Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Online
 • Konference
 • Seminar
 • Uddannelse
 • Medlemsmøder
 • 11
  oktober
  Kurser

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

  Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager…

 • 11
  oktober
  Konference - København

  Valgdebat: Byggeriets rolle i klima- og energikrisen

  I forbindelse med det forestående valg, sætter en række førende organisationer inden for byggeriet fokus på CO2-udledning i det byggede miljø, fremtidens grønne byggeri, inflation og stigende energipriser. Derfor inviterer…

 • 12
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 25
  oktober
  Seminar - København

  Det skal du vide om EU’s taksonomi

  Har du styr på, hvad den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering får af konsekvenser for din organisation? Til oktober sætter Bygherreforeningen og FBSA fokus på den kommende taksonomi og krav…

 • 26
  oktober
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 31
  oktober
  Uddannelse - København

  Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

  Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsentligt aktiv for bygherreorganisationen. Dette 2-dags efteruddannelsesforløb giver dig som arbejdsmiljøkoordinator indsigt i nyeste viden på området og i de centrale værktøjer og praksisser, der skal…

 • 1
  november
  Seminar - København

  Hvordan understøtter vi udflytningen af studiepladser?

  I sommeren 2021 blev en aftale om udflytning af studiepladser indgået med støtte fra et bredt flertal i Folketinget. Aftalen skal sikre, at der er gode muligheder for uddannelse i…

 • 1
  november
  Online

  Bygherrebarometeret: Trends og udvikling i byggeriet i 2023

  Kom til offentliggørelse af årets bygherrebarometer, der tager temperaturen på byggebranchen de kommende 12 måneder. Barometeret indeholder et overblik over planlagte byggerier i 2023, samt en oversigt over bygherrernes udfordringer…

 • 1
  november
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 3
  november
  Kurser - København

  Friplejeloven og friplejeboliger

  Mange kommuner skal i de kommende år udvide deres plejeboligkapacitet betydeligt. Det sker i en tid med stigende materialepriser, som gør det svært at bygge til det fastsatte rammebeløb og…

 • 7
  november
  Kurser - Online

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette online kursus får du overblik over…

 • 8
  november
  Seminar - København

  Svømmebade: Undgå at projektet havner på dybt vand

  Det er ikke sjældent, at man hører om svømmebade, hvor der akut er opdaget problemer med konstruktionen, svamp i gulvet, forkerte mål på bassiner el.lign. At bygge eller renovere svømmebade…

 • 8
  november
  Kurser - Aarhus

  YBL18 og YBB19

  På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendtskab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du som bygherre…

 • 10
  november
  Seminar - København

  Skab værdi med diversitet i byggeriet

  Der er akut mangel på arbejdskraft i byggeriet. Vi står med en markant udfordring, som efterhånden har trukket sine synlige spor på tværs af hele branchens værdikæde. Det er velkendt,…

 • 15
  november
  Konference - København

  Gode bæredygtige daginstitutioner – hvordan løser vi det?

  Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne…

 • 15
  november
  Kurser - København

  Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

  Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener…

 • 16
  november
  Kurser - København

  APP18 – Appendikser til AB18

  På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til AB18; Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter - alt sammen med udgangspunkt i bygherrernes muligheder og behov.

 • 17
  november
  Kurser - København

  Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 21
  november
  Kurser - København

  Find vej til dokumenteret bæredygtighed

  Det kan være svært at komme godt fra start, på trods af de bedste intentioner om at bygge mere bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger…

 • 21
  november
  Kurser - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette kursus får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 22
  november
  Seminar - Taastrup

  Universelt Design Dag 2022

  Universelt design handler om meget mere end tilgængelighed, ramper og handicaptoiletter. Det handler om ligeværdig adgang og deltagelsesmuligheder for alle mennesker. På denne dag sætter vi fokus på, hvordan vi…

 • 24
  november
  Kurser - København

  BR18 – roller og processer

  På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer…

 • 29
  november
  Seminar - København

  Strategiske partnerskaber i byggeriet

  De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære…

 • 6
  december
  Kurser - København

  Kom godt i gang med skoleprojektet

  Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag hjælp til, hvordan du kan bruge værktøjerne til at styrke dit projekt. Du får indsigt i de strategiske…

 • 6
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette…

 • 7
  december
  Kurser - Online

  Forenklet AB18 og ABR18

  Her får du en introduktion til de forenklede former i forhold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt og hvor er de udeladt?

 • 8
  december
  Kurser - Online

  Få styr på ændringerne i udbudsloven

  Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Dette online kursus giver dig overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som bygherre, og…

 • 13
  december
  Kurser - Online

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

 • 2
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 2
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 7
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Lederuddannelse

  Bygherreforeningen udbyder en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk…

 • 9
  marts
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter…

 • 13
  marts
  Uddannelse - Aarhus

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 21
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 10
  maj
  Seminar - København

  Fremtidens bolig og boligformer

  Vores måde at bo og organisere os på er under konstant forandring. Og i disse år ses en række nye trends på boligmarkedet, blandt andet er der stor interesse for…

 • 25
  maj
  Medlemsmøder - København

  Medlemsfestival 2023

  Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens nyskabende festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her…

 • 6
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev