Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Online
 • Konference
 • Temamøder
 • Uddannelse
 • Medlemsmøder
 • Seminar
 • Studietur
 • 14
  december
  Kurser - Online

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  Bygherrerådgiveren er en af bygherrens meget strategiske samarbejdspartnere. I Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, sættes fokus på det kontraktlige forhold mellem bygherre og bygherrerådgiver. På dette kursus får du en introduktion…

 • 15
  december
  Online - Online

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

 • 15
  december
  Konference - København

  Hvordan håndterer vi ældreboomet og det øgede plejeboligbehov?

  Med en hurtigt stigende aldrene befolkning står vi over for et voksende behov for flere plejeboliger. Behovet lægger et pres på kapaciteten i de eksisterende plejeboliger men også på ældreplejen…

 • 7
  januar
  Temamøder - København

  Nytårskur 2022: Nyt år – nye ideer: Unge stemmer i byggeriet

  Bygherreforeningens nytårskur giver ordet til de unge og spørger, hvordan de ser udviklingen i byggeriet i forhold til klima, byudvikling og boliger. Vi diskuterer, hvordan materialer og regulering kan medvirke…

 • 13
  januar
  Online - Online

  Morgenmøde: En ny sikkerhedskultur i byggebranchen

  Byggebranchen er plaget af et højt antal ulykker og nedslidning, og frekvensen af alvorlige hændelser falder ikke. Igennem to år har Vejdirektoratet og Gentofte Kommunes Ejendomme arbejdet intenst med at…

 • 18
  januar
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Lederuddannelse

  Bygherreforeningen udbyder en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk…

 • 25
  januar
  Kurser - Online

  YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  På dette online kursus får du en kort introduktion til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de…

 • 26
  januar
  Medlemsmøder - Online

  Morgenmøde: Dialog om byggesagsbehandling i Københavns Kommune

  De lange ventetider på byggetilladelser i Københavns Kommune skal kortes ned! For at vende alle muligheder inviterer Bygherreforeningen nu medlemmer samt kommunens teknik- og miljøforvaltning til dialog om vejen til…

 • 1
  februar
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 8
  februar
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Kurser - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherre-model begynder nu…

 • 1
  marts
  Seminar - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer både i forhold til den fremtidige forvaltning af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid. På…

 • 2
  marts
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2022

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

 • 3
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

  Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • 8
  marts
  Konference - København

  Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

  Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter…

 • 9
  marts
  Kurser - København

  Lad byggeriet skabe optimale rammer for lys og lyd

  Lyskilder og lysniveau er sammen med akustikken vigtige parametre, når vi skal skabe et godt indeklima og øge trivslen i en bygning. Hvad enten bygningen danner rammer for en bolig,…

 • 10
  marts
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 10
  marts
  Kurser - København

  Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

  Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen. Med dette kursus introduceres du til en række effektive metoder til bedre mødefacilitering, så du er rustet til at bringe…

 • 15
  marts
  Kurser - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at håndtere konflikter i byggeprojekter. AB18-systemet byder på en række værktøjer til at forebygge og løse konflikter,…

 • 17
  marts
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

 • 22
  marts
  Seminar - Storkøbenhavn

  Spark gang i debatten om fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

  I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • 29
  marts
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 30
  marts
  Kurser - København

  Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

  Bliv skarp på den tidlige budgetplanlægning og få inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt.

 • 31
  marts
  Kurser - København

  Ny i bygherrerollen

  Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny bygherrefaget. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet, hvad indebærer rollen, og hvad bør man være særligt opmærksom på…

 • 5
  april
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 6
  april
  Kurser - København

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode…

 • 3
  maj
  Kurser - København

  Byggeriets Business Case

  Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en…

 • 10
  maj
  Seminar - København

  Den grønne omstilling – nye risici og dynamikker i byggeriet

  Den bæredygtige omstilling med nye krav, materialer, metoder og dynamikker sætter markant pres på byggeriet. For nytænkning og innovation medfører også usikkerhed og en ny balance i den risiko, byggeriets…

 • 16
  maj
  Studietur - København

  Studietur: Restaurering af Nationalbanken

  Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering. Den ikoniske bygning, der huser Nationalbanken, er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i…

 • 23
  maj
  Kurser - København

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de…

 • 9
  juni
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 6
  september
  Kurser - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 8
  september
  Uddannelse - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • 13
  september
  Kurser - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. På dagen får du blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser…

 • 15
  september
  Studietur - København

  Studietur til KABs nye hus

  I juni 2021 stod KABs nye kontorhus færdigt. Huset er 7.400 m2 stort, fordelt på fem etager og huser 400 medarbejdere. Bæredygtighed på både det sociale, miljømæssige og økonomiske plan…

 • 20
  september
  Kurser - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Kurser - København

  Grundlæggende udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomheds- punkter i…

 • 29
  september
  Kurser - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold…

 • 5
  oktober
  Kurser - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 12
  oktober
  Kurser - København

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl…

 • 1
  november
  Kurser - København

  Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar og indflydelse. Dette kursus giver dig…

 • 7
  november
  Kurser - Online

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette online kursus får du overblik over…

 • 17
  november
  Kurser - København

  Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • 21
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 7
  december
  Kurser - Online

  AB18 og ABR18 forenklet

  Her får du en introduktion til de forenklede former i forhold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt og hvor er de udeladt?

 • 13
  december
  Kurser

  Introduktion til AB18

  På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et internt kursus arrangeret af Bygherreforeningen.