Behovsanalyse - Bygherreforeningen

Som bygherreorganisation kan I levere væsentlig værdi til jeres politiske bagland, hvis I kan præsentere, hvordan jeres ejendomme kan holde trit med kommunens udvikling. Med løbende behovsanalyser kan I komme på forkant med udviklingen og dermed klæde politikerne på til at træffe værdiskabende og strategiske beslutninger om, hvilke ændringer, der skal ske i ejendomsporteføljen.

I den forbindelse kan I drøfte, hvordan I kan holde et løbende overblik over behovet for nybyggeri, sammenlægninger, renoveringer, udvidelser, nedlukninger o.l. i kommunens ejendomme. Dette overblik kan I sammenholde med den demografiske udvikling og dermed bruge som afsæt for dialogen med jeres politiske bagland.

Derudover kan I overveje, hvordan I kan skabe sammenhæng mellem kommunens forskellige forvaltninger, så I kan etablere en tværgående dialog. Ved at sikre, at I er afstemt på tværs af kommunens forvaltninger, kan I øge værdien og optimere kvadratmeterne i forhold til den ønskede brug. På den måde kan I bidrage til en øget kvalitet på tværs af kommunens ejendomme, så de står mål med jeres aktuelle behov.

Analyser

Analyser af kommunens udvikling, bygnings- og brugerbehov og ejendommenes tilstand er afgørende for at sikre, at I kan levere væsentlig viden til jeres politikere om, hvad der er optimale investeringer. Stigende befolkningstal i forskellige aldersgrupper, udvikling af nye byområder o.l. er områder, som I kan holde jer opdateret på ved at foretage løbende analyser i samarbejde med de forskellige forvaltninger. Ved at sammenholde denne viden med jeres ejendomsportefølje
kan I få overblik over bygningsbehovet i kommunen og udarbejde en ejendomsstrategi. Dog skal I sikre, at analyserne fokuserer på behov frem for ønsker. I den forbindelse bør I holde fokus på, hvad der er udfordringen, og hvorfor der skal bygges. Når I har analyseret behovet, kan I gå i yderligere dialog med de relevante forvaltninger og brugere om at kvalificere, hvad der kan være løsningerne. På den måde kan I sikre, at I finder en løsning på det reelle bygningsbehov på den lange bane, frem for blot at løse de enkelte brugeres behov på det aktuelle tidspunkt.

Tværgående samarbejde

Som bygherreorganisation kan I rådgive alle øvrige forvaltninger med viden om, hvordan fysiske rammer kan understøtte forskellige velfærdsområder. Jeres viden om drift af kommunens bygninger og deres anvendelse, teknik og økonomi er ligeledes afgørende for at træffe gode beslutninger. Derfor kan I overveje at etablere et fast samarbejde og en dialog med jeres øvrige forvaltninger om deres behov, og hvordan fysiske rammer kan understøtte det. Endeligt kan I drøfte, hvordan de forskellige behov eventuelt vil kunne samles i et byggeri.

Funktionalitet og principper

I de tidlige faser kan I også overveje at gå i dialog med brugergrupper, som kan have behov for byggeri. I denne dialog kan det være en god ide at have fokus på, hvilke funktioner de har behov for. Overblikket over funktionerne kan I bruge til at drøfte principper og visioner for byggeriet, så I på den måde får nogle pejlemærker og får sat en relativ præcis ramme for deres behov og ambitioner uden at drøfte konkrete løsninger.

Kommunale analyser

Der findes adskillige områder, som I med fordel kan analysere.

Fx kan I foretage analyser af:
– Kapacitet i kommunens ejendomme
– Behovet i forskellige områder/forvaltninger
– Demografiske og socioøkonomiske forhold o.l.

Disse analyser kan I løbende sikre er opdaterede for,
at I kan holde jer på forkant med udviklingen

Ambitionsniveau

Politikernes ambitionsniveau er afgørende for det byggeri, som skal opføres. Derfor kan I have gavn af at være i dialog med de kommunale politikere og beslutningstagere på de forskellige velfærdsområder, så I får en fornemmelse af, hvad der interesserer dem, og hvad deres ambitioner er med de forskellige områder. Det mest optimale er at få udarbejdet og vedtaget principper for jeres ejendomsportefølje og få afdækket ambitionsniveauet, såvel helt overordnet som
på specifikke velfærdsområder. Men mindre kan også gøre det. Løbende beslutningsoplæg med god dataafdækning vil give jeres politiske bagland en vished om, at I tager ejerskab for investeringer i ejendomsporteføljen og leverer fagligt stærkt input.

Inspirationsture med politikere og brugere

I kan overveje om inspirationsture med politikere og/eller kommende brugere kan være til inspiration for jeres arbejde med at kvalificere bygningsbehovet. I mange tilfælde kan I få gavn af at se forskellige projekter sammen, så I får et fælles referencepunkt. Udfordringen kan dog være, at I falder for nogle specifikke løsninger, som I gerne vil have i jeres kommune, før I har analyseret behovet. I den forbindelse kan I overveje, hvordan I kan styre processen, så I holder
inspirationsturene på et niveau, hvor I ikke drøfter forskellige løsninger uden også at tale om forskellige behov. Det er således afgørende for jeres projekts succes, at det svarer til netop jeres behov.

Overvejelser til behovsanalysen

– Hvilke behov har vi i kommunen: udviklingsstrategier, bygninger og brugere?
– Hvordan kan vi stille viden fra bygningernes drift og anvendelse til rådighed for de øvrige forvaltninger?
– Hvordan kan vi komme i dialog med de øvrige forvaltninger?
– Hvordan kan vi klarlægge de øvrige forvaltningers behov og eventuelle udfordringer i forhold til byggeri?
– Hvilke funktioner efterspørges af brugerne i byggeriet?
– Hvilke ambitioner har politikerne for byggeri/ ejendomme?
– Hvilke principper har vi for at udvikle vores ejendomsportefølje?
– Hvordan kan vi kvalificere bygningsbehovet og skabe en fælles forståelse mellem brugere, forvaltning og politikere om, hvad der er det egentlige behov?

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev