Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Konference
 • Kurser
 • Online
 • Seminar
 • Medlemsmøder
 • Temamøder
 • Studietur
 • Uddannelse
 • 21
  oktober
  Konference - Roskilde

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive studiemiljøer på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser, som tiltaler de unge og giver dem lyst til at være på skolen, og som samtidig skaber identitet omkring fag…

 • 22
  oktober
  Kurser - Online

  Online kursus om YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  På dette online kursus får du en kort introduktion til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de…

 • 26
  oktober
  Kurser

  Online kursus: Praktiske værktøjer til AB-systemet

  AB18-systemet har givet bygherren en ny rolle i byggeprojektet. For at udnytte de nye muligheder, har Bygherreforeningen udviklet en række værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet.…

 • 27
  oktober
  Seminar - København

  Byg til drift: Byggeri som holder i fremtiden

  Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.…

 • 29
  oktober
  Seminar - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  På dette kursus får du en introduktion til ABT18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og ind-flydelse…

 • 3
  november
  Medlemsmøder - Online

  Morgenmøde: Digitalisering for byg- og driftsherrer

  På dette morgenmøde får du en hurtig status på vigtige digitale initiativer i byggebranchen og en introduktion til Bygherreforeningens aktuelle arbejde med digitalisering, herunder en digitaliseringstaskforce og projektet ”Udbud med…

 • 4
  november
  Online - Online

  Webinar: Skab fællesskaber med dit byggeri

  Hvordan kan byggeriet understøtte fællesskab i bylivet? På dette webinar diskuterer vi, hvad du som bygherre, byplanlægger eller arkitekt skal tage højde for, hvis du vil skabe attraktive byområder hvor…

 • 5
  november
  Online - Online

  TRUST – Strategisk samarbejde bag facaden

  På denne online "studietur" besøger vi projektkontoret hos TRUST – det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan de forskellige parter har…

 • 9
  november
  Kurser - København

  Byggeriets business case

  Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case. Kurset giver dig metoder til…

 • 11
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 12
  november
  Konference - København

  Byggeriet mod 2030: Global udvikling og lokale hensyn efter corona

  Globaliseringen i byggebranchen har galopperet afsted det seneste årti. Samtidig er behovet for lokal forståelse, hensyn og ansvar øget. Men hvor bevæger branchen sig hen efter en verdensomspændende Coronakrise, og…

 • 16
  november
  Kurser - København

  Forebyggelse og konfliktløsning i AB18-systemet

  Hvad udløser konflikter? Og hvornår og hvordan kan man sætte ind for at forebygge og løse dem? Med dette kursus bliver du klædt på til konflikthåndtering. Du får værktøjer til…

 • 17
  november
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • 18
  november
  Konference - København

  Konference om plejeboligbyggeri

  Denne konference stiller skarpt på fremtidens plejeboligbyggeri. På dagen bliver du præsenteret for forskellige plejeboligbyggerier, ligesom vi diskuterer hvordan man kan sikre at byggeriet tilgodeser alle behov og ibrugtages bedst…

 • 24
  november
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 25
  november
  Kurser - Aarhus

  Ydelsesbeskrivelserne: YBB og YBL

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19) og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18). Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få…

 • 26
  november
  Seminar - København

  Bygherrens forankring af verdensmål

  På dette seminar får du inspiration fra bygherreorganisationer og Bygherreforeningen til arbejdet med FN’s 17 verdensmål i din egen organisation.

 • 30
  november
  Kurser - Online

  Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

  På dette online kursus får du overblik over og kendskab til de fire appendikser til AB18-systemet og mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan du anvender dem i praksis.

 • 1
  december
  Kurser - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Sådan få du styr på økonomien, aftaleforhold og honorarmodeller gennem projektfaserne. På kurset får du en introduktion til aftaleforhold og honorarmodeller og økonomistyring i et totaløkonomisk perspektiv, hvor drift, vedligehold…

 • 2
  december
  Kurser - København

  Teamledelse med personlig gennemslagskraft

  Styrk dit ledelsesrum og indflydelse ved at tilegne dig nogle konkrete og effektive metoder til at styrke din personlige gennemslagskraft. Lær teknikkerne til at formidle det svære budskab og lave…

 • 3
  december
  Kurser - København

  Introduktion til BR 18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette kursus får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • 9
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På denne…

 • 25
  februar
  Kurser - København

  Det lærende projektteam: Evalueringskultur og videndeling

  Få enkle metoder til at opbygge en professionel feedback og feedforward kultur i byggeprojektet, hvor I med nogle simple processer kan frigøre projektteamets viden, erfaring, kompetencer og potentiale. På dette…

 • 9
  marts
  Studietur - Herlev

  Besøg på Nyt Hospital Herlev

  Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barncenter, et center til fordybelse og tro og en…

 • 18
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2021

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 18
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.