Formand - Bygherreforeningen

Formand

Peter Fangel Poulsen, 1967.

Direktør hos BAUHERR.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Peter Fangel Poulsen er partner, direktør og stifter af Bygherrerådgivningsvirksomheden BAUHERR. Peter har tidligere være byggechef i Realdania By & Byg og står bl.a. bag opførelsen af BLOX. Han har tidligere arbejdet hos Slots- & Ejendomsstyrelsen, DR og DSB. Peter er uddannet diplomingeniør, og foruden en række andre bestyrelsesposter er han også udpeget som fagdommer ved voldgiftsnævnet.

Uddannet: Ms Science, Civilingeniør. Designuddannelse Danmarks Designs Skole; efteruddannelse i b.la. ledelse og forhandling

Ansættelsessteder

  • Virksomhedsejer og direktør – BAUHERR
  • Privat bygherre – Realdania By og Byg
  • Offentlig bygherre – DSB, Slots- og Ejendomsstyrelsen, DR

Tillidshverv

  • Medlem af Bygherreforenings forretningsudvalg
  • Formand for Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Peter Fangel Poulsen har fokus på bygherrens ansvar i byggeriet, som rummer potentiale til at lave væsentlige forandringer, og forbedre både det samfundsmæssig og forretningsmæssige aftryk som branchen efterlader. Han mener, at bygherrerne, som en lille og begrænset del af branchen, har brug for at stå sammen for at fremhæve de gode løsninger, lære fra hinanden og skabe et tydeligt aftryk.

Peter mener, at en stærk bygherreforening får vi alle gavn af i det daglige. Han arbejder for foreningens synlighed og bygherrens profil på arbejdsmarkedet, det skal være tydeligt hvem de er og hvad de kan.

Peter pointerer, at det var en glæde at få AB-systemet vedtaget med et flot bygherreafsæt indarbejdet. Foreningens udvalgsarbejde er kommet langt, medlemstallet er støt stigende, og det samme er omsætningen. Foreningen mangler fortsat flere private medlemmer – her kan meget viden vindes. Det samme gælder forståelsen for bæredygtighed og produktivitet – hvor fokus er på at lave reelle og synlige ændringer i branchen. Peter har desuden fokus på, at bygherrerne skal lære mere af hinanden, og foreningens tilbud – både kurser og netværk skal hele tiden målrettes efterspørgslen – foreningen er først og fremmest for medlemmerne.

Formand
Peter Fangel Poulsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2012

Senest genvalgt: 2022

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev