Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Seminar
 • Uddannelse
 • Konference
 • Online
 • Medlemsmøder
 • Studietur
 • 1
  februar
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 8
  februar
  Kurser - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

  Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i…

 • 8
  februar
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Kurser - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherremodel begynder nu…

 • 1
  marts
  Seminar - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer både i forhold til den fremtidige forvaltning af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid. På…

 • 2
  marts
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2022

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 8
  marts
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter…

 • 9
  marts
  Seminar - København

  Lad byggeriet skabe optimale rammer for lys og lyd

  Lyskilder og lysniveau er sammen med akustikken vigtige parametre, når vi skal skabe et godt indeklima og øge trivslen i en bygning. Hvad enten bygningen danner rammer for en bolig,…

 • 10
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 10
  marts
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen. Med dette kursus introduceres du til en række effektive metoder til bedre mødefacilitering, så du er rustet til at bringe…

 • 15
  marts
  Kurser - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at håndtere konflikter i byggeprojekter. AB18-systemet byder på en række værktøjer til at forebygge og løse konflikter,…

 • 17
  marts
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

 • 17
  marts
  Kurser - København

  Kursusforløb: Udbudsret for bygherrer

  Tilmeld dig det samlede kursusforløb i udbudsret og få en god introduktion til de udbudsretlige forhold, der er særligt væsentlige for dig som bygherre. Med forløbet bliver du fortrolig med…

 • 22
  marts
  Seminar - Frederiksberg

  Spark gang i debatten om fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

  I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • 29
  marts
  Kurser - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Rådgiveraftaler efter ABR18, YBL18 og YBB19

  Tilmeld dig kursusforløbet i aftalesystemet om rådgiveraftaler efter ABR18, YBL18 og YBB19. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til rådgiveraftaler, set fra bygherrens perspektiv, og en god…

 • 29
  marts
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 30
  marts
  Kurser - København

  Kursusforløb: Styring og økonomi for bygherrer

  Tilmeld dig kursusforløbet i styring og økonomi, så du er klædt godt på til at sikre robuste bygge- og anlægsprojekter samt at lede projekt, medarbejdere og samarbejdspartnere sikkert i mål.

 • 30
  marts
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Bliv skarp på den tidlige budgetplanlægning og få inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt.

 • 31
  marts
  Kurser - København

  Ny i bygherrerollen

  På dette endagskursus får du en grundlæggende introduktion til de opgaver og det ansvar, der ligger i rollen som bygherre. Dagen giver dig overblik over bygherrens rolle i byggeprocessen og…

 • 5
  april
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 6
  april
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 20
  april
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Lederuddannelse

  Bygherreforeningen udbyder en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk…

 • 20
  april
  Seminar - København

  Evaluering af byggeprocessen

  Byggeprocessen kan være lang og udfordrende, da mange aktører er med på rejsen fra idéfase til det nøglefærdige byggeri står klart. Men hvad kan vi lære af både de gode…

 • 21
  april
  Kurser - Online

  Praktiske værktøjer til AB-systemet

  Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig til at få det størst mulige udbytte af de mange muligheder, der ligger integreret i AB-systemet. På dette online…

 • 25
  april
  Kurser - København

  Udvikling af gode fællesskaber i byudvikling

  Fællesskaberne er blevet en vigtig del af byudviklingen Mange nye bofællesskaber opføres i disse år, og samtidig er fællesskabet i centrum i udvikling af nye byområder. Det lokale fællesskab bliver…

 • 26
  april
  Konference - København

  Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i det 21. århundrede

  Når vi skal i gang med at bygge eller ombygge en skole er det vigtigt, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål helt fra projektets begyndelse. På denne konferencedag…

 • 27
  april
  Seminar - København

  Luft og termiske forhold i dit byggeprojekt

  Et godt indeklima i forhold til luftskifte og temperaturer er alfa og omega, når vi skal sikre trivslen i et byggeri. Begge parametre har enorm effekt på hverdagen i byggeriet,…

 • 27
  april
  Kurser - København

  Kom godt i gang med skoleprojektet

  Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag hjælp til, hvordan du kan bruge værktøjerne til at styrke dit projekt. Du får indsigt i de strategiske…

 • 28
  april
  Medlemsmøder - København

  Bygherreforeningens Årsmøde 2022

  Velkommen til Bygherreforeningens årsmøde 2022. Årsmødet er kun for foreningens medlemmer, og byder dette år på et fagligt oplæg. Herefter afvikles den formelle del af årsmødet.

 • 3
  maj
  Kurser - København

  Byggeriets Business Case

  Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en…

 • 4
  maj
  Uddannelse - København

  Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

  At kunne løfte rollen som arbejdsmiljøkoordinator og indgå som proaktiv sparringspartner kræver høj bevidsthed om egen praksis, beføjelse og systematisering af relationer og processer. Det kræver også modenhed både internt…

 • 5
  maj
  Seminar - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan…

 • 10
  maj
  Seminar - København

  Den grønne omstilling – nye risici og dynamikker i byggeriet

  Den bæredygtige omstilling med nye krav, materialer, metoder og dynamikker sætter markant pres på byggeriet. For nytænkning og innovation medfører også usikkerhed og en ny balance i den risiko, byggeriets…

 • 11
  maj
  Kurser - København

  Kursusforløb: Ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtigt byggeri

  Med dette kursusforløb kommer du godt fra start med de nye ydelsesbeskrivelser for henholdsvis arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtighed i byggeriet, som begge lanceres i foråret 2022. Forløbet giver et godt overblik…

 • 11
  maj
  Kurser - København

  Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering

  Den nye ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering beskriver de ydelser og rammer, der udgør fundamentet for aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Denne kursusdag giver en grundig introduktion til ydelsesbeskrivelsen. Vi dykker ned…

 • 16
  maj
  Studietur - København

  Studietur: Restaurering af Nationalbanken

  Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering. Den ikoniske bygning, der huser Nationalbanken, er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i…

 • 17
  maj
  Konference - København

  Hvordan håndterer vi ældreboomet og det øgede plejeboligbehov?

  Med en hurtigt stigende aldrene befolkning står vi over for et voksende behov for flere plejeboliger. Behovet lægger et pres på kapaciteten i de eksisterende plejeboliger men også på ældreplejen…

 • 18
  maj
  Kurser - Online

  Vælg den rette entrepriseform

  Hvordan vælger du den rette entrepriseform? På dette online kursus hører du om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer samt om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forhold…

 • 19
  maj
  Kurser - København

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

  Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager…

 • 23
  maj
  Kurser - København

  BR18 – roller og processer

  På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer…

 • 24
  maj
  Kurser - København

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de…

 • 31
  maj
  Kurser - København

  YBB19 – Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt overblik over ydelsesbeskrivelsen…

 • 9
  juni
  Kurser - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette kursus får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 30
  august
  Kurser - København

  Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri

  I foråret 2022 lanceres en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette…

 • 6
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 7
  september
  Seminar - København

  Diversitet i byggebranchen

  Kun 9 procent af de ansatte i byggebranchen er kvinder, og når det handler specifikt om håndværkerfagene er tallet nede på 4 procent. Alle undersøgelser viser, at diversitet er vejen til øget innovation, bedre arbejdsmiljø og produktivitet. Derfor…

 • 8
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 13
  september
  Seminar - København

  Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger: Flerbrugerhuse og multianvendelse

  Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i én bygning, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke…

 • 13
  september
  Kurser - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. På dagen får du blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser…

 • 14
  september
  Uddannelse - Aarhus

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 14
  september
  Uddannelse - Aarhus

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 15
  september
  Studietur - København

  Studietur til KABs nye hus

  I juni 2021 stod KABs nye kontorhus færdigt. Huset er 7.400 m2 stort, fordelt på fem etager og huser 400 medarbejdere. Bæredygtighed på både det sociale, miljømæssige og økonomiske plan…

 • 15
  september
  Kurser - København

  Det gode byggeprogram

  Visionen for et byggeri skal manifesteres i byggeprogrammet, men samtidig skal det konkretiseres, hvilket byggeri, du som bygherre, ønsker dig, uden at alle løsningerne beskrives. På denne kursusdag sætter vi…

 • 20
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomheds- punkter i…

 • 29
  september
  Kurser - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold…

 • 3
  oktober
  Kurser - København

  Bygherrernes projektlederdag 2022

  Projektlederrollen i en bygherreorganisation er en central og krævende rolle. Projektlederen skal skabe resultater i en kompleks proces, hvor betingelserne for projektet konstant udfordres. Denne eftermiddag inviterer vi alle tidligere…

 • 4
  oktober
  Seminar - Aarhus

  Bæredygtige udbud

  Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan…

 • 5
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 6
  oktober
  Seminar - København

  Fremtidens bolig og boligformer

  Vores måde at bo og organisere os på er under konstant forandring. Og i disse år ses en række nye trends på boligmarkedet, blandt andet er der stor interesse for…

 • 11
  oktober
  Kurser

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

  Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager…

 • 12
  oktober
  Seminar - København

  Evaluering af byggeriets effekt

  Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for byggeriet.…

 • 12
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 13
  oktober
  Kurser - København

  Find vej til dokumenteret bæredygtighed

  Det kan være svært at komme godt fra start, på trods af de bedste intentioner om at bygge mere bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger…

 • 25
  oktober
  Seminar - København

  EU’s taksonomi

  Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det vil vi belyse på et seminar der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til…

 • 25
  oktober
  Kurser - Online

  YBB19 – Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt overblik over ydelsesbeskrivelsen…

 • 26
  oktober
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 1
  november
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 7
  november
  Kurser - Online

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette online kursus får du overblik over…

 • 8
  november
  Kurser - Aarhus

  YBL18 og YBB19

  På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendtskab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du som bygherre…

 • 16
  november
  Kurser - København

  APP18 – Appendikser til AB18

  På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til AB18; Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter - alt sammen med udgangspunkt i bygherrernes muligheder og behov.

 • 17
  november
  Kurser - København

  Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 21
  november
  Kurser - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette kursus får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 22
  november
  Seminar - København

  Universelt design og ligeværdig adgang for alle

  Verdensmålenes tværgående mål og ambition handler om ikke at efterlade nogen, og når vi sætter fokus på universelt design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder på at…

 • 24
  november
  Kurser - København

  BR18 – roller og processer

  På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer…

 • 29
  november
  Seminar - København

  Strategiske partnerskaber i byggeriet

  De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære…

 • 1
  december
  Kurser - København

  CO2-regnskab

  Som del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri indføres der fra 2023 faste rammer for CO2-udledning i større nybyggerier og fra 2025 for alt nybyg. Kurset gennemgår, hvad dette…

 • 6
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette…

 • 7
  december
  Kurser - Online

  Forenklet AB18 og ABR18

  Her får du en introduktion til de forenklede former i forhold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt og hvor er de udeladt?

 • 13
  december
  Kurser - Online

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

 • 13
  marts
  Uddannelse - Aarhus

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.