Bestyrelsesmedlem

Palle Adamsen, 58 år.
Adm. direktør i boligselskabet Lejerbo.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand. Scient. Adm.

Ansættelsessteder

Administrerende direktør – Lejerbo.

Byggechef – Lejerbo

Mellemleder – DABs byggeafdeling.

Fuldmægtig – Boligministeriet, Boligstyrelsen.

Tillidshverv

Formand – Boligselskabernes Landsforening

Formand – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Bestyrelsesmedlem – Realdania

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Deltog i baggrundsarbejdet for etablering af Bygherreforeningen. Med mit virke og engagement i det byggede miljø har et af mine fokusområder været bygherrens rolle, både som efterspørger med brugerne i fokus, og bygherrens rolle som forandringsagent og ansvarlig for byggeriets gennemførelse. Derudover er jeg optaget af bygherrens rolle med bæredygtighed og samfundsansvar. Jeg bidrager ikke mindst med erfaring fra ledelse og bestyrelsesarbejde og med bred samfundsindsigt.

besytrelsesmedlem
Palle Adamsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2001

Senest genvalgt: 2019