Kontakt - Bygherreforeningen
  • Kontakt os

Hvor bor vi?

Bygherreforeningen har sit sekretariat i BLOX ved Københavns havn på adressen Bryghuspladsen 8. Foreningen bor på 2. sal, og der er reception på 3.etage.

BLOX

BLOX er et samlingspunkt for innovation i det byggede miljø. Mere end 300 virksomheder er tilknyttet BLOXHUB-fællesskabet, der er et vidensmiljø med fokus på det fysiske miljøs udvikling, og hvordan man kan skabe samarbejder mellem byggeri, arkitektur, ingeniørkunst, design, facility management og teknologi.

Transport

Besøgende i bil kan parkere i BLOX, hvor der er et fuldautomatisk P-hus med parkeringsafgift. Der er 350 P-pladser, og prisen er 20 kr. pr. påbegyndt 1/2 time. Adressen for parkering er Vester Voldgade 129.

Det er også muligt at ankomme med offentlig transport. Fra Gammel Strand Metrostation er der 10 minutters gang (850 meter) og fra Københavns Hovedbanegård er der 12 minutters gang til BLOX (950 meter).

Bygherreforeningen

BLOX, Bryghuspladsen 8
1473 København K

Telefon: 7020 0071
info@bygherreforeningen.dk

CVR-nummer 24202674

Sekretariat

Sekretariatet understøtter medlemmernes interesser samt den daglige drift af foreningen. Det er sekretariatet, som fører bestyrelsens beslutninger ud i livet. Bl.a. ved at drive en række udviklingsprojekter og initiativer.

Hvis du vil vide mere om den enkelte medarbejder, kan du klikke dig vej til LinkedIn via billederne.

For pressehenvendelser kan du læse mere her.

Alberte Emilie Konbæk

Alberte Emilie Konbæk

Studentermedhjælper

Alberte er kontormedhjælper i Bygherreforeningen. Hun hjælper til med administrative opgaver samt på kurser og arrangementer.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: aek@bygherreforeningen.dk

Andreas Holst-Olesen

Andreas Holst-Olesen

Senior kommunikationskonsulent

Andreas er senior kommunikationskonsulent i Bygherreforeningen. Andreas arbejder med foreningens kommunikation på tværs af medier og har sideløbende fokus på at drive Værdibygs kommunikationsindsatser. Andreas er uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 4075 8373
Mail: aho@bygherreforeningen.dk

Annemarie Maingot

Annemarie Maingot

Seniorkonsulent

Annemarie er seniorkonsulent i Bygherreforeningen og står for udviklingen af foreningens mange faglige arrangementer og netværk. Annemarie har mange års erfaring med udvikling og facilitering af faglige arrangementer og forløb, i både offentligt og privat regi, inden for emner som forvaltningsret, ledelse samt miljø og teknik. Annemarie er uddannet cand. mag fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2834 0182
Mail: amm@bygherreforeningen.dk

Aske Simonsen

Aske Simonsen

Grafisk medarbejder

Aske er grafisk konsulent i Bygherreforeningen. Han arbejder med den visuelle del af kommunikationen, på tværs af foreningens platforme. Aske er uddannet mediegrafiker fra Københavns Tekniske Skole hhv. multimedie- og brand-designer fra Københavns Erhvervsakademi.

Telefon: (+45) 2250 8271
Mail: as@bygherreforeningen.dk

Christian Ellehammer

Christian Ellehammer

Studentermedhjælper

Christian er studentermedhjælper i Byggeriets Samfundsansvar, hvor han primært bidrager til faciliteringen af arrangementer indenfor Samfundsansvar. Han læser til dagligt en kandidat i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet.

Telefon: (+45) 7020 1271
Mail: cel@fbsa.dk

Christina Schultz

Christina Schultz

Direktør, Byggeriets Samfundsansvar

Christina er direktør i Byggeriets Samfundsansvar (BSA), som i 2014 blev oprettet af Bygherreforeningen og Realdania. Hun varetager foreningens interesser inden for samfundsansvar og bæredygtighed, som går på tværs af værdikæden i byggeriet. Christina er Cand. Scient. Soc. i Udviklingsstudier og Internationale Forhold og har arbejdet med CSR-området i ca. 20 år.

Telefon: (+45) 6177 5917
Mail: cs@fbsa.dk

Christine Skovgaard Madsen

Christine Skovgaard Madsen

Områdechef, kompetencer og udvikling

Christine er områdechef i Bygherreforeningen. Hun er ansvarlig for udviklingen af foreningens faglige arrangementer og beskæftiger sig med en række udviklingsprojekter omkring velfærdsbyggeri og bygherrekompetencer. Christine driver en række netværk på velfærdsområdet og er en del af foreningens kompetenceudvalg og porteføljeudvalg. Christine er uddannet cand. mag i dansk fra Københavns Universitet og har arbejdet med udvikling og facilitering af faglige arrangementer i byggebranchen gennem mange år.

Telefon: (+45) 2395 2143
Mail: csm@bygherreforeningen.dk

Ditte Juel Jensen

Ditte Juel Jensen

Projektleder

Ditte er projektleder i Bygherreforeningen. Hun arbejder med en række udviklingsprojekter og laver analyser til foreningens medlemsarbejde. Derudover understøtter hun foreningens kommunikationsarbejde. Ditte er cand. mag i Europæisk etnologi fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 3120 4123
Mail: djj@bygherreforeningen.dk

Emily Krygell Schrøder

Emily Krygell Schrøder

Seniorkonsulent

Emily er seniorkonsulent, og arbejder på foreningens medlemsstrategi, bl.a. at styrke relationen til foreningens medlemmer, hverveindsatser, udvikling af medlemstilbud og branchesamarbejder. Desuden beskæftiger hun sig med udvikling og facilitering af flere faglige netværk og markedsføringsindsatser. Emily er cand.lign.merc fra Copenhagen Business School.

Telefon: (+45) 2012 3828
Mail: eks@bygherreforeningen.dk

Freya Ghadban Andersen

Freya Ghadban Andersen

Kommunikationskonsulent

Freya er kommunikationskonsulent i Bygherreforeningen. Hun arbejder med foreningens kommunikation på tværs af medier, er redaktør på foreningens nyhedsbrev og varetager kommunikationen for en række af Bygherreforeningens særskilte indsatser. Derudover understøtter hun også Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars kommunikation. Freya er uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet.

Telefon: (+45) 9310 4422
Mail: fra@bygherreforeningen.dk

Gitte Aarrejarvi Jensen

Gitte Aarrejarvi Jensen

Seniorkonsulent

Gitte er seniorkonsulent på projektet ’Bygherrer skaber lærepladser’. Hun understøtter bygherren og entreprenørerne i at få udviklet og implementeret lærlingeindsatsen i deres organisationer. Gitte er uddannet Cand. Com med speciale i International Udvikling – med fokus på social adfærd. Hun har de seneste 12 år arbejdet som konsulent i den almene sektor, hvor hun har arbejdet med fysisk-social sammentænkning, boligsociale projekter og helhedsplaner, beboerdemokratiet, facilitering og kommunikation.

Telefon: (+45) 5045 3903
Mail: gar@bygherreforeningen.dk

Graves Simonsen

Graves Simonsen

Bæredygtighedschef

Graves har hovedansvaret for foreningens aktiviteter ift. bæredygtighed, herunder implementering af verdensmål, cirkulær økonomi, taksonomi og bygherrens strategier. Graves er uddannet arkitekt og redaktør på en række faglige publikationer, og er bl.a. sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg hhv. Netværk for afprøvning af frivillig bæredygtighedsklasse.

Telefon: (+45) 2030 2750
Mail: gks@bygherreforeningen.dk

Hannah Schøsler Westergaard

Hannah Schøsler Westergaard

Piccoline

Hannah er piccoline i Bygherreforeningen. Hun hjælper til med praktiske og administrative opgaver samt på kurser og arrangementer.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: hsw@bygherreforeningen.dk

Hanne Ullum

Hanne Ullum

Vicedirektør

Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen og uddannet arkitekt MAA og har ansvar for Bygherreforeningens administrative områder. Hanne repræsenterer Bygherreforeningen i flere tværgående samarbejdsfora i branchen og er derudover sekretær for foreningens arbejdsmiljøudvalg.

Telefon: (+45) 5358 6674
Mail: hu@bygherreforeningen.dk

Henrik L. Bang

Henrik L. Bang

Direktør

Henrik er direktør og civilingeniør med en Ph.D. fra Copenhagen Business School, Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi. Foruden en række tillidsposter på vegne af Bygherreforeningen er Henrik også sekretær for foreningens markedsudvalg og rammebetingelsesudvalg.

Telefon: (+45) 4042 5575
Mail: hlb@bygherreforeningen.dk

Ida Toftegaard Clausen

Ida Toftegaard Clausen

Projektleder

Ida er projektleder i Bygherreforeningen. Hun arbejder med medlemsaktiviteter og hvervning for at styrke relationen til foreningens medlemmer, samt udvikling og facilitering af arrangementer og netværk. Derudover understøtter hun foreningens kommunikationsarbejde. Ida er cand.lign.merc fra Copenhagen Business School.

Telefon: +(45) 2275 3640
Mail: itc@bygherreforeningen.dk

Jesper Malm

Jesper Malm

Områdechef, kommunikation og udvikling

Jesper er områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen. Han arbejder bl.a. med foreningens medlemskommunikation og fagpolitiske interessevaretagelse. Desuden understøtter Jesper videndeling og netværk, ligesom han står for den primære kontakt til medierne. Jesper er uddannet i Public Relation fra RUC og har læst journalistik på Stockholms Universitet.

Telefon: +(45) 2294 4161
Mail: jm@bygherreforeningen.dk

Karin Parbst

Karin Parbst

Seniorprojektleder

Karin Parbst er seniorprojektleder i Bygherreforeningens indsats Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for samarbejde med bygherrer og de enkelte byggerier. Karin har arbejdet i byggebranchen i mange år, har indgående kendskab til erhvervsuddannelserne som tidligere leder af et praktikcenter. Hun har desuden arbejdet med arbejdsmiljø og diversitet og har et stort netværk i branchen. Karin har en baggrund som bygningssnedker og uddannet Cand. Comm. fra RUC.

Telefon: (+45) 5379 5575
Mail: kap@bygherreforeningen.dk

Kristian Spang-Hanssen

Kristian Spang-Hanssen

Økonomimedarbejder

Kristian er arbejder med økonomi og assisterer særligt med regnskabsudarbejdelse. Kristian er uddannet HD-regnskab og har en baggrund i revisionsbranchen. I Bygherreforeningen fokuserer Kristian på budgettering og budgetopfølgning samt foreningens regnskaber.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: ksh@bygherreforeningen.dk

Lars Bertelsen

Lars Bertelsen

Områdechef, medlemmer og udvikling

Lars er områdechef i Bygherreforeningen. Han er ansvarlig for foreningens medlemsarbejde og beskæftiger sig med en række forskellige udviklingsprojekter, hvor han bl.a. har fokus på bygherrekompetencer og velfærdsbyggeri. Lars arbejder også på flere faglige netværk og udvalg. Derudover har han ansvar for administration i foreningens sekretariat. Lars er uddannet cand.comm.

Telefon: +(45) 6174 2233
Mail: lb@bygherreforeningen.dk

Lone Thrane

Lone Thrane

Seniorprojektleder

Lone Thrane er seniorprojektleder i Bygherreforeningens indsats Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for samarbejde med bygherrer og boligsociale indsatser. Hun har 20 års erfaring med undervisning og udvikling af erhvervsuddannelser. Lone har en baggrund som tømrer, og er uddannet Cand. Pæd. i Generel Pædagogik fra Aarhus Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8819
Mail: lot@bygherreforeningen.dk

Mads Greve

Mads Greve

Studentermedhjælper

Mads er studentermedhjælper og hjælper primært med kommunikationsopgaver i Værdibyg. Han læser en kandidat i Sustainable Design på Aalborg Universitet i København.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: mgr@bygherreforeningen.dk

Maria Jordy Madsen

Maria Jordy Madsen

Eventkoordinator

Maria er eventkoordinator i Bygherreforeningen og beskæftiger sig med administration og koordinering af foreningens netværk og arrangementer. Maria er uddannet inden for kontor og ansvarlig for at strukturere foreningens aktiviteter og koordinering af arrangementer.

Telefon: (+45) 3137 9387
Mail: mjm@bygherreforeningen.dk

Mette Kristensen

Mette Kristensen

Seniorprojektleder

Mette Kristensen er seniorprojektleder i Bygherreforeningens indsats Bygherre skaber lærepladser, med ansvar for daglig ledelse af projektet, samarbejde med erhvervsskoler og bygherrer og for rekruttering af unge til byggerier. Mette har bred erfaring fra udviklingsprojekter på erhvervsskoler, praktikpladsopsøgende arbejde og match af elever til virksomheder indenfor inden for bygge- og anlæg uddannelserne. Mette er uddannet cand.scient.anth. fra Københavns Universitet.

Telefon: (+45) 2096 8403
Mail: mek@bygherreforeningen.dk

Mette Skouenborg

Mette Skouenborg

Seniorprojektleder

Mette er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på Værdibygs udviklings- og vejledningsprojekter, bl.a. projekter om projektgennemgang, kvalitetssikring og strategiske partnerskaber. Mette er uddannet fra Roskilde Universitet med speciale fra Plan, By og Proces og har erfaring fra den almene sektor.

Telefon: (+45) 2964 6941
Mail: msk@bygherreforeningen.dk

Mikael Kenno Fogde

Mikael Kenno Fogde

Ekstern juridisk konsulent

Mikael er advokat og juridisk konsulent i Bygherreforeningen. Mikael rådgiver Bygherreforeningens sekretariat, udvalg og netværk indenfor udbud og byggeri. Mikael er desuden studielektor på Københavns Universitets Juridiske Fakultet, og er udpeget af erhvervsministeren til sagkyndig dommer ved Klagenævnet for Udbud.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: mkf@bygherreforeningen.dk

Morten Skaarup Jensen

Morten Skaarup Jensen

Seniorprojektleder

Morten Skaarup Jensen er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på Værdibygs udviklings- og vejledningsprojekter. Desuden fungerer Morten som faglig sekretær for netværket Lean Construction-DK. Morten er uddannet bygningskonstruktør fra KEA med et speciale i Facilities Management.

Telefon: (+45) 4129 0473
Mail: msj@bygherreforeningen.dk

Molly Alma

Molly Alma

Økonomikonsulent

Molly er økonomimedarbejder med særligt fokus på regnskab, fakturering af medlemskab og kursusaktiviteter. Hun yder desuden bistand til den daglige drift og generelle henvendelser til foreningen.

Telefon: (+45) 23 42 29 54
Mail: moa@bygherreforeningen.dk

Nadia Sander Strange

Nadia Sander Strange

Projektleder

Nadia er projektleder hos Byggeriets Samfundsansvar, hvor hun arbejder med at udvikle viden og værktøjer, så foreningens medlemmer kan arbejde konkret med samfundsansvar som en integreret del af deres virksomhed. Nadia er uddannet i Tværkulturelle Studier fra Københavns Universitet og certificeret bæredygtighedsrådgiver. Nadia har tidligere arbejdet som CSR konsulent hos en rådgivningsvirksomhed i byggeriet og i NGO-verdenen med menneskerettigheder.

