Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Medlemsmøder
 • Online
 • Uddannelse
 • Studietur
 • Konference
 • Kurser
 • Seminar
 • 23
  juni
  Medlemsmøder - Online

  Morgenmøde: Hvordan håndterer bygherren de ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer?

  De ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer lægger pres på budgetterne i byggeriet og kræver ekstra opmærksomhed i udbud og i samarbejdet mellem parterne. Hvilke overvejelser bør bygherren gøre sig set i…

 • 17
  august
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Lederuddannelse

  Bygherreforeningen udbyder fra efteråret 2021 en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at…

 • 19
  august
  Studietur - Lyngby

  Studietur: D står for DTU – og for digitalisering

  Kom med på studietur, og mød sidste års vinder af Bygherreprisen: DTU – Danmarks Tekniske Universitet. DTU vandt prisen for implementeringen af en campusplan, der sætter fokus på digitalisering og…

 • 24
  august
  Konference - København

  Værktøjer til godt skolebyggeri

  Når vi skal i gang med at bygge eller ombygge en skole er det vigtigt, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål fra begyndelsen af projektet. På denne konferencedag…

 • 31
  august
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Bliv skarp på den tidlige budgetplanlægning og få inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt.

 • 6
  september
  Kurser - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherre- model begynder…

 • 7
  september
  Medlemsmøder - Online

  Morgenmøde: Fremtidens parkeringsforhold med elbiler og ladestandere

  Det er den politiske ambition, at der i 2030 skal køre 1 million elbiler og lavemissionsbiler rundt på de danske veje. Men hvilke krav stiller lovgivningen på området, og hvordan…

 • 8
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 9
  september
  Seminar - København

  Byg til drift

  Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid,…

 • 14
  september
  Medlemsmøder - Holbæk

  Studietur til Holbæk Sportsby

  Kender du Holbæk Sportsby? Sporstbyen er et samlingspunkt for størstedelen af Holbæks idrætsfaciliteter og er hjemsted for 32 foreninger samt et sundhedscenter. Kom med når vi besøger Sportsbyen og hører…

 • 15
  september
  Seminar - København

  Bygherrens brede ansvar: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Bygherren har ikke alene ansvar for en bygning, men også for at skabe værdi i det omkringliggende byområde. Verdensmål 11 fokuserer på inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund…

 • 16
  september
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomheds- punkter i…

 • 21
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Kurser - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne…

 • 29
  september
  Kurser - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…

 • 30
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 5
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 7
  oktober
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 7
  oktober
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 11
  oktober
  Kurser - København

  YBB19 – Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19. På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse samt i, hvordan du kan bruge den til at sætte…

 • 12
  oktober
  Seminar - København

  Find vej i bæredygtighedscertificeringer

  Det kan være svært at komme godt fra start, når man gerne vil bygge bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB,…

 • 12
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 14
  oktober
  Kurser - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. På dagen får du blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser…

 • 26
  oktober
  Seminar - Storkøbenhavn

  Fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

  I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • 26
  oktober
  Kurser - København

  APP18 – Appendikser til AB18

  På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter.

 • 27
  oktober
  Seminar - København

  Evaluering af byggeri

  Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for byggeriet.…

 • 3
  november
  Seminar - København

  Politisk interessevaretagelse i byggeprocessen

  Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevågenhed, og et afgørende spørgsmål er, hvordan du som privat eller offentlig bygherre og ejendomsudvikler spiller ind i den politiske beslutningsproces for dermed…

 • 10
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 11
  november
  Konference - København

  Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

  Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed, digitale løsninger og en god arbejdsplads.…

 • 16
  november
  Kurser - København

  Introduktion til BR18

  På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre bliver rustet til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi…

 • 17
  november
  Seminar - København

  Strategiske partnerskaber i byggeriet

  De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære…

 • 18
  november
  Kurser - København

  Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 22
  november
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen og du får gode…

 • 23
  november
  Kurser - Aarhus

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…

 • 24
  november
  Kurser - Aarhus

  YBL18 og YBB19

  På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendtskab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du som bygherre…

 • 24
  november
  Seminar - København

  Fremtidens bolig og boligformer

  Interessen for bofællesskaber og nye måder at organisere vores boliger på er vokset støt de seneste år. Både seniorbofællesskaber, bofællesskaber og blandende boligtyper i samme område er vokset frem i…

 • 30
  november
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 2
  december
  Kurser - København

  AB18 og ABR18 forenklet

  Her får du en introduktion til de forenklede former i forhold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt og hvor er de udeladt?

 • 7
  december
  Seminar - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? Der er…

 • 15
  december
  Online - Online

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

 • 18
  januar
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Lederuddannelse

  Bygherreforeningen udbyder en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2022

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 10
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 8
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.