Simpel opgave

Brug AB18 & ABR18 – Forenklet som dit aftalegrundlag

AB18 & ABR18 – Forenklet anbefales til mindre og ukomplicerede opgaver, hvor man indgår separat kontrakt med rådgiver og entreprenør.

Brug AB18 & ABR18 – forenklet til dine mindre eller enklere entrepriser

Du har valgt at bygge en simpel opgave. Til dette formål er det muligt at anvende AB18 & ABR18 – Forenklet. AB18-Forenklet er tænkt til mindre eller enklere entrepriser, det kan fx være opgaver vedrørende vedligeholdelse, istandsættelse og reparation, hvor det ikke er af så stor betydning, at sikkerhedsstillelsen falder bort allerede efter etårsgennemgangen.

ABR18-Forenklet er tænkt til opgaver med teknisk rådgivning uden projektering eller med projektering i mindre omfang, det kan fx være analyser, bygherrerådgivning eller afgrænset projektering i en enkelt fase.

De to forenklede aftaledokumenter kommer i et samlet dokument – hent det officielle aftaledokument her.

Standardgarantitekster for AB18 – Forenklet

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser. Standardgarantiteksterne er udarbejdet af AB-udvalget i samarbejde med Finans Danmark, Forsikring & Pension og Danske Advokater og er udgivet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som er sekretariat for AB-udvalget.

Du kan se Bygherreforeningens bemærkninger til garantidokumenterne og hente standardgarantiteksterne her.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet

 • 2
  september
  Aftaler - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…

 • 3
  september
  Aftaler - Aarhus

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen, hvordan du sikrer at få…

 • 11
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…