Bestyrelsesmedlem Erik - Bygherreforeningen

Bestyrelsesmedlem

Erik Stoklund Larsen, 1962.

Anlægsdirektør, Vejdirektoratet.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Civilingeniør (B), Ph.D.

Ansættelsessteder

  • Vejdirektoratet – Anlægsdirektør
  • Vejdirektoratet – Projektdirektør
  • Vejdirektorartet – Områdechef
  • COWI – projektchef
  • Vejdirektoratet – Broingeniør, projektleder
  • Statens Byggeforskningsinstitut – Projektleder

Tillidshverv

  • Medlem – censorkorpset på DTU
  • Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Med hans erfaring fra anlæg og vedligeholdelse af anlægskonstruktioner vil Erik Stoklund Larsen bidrage til Bygherreforeningens arbejde. Erik bidrager med erfaringer der spænder fra rene tekniske til udbud, kontrahering og styring af store og komplicerede kontrakter (fag-, hoved-, stor- og totalentrepriser).

I de sidste godt tre år har han ligeledes indhøstet erfaringer fra husbyggeri i forbindelse med opførelsen af store komplicerede forskningsfaciliteter for hhv. KU, SDU og AAU.

Erik er mangeårig formand for Vejreglernes udvalg vedr. udbud- og anlægsforskrifterne AAB og SAB for Bygværker og har over flere omgange deltaget i standardiseringsarbejde som kan komme foreningen til gavn.

Ligeledes bidrager han til foreningens arbejde med erfaringer fra udlandet, da han har arbejdet i udlandet gennem flere perioder.

Endelig vil Eriks erfaringer fra arbejdet i regeringens klimapartnerskaber samt Vejdirektoratets arbejde med klima og miljøpåvirkninger fra anlægsarbejder kunne bidrage til foreningens arbejde.

bestyrelsesmedlem
Erik Stoklund Larsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2019

Senest genvalgt: 2022

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev