• Kontakt os

Hvor bor vi?

Bygherreforeningen har sit sekretariat i BLOX ved Københavns havn på adressen Bryghuspladsen 8. Foreningen bor på 2. sal, og der er reception på 3.etage.

BLOX

BLOX er et samlingspunkt for innovation i det byggede miljø. Mere end 300 virksomheder er tilknyttet BLOXHUB-fællesskabet, der er et vidensmiljø med fokus på det fysiske miljøs udvikling, og hvordan man kan skabe samarbejder mellem byggeri, arkitektur, ingeniørkunst, design, facility management og teknologi.

Transport

Besøgende i bil kan parkere i BLOX, hvor der er et fuldautomatisk P-hus med parkeringsafgift. Der er 350 P-pladser, og prisen er 20 kr. pr. påbegyndt 1/2 time. Adressen for parkering er Vester Voldgade 129.

Det er også muligt at ankomme med offentlig transport. Fra Gammel Strand Metrostation er der 10 minutters gang (850 meter) og fra Københavns Hovedbanegård er der 12 minutters gang til BLOX (950 meter).

Bygherreforeningen

BLOX, Bryghuspladsen 8
1473 København K

Telefon: 7020 0071
info@bygherreforeningen.dk

CVR-nummer 24202674

Sekretariat

Sekretariatet understøtter medlemmernes interesser samt den daglige drift af foreningen. Det er sekretariatet, som fører bestyrelsens beslutninger ud i livet. Bl.a. ved at drive en række udviklingsprojekter og initiativer.

Hvis du vil vide mere om den enkelte medarbejder, kan du klikke dig vej til LinkedIn via billederne.

For pressehenvendelser kan du læse mere her.

Andreas Holst-Olesen

Andreas Holst-Olesen

Kommunikationskonsulent

Andreas er kommunikationskonsulent i Bygherreforeningen. Andreas arbejder med foreningens kommunikation på tværs af medier og har sideløbende fokus på at drive Værdibygs kommunikationsindsatser. Andreas er uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 4075 8373
Mail: aho@bygherreforeningen.dk

Anne-Grethe Hvilsom

Anne-Grethe Hvilsom

Økonomiassistent

Anne-Grethe er økonomiassistent med særligt fokus på regnskab. Hun står for fakturering af medlemskab og kursusaktiviteter, og hun yder bistand til den daglige drift og generelle henvendelser til foreningen.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ah@bygherreforeningen.dk

Annemarie Maingot

Annemarie Maingot

Konsulent

Annemarie er konsulent i Bygherreforeningen og står for udviklingen af foreningens mange faglige arrangementer og netværk. Annemarie har mange års erfaring med udvikling og facilitering af faglige arrangementer og forløb, i både offentligt og privat regi, inden for emner som forvaltningsret, ledelse samt miljø og teknik. Annemarie er uddannet cand. mag fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2834 0182
Mail: amm@bygherreforeningen.dk

Aske Simonsen

Aske Simonsen

Grafisk medarbejder

Aske er grafisk konsulent i Bygherreforeningen. Han arbejder med den visuelle del af kommunikationen, på tværs af foreningens platforme. Aske er uddannet mediegrafiker fra Københavns Tekniske Skole hhv. multimedie- og brand-designer fra Københavns Erhvervsakademi.

Telefon: (+45) 2250 8271
Mail: as@bygherreforeningen.dk

Bertram Hagstad Lund

Bertram Hagstad Lund

Piccolo

Bertram er piccolo i Bygherreforeningen. Han hjælper til med administrative opgaver samt på kurser og arrangementer.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: info@bygherreforeningen.dk

Caroline Amalie Jul Steenholt

Caroline Amalie Jul Steenholt

Studentermedhjælper

Caroline er studentermedhjælper i Bygherreforeningen og arbejder med forskellige opgaver indenfor kommunikation og sociale medier. Derudover læser Caroline en bachelor i Engelsk på Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: cjs@bygherreforeningen.dk

Christina Schultz

Christina Schultz

Sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Christina er sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), som i 2014 blev oprettet af Bygherreforeningen og Realdania. Hun varetager foreningens interesser inden for samfundsansvar og bæredygtighed, som går på tværs af værdikæden i byggeriet. Christina er Cand. Scient. Soc. i Udviklingsstudier og Internationale Forhold og har arbejdet med CSR-området i ca. 20 år.

Telefon: (+45) 6177 5917
Mail: cs@fbsa.dk

Christine Skovgaard Madsen

Christine Skovgaard Madsen

Kompetencechef

Christine er kompetencechef i Bygherreforeningen og er ansvarlig for udviklingen af Bygherreforeningens arrangementer, så de afspejler medlemmernes behov og tager aktuelle udfordringer op. Christine er engageret i kompetenceudvalget, en række af foreningens faglige netværk og i foreningens arbejde med velfærdsbyggeri. Christine er uddannet cand. mag i dansk fra Københavns Universitet og har arbejdet med kommunikation og arrangementer i byggebranchen gennem mange år.

