Suppleant Mette Thiberg - Bygherreforeningen

Suppleant

Mette Thiberg, 1970.

Udviklingsdirektør, ALFA Development A/S

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannelse:

Kunsthistorie på KU, Teknisk Tegner fra RTS, Bygningskonstruktør fra BTH, Kandidat/Master fra Arkitektskolen i Aarhus, Professionel Bestyrelsesuddannelse fra CBS, efteruddannelse i ledelse

Ansættelsessteder

Mette Thiberg er udviklingsdirektør i ALFA Development med ansvar for udvikling af virksomhedens samlede projektportefølje, med særlig fokus på opbygning af en professionel bygherreorganisation der kan levere på en ambitiøs dagsorden for fremtidens bæredygtige by- og boligbyggerier. Mette har tidligere varetaget en tilsvarende funktion i almen boligorganisation og var i årene som bygherrerådgiver ansvarlig for en række markante og innovative fondsprojekter.

Ansættelser:

  • Udviklingsdirektør – ALFA Development (privat ejendomsudvikler)
  • Byggechef – Ikano Bolig (privat ejendomsudvikler)
  • Bygge- og udviklingschef – Boligforeningen 3B (almene boliger)
  • Afdelingschef – Bascon Bygherrerådgivning
  • Bygherrerådgiver / Projektchef – Gottlieb Paludan Architects
  • Bygherrerådgiver – Mangor & Nagel Arkitekter
  • Projektleder – HMT Arkitekter

Tillidshverv:

  • Bestyrelsesmedlem – Gladsaxe Erhvervsby (Næstforperson)
  • Erhvervsmentor for nyuddannede akademikere – Jobcenter KBH

Motivation og mærkesager

Mette Thiberg kan bidrage til foreningen med perspektiver fra både privat og politisk forankret professionelle bygherrefunktioner, samt fra hhv. bygherrerådgiver- og arkitektvirksomhed. Hun er optaget af værdiskabelse i byggebranchen og i det byggede miljø. Aktuelt gennem bæredygtig by- og boligudvikling, som kan bidrage til at understøtte globale målsætninger, sikre lokal forankring og sammenhængskraft og med naturlig tilknytning til samfundet i øvrigt.

Mette ser samfundsværdi som stadigt mere afgørende for vellykkede udviklingsprojekter og projektforløb. Dette kombineret med en stadig stigende forventning fra projekternes interessenter giver en øget kompleksitet, som skal håndteres i rammesætningen af aktiviteterne Det fordrer visionære bygherrer og samarbejdspartnere, der tør gå forrest med helhedssyn, tillid og dialog.

Mette har med begejstring fulgt foreningens indsats og betydning for udviklingen af det byggede miljø i Danmark. Det er en rolle som medfører et betydeligt ansvar og stiller store krav til foreningens evne til at navigere i et værdibaseret landskab. Hun ønsker at medvirke til styrkelse og videreudvikling af foreningens indsats ved at bidrage med egne positive erfaringer med ledelse af værdiskabende processer og med konkret viden som professionel bygherre.

suppleant
Mette Thiberg

Indvalgt i bestyrelsen: 2023

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev