermed løfte sin del af ansvaret for, at vi ikke kommer til at mangle faglært arbejdskraft i byggeriet i fremtiden. 

Hjælp til dimensionering, planlægning og opfølgning af lærlingekrav

Det kan være svært at beregne og vurdere, om en entrepriseopgave udløser mange, færre eller slet ingen lærlinge/praktikanter. Derfor har Region Hovedstaden i samarbejde med Kuben Management udarbejdet et hjælpeværktøj til dimensioneringen af antal praktikpladser (årsværk) på et konkret byggeri, samt til at udarbejde en praktikantplan på baggrund heraf. Hjælpeværktøjet består af følgende:

Kurser og arrangementer om samfundsansvar

 • 3
  marts
  Bæredygtighed - Online

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde…

 • 11
  marts
  Drift - Online

  Hvordan skaber vi attraktive seniorboliger og bofællesskaber?

  Interessen for seniorboliger og bofællesskaber stiger stødt, og stadig flere efterspørger boligformer med mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvilke konkrete behov skal boligformen understøtte, hvordan kan de fysiske rammer…

 • 27
  maj
  Samfundsansvar - København

  Universelt design og ligeværdig adgang for alle

  Verdensmålenes tværgående mål handler om ikke at lade nogen tilbage, og når vi sætter fokus på universelt design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder på at undgå.…