Indflydelse - Bygherreforeningen
 • Indflydelse

  Vi arbejder for en værdiskabende udvikling i byggeriet

Vi samler dem, der bygger fremtiden

Bygherreforeningen er en organisation for professionelle bygherrer med mere end 250 offentlige, almene og private medlemmer. Medlemmerne bygger for mere end 100 mia. kr. om året, og medlemsskaren omfatter mere end 2.000 af byggeriets vigtigste beslutningstagere.

Vi spiller en central rolle i byggeriet og arbejder tæt sammen med andre organisationer og offentlige myndigheder for at fremme byggeriets udvikling samt at varetage bygherrernes interesser både politisk og på tværs af byggebranchen.

Som medlem kan du gennem vores netværk og kurser dele erfaringer og få ny viden, mens du i vores udvalg kan få politisk indflydelse og bidrage til at formulere politiske meninger, præge den offentlige debat og udarbejde høringssvar.

Deltagelse i nævn, råd og bestyrelser

Bygherreforeningen er repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser. Enten via medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. På den måde gør vi medlemmernes bygherreinteresser gældende rundt om i branchen. Vi sidder bl.a. med i følgende sammenhænge:

 • AB-udvalget
 • AlmenNets bestyrelse
 • Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen
 • Byggepolitisk Netværk
 • Byggeriets Arbejdsmiljøbus
 • Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse
 • Det stående byggepanel
 • Forum for Offentligt-privat Samarbejde (FOPS)
 • InnoBYGs styregruppe
 • Klimarådets Interessentnetværk og Bygningsgruppe
 • Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri
 • Rådgivende udvalg til Konkurrencerådet
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Styregruppe for Energistyrelsens metodeprojekt for Energirenovering
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
  branchepanel
 • Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg
 • m.fl.

Bygherreforeningens mærkesager

Bygherreforeningens mærkesager er særlige fokusområder, der tildeles en ekstra indsats både holdnings- og kommunikationsmæssigt i en periode for at påvirke udviklingen på et specifikt område. Samtidig medvirker mærkesagerne til at skabe sammenhæng på tværs foreningens udvalg, bestyrelse og sekretariat samt til at gøre foreningens profil tydelig og konkret over for medlemmer såvel som andre nøgleinteressenter. Mærkesagerne vil typisk have udspring i foreningens faglige udvalg, som enten selv tager sager op, eller ønsker at markere sig i forhold til aktuelle dagsordener.

I øjeblikket har Bygherreforeningen fokus på følgende mærkesager:

Aftalesystemet

Byggeriets gamle aftalesystem fra 1992 er ikke tidssvarende. Derfor har Bygherreforeningen bidraget aktivt i revisionen for at sikre optimale rammer for bygherrerne, der modsvarer den virkelighed de agerer i. Revisionsarbejdet har pågået i tre år, og det nye aftalesystem blev lanceret i juni 2018.

Bygherreforeningens engagement kommer som følge af et ønske om at skabe bedre rammer for bygherrernes indgåelse af kontrakter, herunder at skabe højere produktivitet og bedre kvalitet samt større forudsigelighed i projekter med hensyn til tid og budget. Derudover skal det nye aftalesystem medvirke til at modernisere branchens samarbejdsformer og sikre bedre konkurrence og øget fokus på samfundsansvar i byggeriets processer.

Byggesagsbehandling

Der kan være stor variation i myndighedsbehandlingen fra kommune til kommune. Variationen udgør et problem i forhold til sagsomkostninger, effektivitet og gentagelseseffekt/produktivitet.

For Bygherreforeningen er det en prioritet at sikre mere gennemsigtig, ensartet og effektiv myndighedsbehandling af byggesager, så bygherrerne får lettere ved at agere i forhold til sit byggeri.

Arbejdsmiljø

Trods koordinerede indsatser, bl.a. samarbejdet mod arbejdsulykker ”Knæk Kurven”, er ulykkestallet fortsat højt i byggebranchen.

Det er imidlertid bygherrens ansvar at sørge for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor ønsker Bygherreforeningen at udbrede viden om bygherrens pligter og sætte et stærkt strategisk fokus på arbejdsmiljø i byggeprocessen.

Bæredygtighed

For at byggeriet kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning er der behov for, at der kommer bedre styr på byggematerialer. Det gælder særligt i forhold til deklarationen af, hvornår et materiale reelt set er bæredygtigt. I øjeblikket er materialemarkedet uklart, og derfor ønsker Bygherreforeningen at skabe gennemsigtighed om materialernes tilstand.

For Bygherreforeningen er det samtidig en klar prioritet, at bygherrerne har størst mulig frihed i valg af materialer. Det gælder naturligvis inden for rammerne af bygningsreglement, normer og standarder, men foreningen ser også behovet for, at der sker en løbende udvikling af disse, så regelsættet ikke bliver en unødig barriere for en bæredygtig udvikling.

Topfoto: Pierre Châtel-Innocenti

Bliv en del af Bygherreforeningen

Vores medlemmer bygger for mere end 100 mia. kr. om året og skaber gavn for både brugere og samfund

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev