Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Studietur
 • Seminar
 • Kurser
 • Online
 • Temamøder
 • Uddannelse
 • Konference
 • 19
  august
  Studietur - København

  Det nye Frihedsmuseum efter lukketid

  Vi besøger det nye Frihedsmuseum, som ligger delvist under jorden i Churchill Parken på Østerbro. Museet åbner for publikum i sommeren 2020. Vi besøger museet efter lukketid. Vi får en…

 • 20
  august
  Seminar - Online

  Online seminar: Digital mødefacilitering og effektive webinarer

  Som følge af COVID-19 har mange fået øjnene op for online møder og webinarer, som på mange måder er mere effektive end fysiske møder. Men det online rum stiller store…

 • 25
  august
  Kurser - København K

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • 27
  august
  Studietur - Frederiksberg

  Besøg i Delehusene – Venligbolig Plus Bebyggelse

  Vi besøger Delehusene på Roskildevej på Frederiksberg, som er en del af Venligbolig Plus konceptet. Delehusene rummer 41 boliger til studerende og flygtninge. Boligerne er en del af Venligbolig Plus…

 • 2
  september
  Kurser - Online

  Online kursus om YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  På dette online kursus får du en kort introduktion til den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

 • 2
  september
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen med nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du værktøjer og metoder til at bringe projektgruppen effektivt…

 • 3
  september
  Temamøder - København

  Morgenmøde: Hvor langt er vi med bæredygtighed i byggeriet?

  På dette morgenmøde får du et hurtigt overblik over, hvad der rører sig på bæredygtighedsfronten og kommer dermed tættere på Bygherreforeningen og Værdibygs arbejde med bæredygtighed. Du kan høre om…

 • 8
  september
  Kurser - København

  Forebyggelse og konfliktløsning i AB18-systemet

  Hvad udløser konflikter? Og hvornår og hvordan kan man sætte ind for at forebygge og løse dem? Med dette kursus bliver du klædt på til konflikthåndtering. Du får værktøjer til…

 • 10
  september
  Temamøder - København

  Bygherreforeningens Housewarming i BLOX

  Bygherreforeningen har flyttet kontor, og nu holder vi til i BLOX. Derfor åbner vi dørene op for medlemmer og venner af huset, og byder inden for til en eftermiddag med…

 • 16
  september
  Studietur - Herlev

  Besøg på Nyt Hospital Herlev

  Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barncenter, et center til fordybelse og tro og en…

 • 17
  september
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende til for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og…

 • 17
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 17
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • 22
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 23
  september
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, hvordan du…

 • 23
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18 med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 24
  september
  Seminar - Roskilde

  Byliv og fællesskaber i nye byområder

  Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for…

 • 29
  september
  Kurser - København

  Teamledelse og det effektive projektsamarbejde

  Denne kursusdag hjælper dig til at styrke byggeprojektet ved at skabe et stærkt fundament for samarbejdet i projektgruppen. Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen til, at alles faglige…

 • 30
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • 6
  oktober
  Seminar - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan…

 • 7
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • 21
  oktober
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive studiemiljøer på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser, som tiltaler de unge og giver dem lyst til at være på skolen, og som samtidig skaber identitet omkring fag…

 • 22
  oktober
  Kurser - Online

  Online kursus om YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  På dette online kursus får du en kort introduktion til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de…

 • 26
  oktober
  Kurser

  Online kursus: Praktiske værktøjer til AB-systemet

  AB18-systemet har givet bygherren en ny rolle i byggeprojektet. For at udnytte de nye muligheder, har Bygherreforeningen udviklet en række værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet.…

 • 27
  oktober
  Seminar - København

  Byg til drift: Byggeri som holder i fremtiden

  Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid,…

 • 29
  oktober
  Seminar - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  På denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du sikrer dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt samt inspiration…

 • 5
  november
  Studietur - København

  TRUST – Strategisk samarbejde bag facaden

  På denne studietur besøger vi projektkontoret hos TRUST – det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan de forskellige parter har oplevet…

 • 9
  november
  Kurser - København

  Byggeriets business case

  Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case. Kurset giver dig metoder til…

 • 11
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver…

 • 17
  november
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • 18
  november
  Konference - København

  Konference om plejeboligbyggeri

  Denne konference stiller skarpt på fremtidens plejeboligbyggeri. På dagen bliver du præsenteret for forskellige plejeboligbyggerier, ligesom vi diskuterer hvordan man kan sikre at byggeriet tilgodeser alle behov og ibrugtages bedst…

 • 24
  november
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • 25
  november
  Kurser - Aarhus

  Ydelsesbeskrivelserne: YBB og YBL

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19) og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18). Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få…

 • 26
  november
  Seminar - København

  Bygherrens forankring af verdensmål

  På dette seminar får du inspiration fra bygherreorganisationer og Bygherreforeningen til arbejdet med FN’s 17 verdensmål i din egen organisation.

 • 30
  november
  Kurser - Online

  Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

  På dette online kursus får du overblik over og kendskab til de fire appendikser til AB18-systemet og mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan du anvender dem i praksis.

 • 1
  december
  Seminar - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne…

 • 2
  december
  Kurser - København

  Teamledelse med personlig gennemslagskraft

  Styrk dit ledelsesrum og indflydelse ved at tilegne dig nogle konkrete og effektive metoder til at styrke din personlige gennemslagskraft. Lær teknikkerne til at formidle det svære budskab og lave…

 • 3
  december
  Kurser - København

  BR18: Brandregler og certificeringsordningen

  Få overblik over de nye brandregler i BR18. På dette kursus vil du blive introduceret til indholdet i Bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, og vi diskuterer din rolle som bygherre,…

 • 9
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Og hvilke materialer er rent faktisk mest bæredygtige? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får…

 • 25
  februar
  Kurser - København

  Det lærende projektteam: Evalueringskultur og videndeling

  Få enkle metoder til at opbygge en professionel feedback og feedforward kultur i byggeprojektet, hvor I med nogle simple processer kan frigøre projektteamets viden, erfaring, kompetencer og potentiale. På dette…

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.