Mistanke om karteldannelse? Forebyg og håndter karteller

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har samlet to vejledninger (en til bygherrer og en til entreprenører), som skal bidrage til at undgå social dumping hos leverandøren.

Bygherreforeningens publikation handler i et bredere perspektiv ikke kun om at håndtere karteldannelse. Omfanget af en kartelsag kan medføre mistillid blandt bygherrerne i forhold til leverandørerne. Konsekvensen er mere agtpågivenhed og flere bestemmelser i udbudene – og dermed risiko for mere bureaukrati og fordyrende processer. Vejviseren kan forhåbentlig medvirke til, at unødigt bureaukrati og fordyrende processer undgås.

Læs Bygherreforeningens anbefalinger

Kurser og arrangementer om samfundsansvar