Telefon: (+45) 2395 2143
Mail: csm@bygherreforeningen.dk

Ditte Juel Jensen

Ditte Juel Jensen

Studentermedhjælper

Ditte er studentermedhjælper i Bygherreforeningen. Ditte arbejder med forskellige opgaver indenfor medlemsarbejde og kommunikation. Derudover læser hun en kandidat i Europæisk etnologi på Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: djj@bygherreforeningen.dk

Ditte Perge

Ditte Perge

Studentermedhjælper

Ditte er studentermedhjælper i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen. Ditte laver forskellige kommunikations- og udviklingsopgaver og hjælper bl.a. med sociale medier og medlemshåndtering. Ditte læser kandidat i Business and Development Studies på Copenhagen Business School.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: dps@bygherreforeningen.dk

Emily Krygell Schrøder

Emily Krygell Schrøder

Projektleder

Emily er projektleder i Bygherreforeningen. Hun arbejder med forskellige kommunikationsindsatser og arrangementsudvikling. Desuden er Emily involveret i foreningens faglige netværk. Emily er uddannet cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School.

Telefon: (+45) 2012 3828
Mail: eks@bygherreforeningen.dk

Freja Andersen

Freja Andersen

Kommunikationskonsulent

Freja er kommunikationskonsulent i Bygherreforeningen. Freja arbejder med foreningens kommunikation på tværs af medier. Derudover understøtter hun også Værdibygs kommunikationsindsatser. Freja er uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet.

Telefon: (+45) 9310 4422
Mail: fra@bygherreforeningen.dk

Graves Simonsen

Graves Simonsen

Projektchef

Graves er projektchef med hovedvægt på foreningens aktiviteter ift. verdensmål, cirkulær økonomi og udvikling af den eksisterende bygningsmasse, og samt bygherrens strategier. Graves er uddannet arkitekt og redaktør på en række faglige publikationer, og er sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg hhv. netværk for afprøvning af frivillig bæredygtighedsklasse.

Telefon: (+45) 2030 2750
Mail: gks@bygherreforeningen.dk

Henrik L. Bang

Henrik L. Bang

Direktør

Henrik er direktør og civilingeniør med en Ph.D. fra Copenhagen Business School, Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi. Foruden en række tillidsposter på vegne af Bygherreforeningen er Henrik også sekretær for foreningens markedsudvalg og rammebetingelsesudvalg.

Telefon: (+45) 4042 5575
Mail: hlb@bygherreforeningen.dk

Hanne Ullum

Hanne Ullum

Vicedirektør

Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen og uddannet arkitekt MAA og har ansvar for Bygherreforeningens administrative områder Hanne repræsenterer Bygherreforeningen i flere tværgående samarbejdsfora i branchen og er derudover sekretær for foreningens arbejdsmiljøudvalg.

Telefon: (+45) 5358 6674
Mail: hu@bygherreforeningen.dk

Jesper Malm

Jesper Malm

Områdechef, kommunikation og udvikling

Jesper er områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen. Han arbejder bl.a. med foreningens medlemskommunikation og fagpolitiske interessevaretagelse. Desuden understøtter Jesper videndeling og netværk, ligesom han står for den primære kontakt til medierne. Jesper er uddannet i Public Relation fra RUC og har læst journalistik på Stockholms Universitet.

Telefon: +(45) 2294 4161
Mail: jm@bygherreforeningen.dk

Karin Parbst

Karin Parbst

Seniorprojektleder

Karin Parbst er seniorprojektleder i Byg med unge-alliancen med ansvar for samarbejde med bygherrer og de enkelte byggerier herunder Letbanen i København. Karin har arbejdet i byggebranchen i mange år, har indgående kendskab til erhvervsuddannelserne som tidligere leder af et praktikcenter. Hun har desuden arbejdet med arbejdsmiljø og diversitet og har et stort netværk i branchen. Karin har en baggrund som bygningssnedker og uddannet Cand. Comm. fra RUC.

Telefon: (+45) 5379 5575
Mail: kap@bygherreforeningen.dk

Kristian Spang-Hanssen

Kristian Spang-Hanssen

Økonomimedarbejder

Kristian er deltidsmedarbejder i økonomi og assisterer særligt med regnskabsudarbejdelse. Kristian er uddannet HD-regnskab og har en baggrund i revisionsbranchen. I Bygherreforeningen fokuserer Kristian på budgettering og budgetopfølgning samt foreningens regnskaber.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ksh@bygherreforeningen.dk

Lars Bertelsen

Lars Bertelsen

Projektchef

Lars er projektchef i Bygherreforeningen. Han er ansvarlig for foreningens medlemsarbejde og beskæftiger sig med en række forskellige udviklingsprojekter, hvor han bl.a. har fokus på bygherrekompetencer og velfærdsbyggeri. Derudover arbejder han på flere faglige netværk, udvalg og den generelle kommunikationsindsats. Lars er uddannet cand.comm.

