Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Seminar
 • Temamøder
 • Uddannelse
 • Konference
 • Studietur
 • 22
  januar
  Kurser - København

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer…

 • 28
  januar
  Kurser - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • 29
  januar
  Seminar - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…

 • 4
  februar
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, hvordan du…

 • 4
  februar
  Temamøder - København

  Morgenmøde om brandvejledninger til BR18

  De nye vejledninger til BR18 kapitel 5 om brand er nu blevet udgivet. Der mangler blot enkelte temaer, men du kan allerede nu få en hurtig indføring i det omfattende…

 • 25
  februar
  Uddannelse

  Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 25
  februar
  Konference - København

  Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

  Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor…

 • 27
  februar
  Kurser - Aarhus

  AB18-systemet for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18 med nedslag i de væsentligste elementer, du sær-ligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • 4
  marts
  Seminar - København

  Er seniorbofællesskaber fremtidens boligform for ældre?

  Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger…

 • 9
  marts
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen med nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du værktøjer og metoder til at bringe projektgruppen effektivt…

 • 10
  marts
  Seminar - København

  Politisk interessevaretagelse i byggeprocessen

  Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevågenhed. Derfor er det vigtigt, at du som offentlig bygherre eller privat ejendomsudvikler spiller ind i den politiske beslutningsproces for at sikre, at…

 • 11
  marts
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende til for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og…

 • 11
  marts
  Konference - København

  Projektlederdagen 2020: Professionelle projektledere i bygherreorganisationer

  Projektlederrollen i en bygherreorganisation er en krævende opgave. Som projektleder skal du ikke kun levere på tid, pris og kvalitet, men også lede en gruppe mennesker til at nå et…

 • 16
  marts
  Seminar - København

  Bygherrens forankring af verdensmål

  Bygherreforeningen lancerer i januar 2020 et manifest, som kan være rettesnor for og inspiration til den professionelle bygherres arbejde med de 17 verdensmål. På dette seminar kan du blive klogere…

 • 18
  marts
  Studietur - København

  TRUST – Strategisk samarbejde bag facaden

  På denne studietur besøger vi projektkontoret hos TRUST – det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan de forskellige parter har oplevet…

 • 18
  marts
  Kurser - København

  AB18-systemet for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 24
  marts
  Kurser - København

  Byggeriets business case

  Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case og impact case. Kurset giver…

 • 26
  marts
  Kurser - København

  YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 1
  april
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med Rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 2
  april
  Kurser - Aarhus

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et…

 • 15
  april
  Kurser - København K

  Tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter,…

 • 21
  april
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 22
  april
  Konference - København

  Byliv og fællesskaber i nye byområder

  Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for…

 • 23
  april
  Studietur - København

  Byliv og fællesskaber i nye byområder

  I dette forår kan du komme på studiebesøg med Bygherreforeningen. Studieturene er eftermiddagsarrangementer, hvor vi besøger spændende projekter og får tid til netværk.

 • 27
  april
  Kurser - København

  Værktøjer til AB-systemet

  Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet. På dette kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger…

 • 29
  april
  Kurser - København

  APP18: Appendikser til AB18

  Denne dag er for dig, som har brug for at få helt styr på de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser.

 • 29
  april
  Studietur - Frederiksberg

  Besøg i Delehusene – Venligbolig Plus Bebyggelse

  Vi besøger Delehusene på Roskildevej på Frederiksberg, som er en del af Venligbolig Plus konceptet. Delehusene rummer 41 boliger til studerende og flygtninge. Boligerne er en del af Venligbolig Plus…

 • 6
  maj
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 12
  maj
  Seminar - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne…

 • 13
  maj
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter…

 • 14
  maj
  Konference - København

  Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i det 21. århundrede

  Hvordan skal vi indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede? Er det en god ide at opgive stamklassen til fordel for faglokaler?…

 • 14
  maj
  Kurser - København

  Konflikthåndtering og forhandling i AB18

  Her er fokus på konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB18-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at…

 • 19
  maj
  Seminar - København

  Totalentrepriser med ABT18

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. Dette kursus giver…

 • 26
  maj
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 27
  maj
  Temamøder - København

  Bygherreforeningens Årsmøde 2020

  Efter den faglige del af årsmødet, afholdes den formelle del med foreningens årsberetning og valg til bestyrelsen.

 • 3
  juni
  Kurser - Aarhus

  YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven,…

 • 8
  juni
  Kurser - København

  Teamledelse og det effektive projektsamarbejde

  Denne kursusdag hjælper dig til at styrke byggeprojektet ved at skabe et stærkt fundament for samarbejdet i projektgruppen. Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen til, at alles faglige…

 • 9
  juni
  Seminar - København

  Nye roller og processer med BR18

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed. Vi sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger processer…

 • 10
  juni
  Kurser - København

  AB 18 forenklet + ABR forenklet

  Her får du en introduktion til de forenklede former af AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt, og hvor er de udeladt? Du kan vælge at deltage…

 • 16
  juni
  Seminar - København

  Sådan arbejder du med bygningsvedligehold

  På dette seminar sætter vi fokus på bygningsvedligehold. Du får indblik i, hvordan du systematiserer og registrerer vedligeholdelse samt arbejder strategisk med at skabe overblik over din bygningsmasse. Du får…

Virksomhedskurser

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.