Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede. Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværk investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre med sparring og videndeling.

Netværk om anlæg, infrastruktur og landskab

Netværket vil være et forum for dig, der som bygherre eller bygherrerådgiver beskæftiger dig med anlægs-, infrastruktur- og landskabsprojekter, og hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny viden, dele erfaringer og diskutere udfordringer og muligheder inden for dette felt.

Netværk om anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse skal sikre mere bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, således at erfaringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode kan indarbejdes som krav i BR. I dette netværk diskuteres udfordringer og udpeges fremtidige løsninger som input et kommende BR. Læs mere.

Netværk om boligbyggeri og indretning

I dette netværk sætter vi fokus på boligbyggeri og indretning. De seneste år er der opstået mange nye trends og behov på boligmarkedet, og det gælder både de almene og private boligbyggerier. Men hvad betyder interessen for bl.a. bofællesskaber? Hvordan ser fremtiden for parcelhuse ud, og hvordan vil boligefterspørgslen udvikle sig?

Netværk for daginstitutioner

De fysiske rammer i daginstitutioner kan have stor betydning for børns hverdag og trivsel. I dette netværk er der fokus på hvordan, man bygger gode daginstitutioner. Læs mere.

Netværk om evaluering af byggeri

Evaluering af byggeri er oftest et strategisk valg, der kan give enorm værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugerne oplevede kvalitet. Men hvilke redskaber har vi til at evaluere et byggeri? Det diskutere vi bl.a. i dette netværk. Læs mere.

Bygherrenetværket for flere faglærte i byggebranchen

Der er kommet flere lærlinge på de byggerier, hvor bygherren har sat fokus på at sikre flere lærlingepladser. I dette netværk vil projektledere og ledere fra bygherreorganisationer inspirere og dele erfaringer med hinanden på området

Netværk om fællesskaber i og omkring det byggede miljø

Mange offentlige og private bygherrer og ejendomsudviklere har fået øjnene op for værdien af stærke fællesskaber i det byggede miljø. Gode naboskaber mindsker ensomhed, øger sundheden og kan være en driver i den sociale mobilitet. Stærke sociale relationer styrker businesscasen i nye byggeprojekter.

Netværk om kommunikation og legitimitet

Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter. Læs mere.

Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om indretning af fremtidens kontor og de fysiske rammer på kontorarbejdspladser. Læs mere.

Netværk for plejeboliger

I dette netværk diskuterer private og offentlige bygherrer, hvordan fremtidens hjem til ældre ser ud. Det sker som følgende af et stigende antal ældre og demente, der i de kommende år vil sætte de eksisterende plejeboliger under pres. Læs mere.

Netværk for private bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning. Læs mere.

Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser

Netværket diskuterer kvaliteten af rådgivningsydelser i forhold til nuværende og fremtidige tendenser i byggebranchen. Læs mere.

Netværk for seniorboliger og seniorbofællesskaber

I dette netværk sætter vi fokus på seniorbofællesskaber og på, hvordan området vil udvikle sig i de kommende år. Her kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om udvikling, byggeri og drift af seniorboliger og seniorbofællesskaber. Læs mere.

Netværk for skoler og læring

Folkeskolen er i udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Læs mere.

Netværk om studiemiljø på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

I dette netværk sætter vi fokus på studiemiljøet på ungdomsuddannelser, voksenuddannelse og videregående uddannelser. Hvordan sikrer vi gode studiemiljøer, arbejder aktivt med campusdannelse og attraktivitet på uddannelsesinstitutionerne? I netværket vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer. Læs mere.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt med mange detaljer. Derfor diskuterer dette netværk bedste praksis med udgangspunkt i konkrete erfaringer og videndeling mellem bygherrer. Læs mere.

Netværk for universelt design og tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler. I dette netværk diskuteres tilgængelighedsløsninger og design. Læs mere.