Unge stemmer skal udfordre Bygherreforeningen - Bygherreforeningen

Nyhed -

23/05/2023

Unge stemmer skal udfordre Bygherreforeningen

Bygherreforeningen samler nu en gruppe yngre profiler fra hele bygge- og anlægsbranchen i et advisory board. De skal være med til at udfordre og give input til bestyrelsens arbejde og foreningens udvikling. Det er bl.a. i forhold til arbejdet omkring bæredygtighed, udvikling af bygherreidentitet samt input til, hvad branchen kan gøre for at være tidssvarende og attraktiv for unge.

Bygherreforeningen etablerer nu et advisory board, der består af elleve yngre profiler på tværs af bygge- og anlægsbranchen. Det går under navnet Young Advisory Board, og skal fungere som sparringspartner for Bygherreforeningens bestyrelse og være med til at præge den fremtidige udvikling af foreningen:  

“Young Advisory Board er sat i verden for at udfordre og give inspiration til Bygherreforeningens bestyrelse og dermed være med til at sætte retning for den fremtidige udvikling af foreningen og bygherrestanden” fortæller Peter Fangel Poulsen, formand i Bygherreforeningen.  

“For at vi kan arbejde på at gøre vores branche tidssvarende og attraktiv for alle at være i, er det meget relevant og vigtigt for os i bestyrelsen at blive udfordret af den yngre generation. Bl.a. i forhold til, hvordan vi italesætter bygherrens rolle og identitet, og hvordan vi håndterer arbejdet med bæredygtighed”.  

Bygherren kan forandre verden 

I Bygherreforeningens Young Advisory Board sidder nu elleve profiler under 35 år, hvoraf halvdelen er repræsentanter fra Bygherreforeningens medlemsorganisationer. I blandt er der repræsentanter fra rådgiver- og entreprenørvirksomheder, en ph.d.-studerende og en NGO, der har tilknytning til branchens udvikling i forhold til bæredygtighed. Fælles for dem alle er ønsket om at skabe forandring i byggebranchen gennem bygherren som den aktør, der indkøber og igangsætter byggeri og anlæg.  

“Som en del af advisory boardet ønsker jeg at være med til at skabe forandring i byggebranchen, særligt i forhold til at minimere den klima- og miljømæssige belastning, som byggeriet har. Jeg ønsker at bidrage med konkret viden fra projekter og forskning, så flere bygherrer træffer beslutninger på et oplyst grundlag og ikke blot ud fra økonomi og æstetik” udtaler Christine Collin, teammanager, Sustainable Buildings East, Sweco  

Michael Kongsbak, der sidder som investment development manager i NREP, er også en del af advisory boardet. Han er drevet af ønsket om at styrke fortællingen om bygherren:  

“Vi skal have stoltheden frem i at være bygherre. De offentlige bygherrer kommer kun frem, når projektet er skredet på tid, kvalitet eller økonomi. Den private bygherre kommer kun frem i skandalesager eller i negativ omtale om spekulanter. Det vil hef arbejde på at ændre på. Bygherren er iværksætter, bygherren er innovator, bygherren leder, og bygherren tager ansvar. De har et stort ansvar for det byggede miljø, for samfundsøkonomien, for en bæredygtig fremtid. Den fortælling skal frem” siger han og fortsætter: 

“Gennem arbejdet i advisory boardet ønsker jeg at være med til at styrke bygherrens selvforståelse, både indadtil og i sin eksterne fortælling. Bygherreforeningen skal inspirere sine medlemmer til at forandre verden gennem det kæmpe aftryk de sætter, og det ønsker jeg at være med til at påvirke”.  

Nye perspektiver udefra   

I Young Advisory Boardet sidder også Yasemin Yavari, der er medlem af Ungeklimarådet. Med sit blik på byggebranchen udefra, ønsker hun at bidrage med nytænkning og udfordre på særligt bæredygtighedsområdet: 

“Det er os unge, der skal bo i fremtidens bygninger, og derfor ønsker jeg at være med til at præge byggebranchen i en retning, hvor der er større fokus på bæredygtighed, samfundsansvar, miljø, jobskabelse og iværksætteri. Vi har også brug for at sikre flere hænder til at bygge, og det kræver også nytænkning fra nogen, der ikke er en del af byggeriet. Det håber jeg at kunne bidrage med som en del af advisory boardet” udtaler hun. 

 

Young Advisory Board etableres i første omgang som et to-års intitiativ, og mødes 3-4 gange årligt.

Se deltagerne i Bygherreforeningens Young Advisory Board

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev