• Kontakt os

Hvor bor vi?

Bygherreforeningen har sit sekretariat i Bygningskulturens Hus i Nyboder på adressen Borgergade 111, København K. Foreningen bor på 1. sal, og der er reception i stuen. Se på kort

Bygningskulturens Hus

Huset skaber rammerne for et kontorfælleskab for virksomheder, der arbejder med byggeri og bygningskultur. Tidligere har bl.a. advokater og Nyboders pigebørn haft deres daglige gang i huset, indtil det i 2003 blev til kontorfællesskab. Huset blev fredet i 1992 på grund af den enestående håndværksmæssige kvalitet, og det er i husets smukke aula, at Bygherreforeningens månedlige temamøder finder sted.

Transport

Besøgende i bil kan parkere i Borgergade, hvor der er parkeringsafgift. Den nærmeste S-togs station er Østerport Station. Metrostationen Kgs. Nytorv ligger ca. 15 min. gang fra Nyboder.

Bygherreforeningen

Borgergade 111
1300 København K

Telefon: 7020 0071
info@bygherreforeningen.dk

CVR-nummer 24202674

Sekretariat

Sekretariatet holder til i Borgergade 111 og understøtter medlemmernes interesser samt den daglige drift af foreningen. Det er sekretariatet, som fører bestyrelsens beslutninger ud i livet. Bl.a. ved at drive en række udviklingsprojekter og initiativer.

Hvis du vil vide mere om den enkelte medarbejder, kan du klikke dig vej til LinkedIn via billederne.

Direktion

Henrik L. Bang

Henrik L. Bang

Direktør

Henrik er direktør og civilingeniør med en Ph.D. fra Copenhagen Business School, Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi. Foruden en række tillidsposter på vegne af Bygherreforeningen er Henrik også sekretær for foreningens markedsudvalg og rammebetingelsesudvalg.

Telefon: (+45) 4042 5575
Mail: hlb@bygherreforeningen.dk

Hanne Ullum

Hanne Ullum

Vicedirektør

Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen og uddannet arkitekt MAA. Hanne har ansvar for udvikling af uddannelsestilbud samt for flere af foreningens udviklingsprojekter. Øvrige interesse- og ansvarsområder i foreningen er blandt andet arbejdsmiljø samt energi og bæredygtighed. Hanne er sekretær for foreningens bæredygtighedsudvalg, kompetenceudvalg samt porteføljeudvalget. Hun har en baggrund som kommunal bygherre.

Telefon: (+45) 5358 6674
Mail: hu@bygherreforeningen.dk

Kommunikation

Jesper Malm

Jesper Malm

Kommunikationschef

Jesper er kommunikationschef i Bygherreforeningen. Han arbejder bl.a. med foreningens medlemskommunikation og fagpolitiske interessevaretagelse. Desuden understøtter Jesper videndeling og netværk, ligesom han står for den primære kontakt til medierne. Jesper er uddannet i Public Relation fra RUC og har læst journalistik på Stockholms Universitet.

Telefon: +(45) 2294 4161
Mail: jm@bygherreforeningen.dk

Lars Bertelsen

Lars Bertelsen

Chefkonsulent

Lars er chefkonsulent i Bygherreforeningen. Han beskæftiger sig på tværs af en række forskellige udviklingsprojekter, hvor han bl.a. har fokus på rådgivningsydelser og bygherrekompetencer. Derudover arbejder han på flere faglige netværk, Modelprogram og den generelle kommunikationsindsats. Lars er uddannet cand.comm.

Telefon: +(45) 6174 2233
Mail: lb@bygherreforeningen.dk

Emily Krygell Schrøder

Emily Krygell Schrøder

Studentermedhjælper

Emily er studentermedhjælper i Bygherreforeningens kommunikationsafdeling. Hun er i gang med sin kandidat MA International Business Communication på Copenhagen Business School. Emily hjælper til med forskellige kommunikationsopgaver og projekter i Bygherreforeningen, samt ved afholdelse af arrangementer.

Telefon: (+45) 2012 3828
Mail: eks@bygherreforeningen.dk

Kurser, netværk og kompetenceudvikling

Christine Skovgaard Madsen

Christine Skovgaard Madsen

Kursuschef

Christine er kursuschef i Bygherreforeningen og er ansvarlig for udvikling og drift af Bygherreforeningens arrangementer. Christine er uddannet cand. mag i dansk fra Københavns Universitet og har arbejdet med kommunikation og arrangementer i byggebranchen gennem mange år. Christine har blandt andet erfaring fra Nohrcon, hvor hun har været ansvarlig for kurser og konferencer.

Telefon: (+45) 2395 2143
Mail: csm@bygherreforeningen.dk

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

Anne Kristine er chefkonsulent og beskæftiger sig hos Bygherreforeningen med kompetenceudvikling, efteruddannelse og udviklingsprojekter samt sekretariatet for Lean Construction. Anne Kristine er uddannet cand. scient.pol. og har blandt andet fra sin tid på Teknologisk Institut mange års erfaring med identificering, udvikling og rådgivning omkring strategiske kompetencer.

Telefon: (+45) 2286 1806
Mail: akb@bygherreforeningen.dk

Viden og udvikling

Rolf Simonsen

Rolf Simonsen

Projektchef

Rolf er projektchef hos Bygherreforeningen, og hans hovedopgave er som sekretariatsleder for brancheinitiativet Værdibyg. Endvidere er Rolf faglig sekretær for Bygherreforeningens UdbudsNetværk og sparringspartner for Lean Construction-DK sekretariatet. Rolf har en erhvervs-Ph.D. om implementering af nye ledelseskoncepter i byggeriet.

Telefon: (+45) 2244 1240
Mail: rs@bygherreforeningen.dk

Graves Simonsen

Graves Simonsen

Projektchef

Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering, energioptimering og bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, og er desuden sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg.

Telefon: (+45) 2030 2750
Mail: gks@bygherreforeningen.dk

Christina Schultz

Christina Schultz

Sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Christina er sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), som i 2014 blev oprettet af Bygherreforeningen og Realdania. Hun varetager foreningens interesser inden for samfundsansvar og bæredygtighed, som går på tværs af værdikæden i byggeriet. Christina er Cand. Scient. Soc. i Udviklingsstudier og Internationale Forhold og har arbejdet med CSR-området i ca. 20 år.

Telefon: (+45) 6177 5917
Mail: cs@fbsa.dk

Christine Meden Bjerregaard

Christine Meden Bjerregaard

Senior projektleder

Christine er senior projektleder i Bygherreforeningen med primær fokus på opgaver i Værdibyg. Derudover varetager hun projekter for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Christine er cand.mag. i public relations med supplerende kompetencer i projekt- og procesledelse.

Telefon: (+45) 2566 6310
Mail: cmb@bygherreforeningen.dk

Carl Johan Fokdal Christensen

Carl Johan Fokdal Christensen

Projektleder

Carl Johan er projektmedarbejder i Bygherreforeningen. Han arbejder på forskellige udviklingsprojekter i Bygherreforeningen og Værdibyg, og derudover sidder han som sekretariatsleder i foreningen Lean Construction DK. Carl Johan er uddannet civilingeniør i byggeteknologi fra DTU.

Telefon: (+45) 2711 8391
Mail: cjc@bygherreforeningen.dk

Lone Thrane

Lone Thrane

Projektleder

Lone Thrane er projektleder i Byg med unge alliancen, med ansvar for samarbejde med bygherrer og boligsociale indsatser. Hun har 20 års erfaring med udvikling af erhvervsuddannelserne, og kommer fra et arbejde på EUC Sjælland med at etablere praktikpladser på store byggerier på Sjælland. Lone har en baggrund som tømrer, og er uddannet Cand. Pæd. i Generel Pædagogik fra Aarhus Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8819
Mail: lot@bygherreforeningen.dk

Mette Kristensen

Mette Kristensen

Projektleder

Mette Kristensen er projektleder i Byg med unge-alliancen med ansvar for daglig ledelse af projektet, samarbejde med erhvervsskoler og bygherrer og for rekruttering af unge til byggerier. Mette har bred erfaring fra udviklingsprojekter på erhvervsskoler, praktikpladsopsøgende arbejde og match af elever til virksomheder indenfor inden for bygge- og anlæg uddannelserne. Mette er uddannet cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8403
Mail: mek@bygherreforeningen.dk

Økonomi og service

Anne-Grethe Hvilsom

Anne-Grethe Hvilsom

Økonomiassistent

Anne-Grethe er økonomiassistent med særligt fokus på regnskab. Hun står for fakturering af medlemskab og kursusaktiviteter, og hun yder bistand til den daglige drift og generelle henvendelser til foreningen.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ah@bygherreforeningen.dk

Kristian Spang-Hanssen

Kristian Spang-Hanssen

Økonomimedarbejder

Kristian er deltidsmedarbejder i økonomi og assisterer særligt med regnskabsudarbejdelse. Kristian er uddannet HD-regnskab og har en baggrund i revisionsbranchen. I Bygherreforeningen fokuserer Kristian på budgettering og budgetopfølgning samt foreningens regnskaber.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ksh@bygherreforeningen.dk

Niels Brink

Niels Brink

Kontormedhjælper

Niels er piccolo i Bygherreforeningen og står for det praktiske omkring medlemsarrangementer og kurser.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: nb@bygherreforeningen.dk

Oliver Thormann

Oliver Thormann

Kontormedhjælper

Oliver er piccolo i Bygherreforeningen og står for det praktiske omkring medlemsarrangementer og kurser.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ot@bygherreforeningen.dk