Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Online
 • Temamøder
 • Seminar
 • Studietur
 • Uddannelse
 • Konference
 • 27
  januar
  Kurser - Online

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette online kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får…

 • 27
  januar
  Kurser - Online

  Introduktion til BR18

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger…

 • 28
  januar
  Online - Online

  Paradigmer til samarbejde mellem private bygherrer og almene boligorganisationer: “Delegeret bygherremodel”

  Bygherreforeningen og Byggeskadefonden inviterer til gratis online morgenmøde, hvor vi lancerer en ny dokumentpakke, der kan anvendes i forbindelse med samarbejde mellem almene boligorganisationer, private bygherrer og kommuner om opførelse…

 • 1
  februar
  Online - Online

  Online seminar: Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette…

 • 2
  februar
  Online - Online

  Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det første webinar er der…

 • 3
  februar
  Online - Online

  Robuste projekter og effektiv risikostyring

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 5
  februar
  Online - Online

  Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det andet webinar er der…

 • 9
  februar
  Kurser - Online

  AB18 for bygherrer

  På dette online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

 • 10
  februar
  Online - Online

  Topledernes anbefalinger til digital transformation af byggeriet

  Bygherreforeningen inviterer til morgenmøde, hvor foreningens taskforce for digitalisering af byggeriet vil præsentere sine anbefalinger til, hvordan man kan drive en digital transformation i sin byg- og driftsherreorganisation.

 • 11
  februar
  Online - Online

  Verdensmål 8: Den sociale bundlinje i FN’s verdensmål – om løn, arbejdsvilkår…

  I den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche fokuseres der ofte på de grønne aspekter af bæredygtighed, mens potentialet i den sociale dimension i mange tilfælde undervurderes. Men løn, arbejdsvilkår og…

 • 2
  marts
  Online - Online

  Den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets…

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det tredje webinar er der…

 • 9
  marts
  Online - Online

  Besøg på Nyt Hospital Herlev

  Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barncenter, et center til fordybelse og tro og en…

 • 9
  marts
  Online - Online

  Verdensmål 12: Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål: Bæredygtige byggematerialer og miljøvenlig…

  Verdensmål 12 stiller skarpt på ansvarligt forbrug og produktion. Særligt de delmål, der beskæftiger sig med affaldshåndtering og byggematerialer er vigtige for byggebranchens aktører, da branchen udleder en stor del…

 • 10
  marts
  Kurser - Online

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 11
  marts
  Online - Online

  Hvordan skaber vi attraktive seniorboliger og bofællesskaber?

  Interessen for seniorboliger og bofællesskaber stiger stødt, og stadig flere efterspørger boligformer med mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvilke konkrete behov skal boligformen understøtte, hvordan kan de fysiske rammer…

 • 15
  marts
  Kurser - Online

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne online kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at forebygge og løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder…

 • 16
  marts
  Kurser - Online

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus giver vi dig overblik over…

 • 17
  marts
  Kurser - Online

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette online kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i…

 • 23
  marts
  Online - Online

  Indplacering i brandklasser

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

 • 24
  marts
  Kurser - Online

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, hvordan du…

 • 7
  april
  Kurser - København

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter,…

 • 8
  april
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. Dette kursus giver…

 • 8
  april
  Seminar - København

  Evaluering af byggeri

  Vi sætter fokus på evaluering af vores byggeri. Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision…

 • 13
  april
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 14
  april
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen ved hjælp af nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du værktøjer til at bringe projektgruppen effektivt…

 • 14
  april
  Online - Online

  Indplacering i konstruktionsklasser

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

 • 15
  april
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2021

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 15
  april
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 15
  april
  Seminar - København

  Fra strategi til praksis: Kom i mål med bæredygtighed

  Det kan være svært som bygherre at navigere på bæredygtighedsområdet, og der er meget at tage fat på lige fra projektets spæde idéfaser til driften af det færdige byggeri. Dette…

 • 20
  april
  Kurser - Online

  Online kursus: Praktiske værktøjer til AB-systemet

  Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du…

 • 26
  april
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 28
  april
  Kurser - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 3
  maj
  Online - Online

  Dokumentation og kontrol

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det sjette webinar er der…

 • 4
  maj
  Kurser - København

  Byggeriets business case

  Dette kursus giver dig hjælp til at italesætte dit projekts værdiskabelse. Du lærer således, hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som en…

 • 5
  maj
  Seminar - København

  Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – et opgør med silotænkning i byggeriet

  Verdensmål 17 om partnerskaber for handling er essentielt for bygge- og anlægsbranchen, der i mange tilfælde oplever udfordringer i samarbejdet på tværs, hvor en mangel på tidlig involvering af partnere…

 • 11
  maj
  Kurser - København

  BR18 – roller og processer

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på,…

 • 11
  maj
  Seminar - Aarhus

  Bæredygtige udbud

  Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan…

 • 18
  maj
  Seminar - København

  Universelt design og ligeværdig adgang for alle

  Verdensmålenes tværgående mål handler om ikke at lade nogen tilbage, og når vi sætter fokus på universelt design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder på at undgå.…

 • 19
  maj
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 27
  maj
  Konference - København

  Drømmen om det gode skolebyggeri

  Når vi skal i gang med at bygge eller ombygge en skole er det vigtigt, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål helt fra begyndelsen af projektet. På denne…

 • 1
  juni
  Seminar - København

  Det gode byggeprogram

  Visionen for et byggeri skal manifesteres i byggeprogrammet, men samtidig skal det konkretiseres, hvilket byggeri du som bygherre ønsker dig, uden at alle løsningerne beskrives. På denne kursusdag sætter vi…

 • 2
  juni
  Kurser - København

  Vælg den rette entrepriseform

  Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du bliver klædt på til at…

 • 9
  juni
  Seminar - København

  Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger: Flerbrugerhuse og multianvendelse

  Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i en bygning, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke…

 • 25
  august
  Seminar - København

  Fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

  I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • 8
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 9
  september
  Seminar - København

  Byg til drift

  Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid,…

 • 14
  september
  Kurser - København

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde…

 • 15
  september
  Seminar - København

  Bygherrens brede ansvar: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Bygherren har ikke alene ansvar for en bygning, men også for at skabe værdi i det omkringliggende byområde. Verdensmål 11 fokuserer på inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund…

 • 16
  september
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

 • 21
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Seminar - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne…

 • 23
  september
  Kurser - København

  YBB19 – Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  Bygherrerådgiveren er en af bygherrens meget strategiske samarbejdspartnere. I Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, sættes fokus på det kontraktlige forhold mellem bygherre og bygherrerådgiver. På dette kursus får du en introduktion…

 • 30
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 5
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 7
  oktober
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 12
  oktober
  Seminar - København

  Find vej i bæredygtighedscertificeringer

  Det kan være svært at komme godt fra start, når man gerne vil bygge bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB,…

 • 12
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 14
  oktober
  Kurser - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 26
  oktober
  Kurser - København

  APP18 – Appendikser til AB18

  På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter.

 • 3
  november
  Seminar - København

  Politisk interessevaretagelse i byggeprocessen

  Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevågenhed, og et afgørende spørgsmål er, hvordan du som privat eller offentlig bygherre og ejendomsudvikler spiller ind i den politiske beslutningsproces for dermed…

 • 10
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 11
  november
  Konference - København

  Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

  Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed, digitale løsninger og en god arbejdsplads.…

 • 16
  november
  Kurser - København

  BR18 – roller og processer

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på,…

 • 17
  november
  Seminar - København

  Strategiske partnerskaber i byggeriet

  De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære…

 • 18
  november
  Kurser - København

  Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 23
  november
  Kurser - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…

 • 24
  november
  Seminar - København

  Fremtidens bolig og boligformer

  Interessen for bofællesskaber og nye måder at organisere vores boliger på er vokset støt de seneste år. Både seniorbofællesskaber, bofællesskaber og blandende boligtyper i samme område er vokset frem i…

 • 24
  november
  Kurser - Aarhus

  YBL18 og YBB19

  På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendtskab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du som bygherre…

 • 30
  november
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. Dette kursus giver…

 • 2
  december
  Kurser - København

  AB18 og ABR18 forenklet

  Her får du en introduktion til de forenklede former i forhold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt og hvor er de udeladt?

 • 7
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? Der er…

 • 15
  december
  Online - Online

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.