Hvordan lever bygherren op til omgivelsernes krav og forventninger

På langt de fleste byggeprojekter vil omgivelserne udfordre bygherrens indflydelse og dermed påvirke hans eller hendes manøvrerum i forhold til at kunne navigere i et projekt.

I håndbogen sættes der fokus på de roller og det ansvar, bygherren skal tage på sig for at leve op til omverdenens forventninger og dermed få den nødvendige legitimitet og tillid til at udvikle og holde snor i egne projekter. Håndbogen indeholder en række gode råd til at sikre sig manøvrerum i forskellige projektfaser lige fra ide til det færdige byggeri.

Download Håndbogen til Bygherrens manøvrerum

Kurser og arrangementer om samfundsansvar