Telefon: +(45) 6174 2233
Mail: lb@bygherreforeningen.dk

Lone Thrane

Lone Thrane

Seniorprojektleder

Lone Thrane er seniorprojektleder i Byg med unge alliancen, med ansvar for samarbejde med bygherrer og boligsociale indsatser. Hun har 20 års erfaring med udvikling af erhvervsuddannelserne, og kommer fra et arbejde på EUC Sjælland med at etablere praktikpladser på store byggerier på Sjælland. Lone har en baggrund som tømrer, og er uddannet Cand. Pæd. i Generel Pædagogik fra Aarhus Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8819
Mail: lot@bygherreforeningen.dk

Majbritt Kofoed Jensen

Majbritt Kofoed Jensen

Eventkoordinator

Majbritt er eventkoordinator i Bygherreforeningen og beskæftiger sig med administration og koordinering af foreningens kurser og arrangementer. Majbritt er uddannet klinikassistent, men har mange års erfaring som receptionist og hjælper med at koordinere og strukturere foreningens arrangementer.

Telefon: (+45) 3154 8441
Mail: mko@bygherreforeningen.dk

Maria Jordy Madsen

Maria Jordy Madsen

Eventkoordinator

Maria er eventkoordinator i Bygherreforeningen og beskæftiger sig med administration og koordinering af foreningens kurser og arrangementer. Maria er kontoruddannet og ansvarlig for at strukturere foreningens aktiviteter og koordinering af arrangementer.

Telefon: (+45) 3137 9387
Mail: mjm@bygherreforeningen.dk

Mette Kristensen

Mette Kristensen

Seniorprojektleder

Mette Kristensen er seniorprojektleder i Byg med unge-alliancen med ansvar for daglig ledelse af projektet, samarbejde med erhvervsskoler og bygherrer og for rekruttering af unge til byggerier. Mette har bred erfaring fra udviklingsprojekter på erhvervsskoler, praktikpladsopsøgende arbejde og match af elever til virksomheder indenfor inden for bygge- og anlæg uddannelserne. Mette er uddannet cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8403
Mail: mek@bygherreforeningen.dk

Mette Skouenborg

Mette Skouenborg

Seniorprojektleder

Mette er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på Værdibygs udviklings- og vejledningsprojekter, bl.a. projekter om projektgennemgang, kvalitetssikring og strategiske partnerskaber. Mette er uddannet fra Roskilde Universitet med speciale fra Plan, By og Proces og har erfaring fra den almene sektor.

Telefon: (+45) 2964 6941
Mail: msk@vaerdibyg.dk

Morten Skaarup Jensen

Morten Skaarup Jensen

Seniorprojektleder

Morten Skaarup Jensen er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på Værdibygs udviklings- og vejledningsprojekter. Desuden fungerer Morten som faglig sekretær for netværket Lean Construction-DK. Morten er uddannet bygningskonstruktør fra KEA med et speciale i Facilities Management.

Telefon: (+45) 4129 0473
Mail: msj@bygherreforeningen.dk

Nina Koch-Ørvad

Nina Koch-Ørvad

Seniorprojektleder

Nina er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på projekter og udviklingsinitiativer i Værdibyg. Nina er uddannet civilingeniør i bygningsdesign og har en Ph.D. om innovationsprocesser indenfor bæredygtigt byggeri.

Telefon: (+45) 2214 6111
Mail: nko@vaerdibyg.dk

Nina Mørch Bangsgaard

Nina Mørch Bangsgaard

Praktikant

Nina er praktikant i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, hvor hun arbejder med kommunikationsopgaver samt projektudvikling indenfor den grønne og socialt bæredygtige dagsorden, med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Nina læser en kandidat i Udvikling og internationale forhold på Aalborg Universitet.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: nmb@fbsa.dk

Rolf Simonsen

Rolf Simonsen

Områdechef, projekter og udvikling

Rolf er områdechef for projekter og udvikling hos Bygherreforeningen, og hans hovedopgave er som sekretariatsleder for brancheinitiativet Værdibyg. Endvidere er Rolf faglig sekretær for Bygherreforeningens UdbudsNetværk og sparringspartner for Lean Construction-DK sekretariatet. Rolf har en erhvervs-Ph.D. om implementering af nye ledelseskoncepter i byggeriet.

Telefon: (+45) 2244 1240
Mail: rs@bygherreforeningen.dk

Sofie Ullum Jensen

Sofie Ullum Jensen

Piccoline

Sofie er piccoline i Bygherreforeningen. Hun hjælper til med administrative opgaver samt på kurser og arrangementer.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: info@bygherreforeningen.dk

Stephan P. Sander

Stephan P. Sander

Seniorprojektleder

Stephan er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på projekter og udviklingsinitiativer i Værdibyg. Stephan er uddannet diplomingeniør i bygningsdesign med fokus på bæredygtighed og designproces og har tidligere arbejdet som konsulent inden for digital kommunikation og strategi.

Telefon: (+45) 2820 5540
Mail: sps@vaerdibyg.dk

Vibe Marina Lund

Vibe Marina Lund

Studentermedhjælper

Vibe er studentermedhjælper i Bygherreforeningen. Vibe hjælper til med forskellige opgaver indenfor kommunikation, marketing, events og sociale medier. Derudover læser Vibe kandidat i MA International Business Communication på Copenhagen Business School.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: vlu@bygherreforeningen.dk