Telefon: (+45) 5361 7814
Mail: nss@fbsa.dk

Nina Koch-Ørvad

Nina Koch-Ørvad

Projektchef

Nina er projektchef i Bygherreforeningen med primært fokus på projekter og udviklingsinitiativer i Værdibyg. Nina er uddannet civilingeniør i bygningsdesign og har en Ph.D. om innovationsprocesser indenfor bæredygtigt byggeri.

Telefon: (+45) 2214 6111
Mail: nko@bygherreforeningen.dk

Peter-Ulrik Waagner

Peter-Ulrik Waagner

Praktikant

Peter-Ulrik er praktikant i Bygherreforeningen og arbejder primært med kommunikation. Han er i gang med at tage sin kandidat i film- og medievidenskab på KU.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: pwn@bygherreforeningen.dk

Rikke Skjold Mønster

Rikke Skjold Mønster

Eventkoordinator

Rikke er eventkoordinator i Bygherreforeningen og beskæftiger sig med administration og koordinering af foreningens kurser og arrangementer. Rikke har en faglig-praktisk uddannelse og er ansvarlig for at strukturere foreningens aktiviteter og koordinering af arrangementer.

Telefon: (+45) 3112 9627
Mail: rsm@bygherreforeningen.dk

Rolf Simonsen

Rolf Simonsen

Områdechef, projekter og udvikling

Rolf er områdechef for projekter og udvikling hos Bygherreforeningen, og hans hovedopgave er som sekretariatsleder for brancheinitiativet Værdibyg. Endvidere er Rolf faglig sekretær for Bygherreforeningens UdbudsNetværk og sparringspartner for Lean Construction-DK sekretariatet. Rolf har en erhvervs-Ph.D. om implementering af nye ledelseskoncepter i byggeriet.

Telefon: (+45) 2244 1240
Mail: rs@bygherreforeningen.dk

Sofie Meyer

Sofie Meyer

Studentermedhjælper

Sofie Meyer er studentermedhjælper i Bygherreforeningen, hvor hun primært løser kommunikationsopgaver. Sofie har en BA i kommunikation fra RUC.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: som@bygherreforeningen.dk

Sofie Ullum Jensen

Sofie Ullum Jensen

Studentermedhjælper

Sofie er studentermedhjælper i Bygherreforeningen. Hun står for strukturering og vedligeholdelse af medlemsdata og har derudover forskellige administrative opgaver i arrangementsteamet. Sofie læser bachelor i Kunstig Intelligens og Data på DTU.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: suj@bygherreforeningen.dk

Stephan P. Sander

Stephan P. Sander

Seniorprojektleder

Stephan er seniorprojektleder i Bygherreforeningen med primært fokus på projekter og udviklingsinitiativer i Værdibyg. Stephan er uddannet diplomingeniør i bygningsdesign med fokus på bæredygtighed og designproces og har tidligere arbejdet som konsulent inden for digital kommunikation og strategi.

Telefon: (+45) 2820 5540
Mail: sps@bygherreforeningen.dk

Sussi Hansen

Sussi Hansen

Grafisk designer

Sussi er grafisk designer i Bygherreforeningen og arbejder med den visuelle kommunikation. Sussi er uddannet mediegrafiker fra KTS og har taget flere akademikurser indenfor kommunikation og digitalt design.

Telefon: (+45) 7020 0071
Mail: sha@bygherreforeningen.dk

Vibe Marina Lund

Vibe Marina Lund

Eventkonsulent

Vibe er eventkonsulent i Bygherreforeningen. Vibe står for udviklingen af foreningens mange faglige arrangementer og netværk. Hun er desuden involveret i flere kommunikations- og markedsføringsindsatser i foreningen. Vibe er uddannet cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School.

Telefon: (+45) 3151 5966
Mail: vlu@bygherreforeningen.dk

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev