• Porteføljeudvalg

I en dynamisk virksomhed er ændrede lokalebehov et naturligt vilkår, ligesom demografi, kundebehov, rammebetingelser og økonomiske vilkår påvirker beslutninger om udvikling af en ejendomsportefølje.
Ejendoms- og porteføljestrategiudvalget vil arbejde for et større ledelsesmæssigt og strategisk fokus på ejendomsområdet i bygherrevirksomhederne.

Formål og arbejdsopgaver

Udvalget udvikler nye redskaber, der kan udgøre et fundament for arbejdet med ejendomsporteføljestrategier i de enkelte medlemsorganisationer. Udvalget skal i bred forstand bidrage til at synliggøre værdi og bæredygtig udvikling på ejendomsområdet, og skal fungere som kompetencenetværk på området.

Resultater

Arbejdet i udvalget har bl.a. bidraget til:

  • Inspiration til porteføljestrategi som ledelsesværktøj
  • Inspiration til at arbejde med nøgletal og værdimodeller
  • Bidrag til lovgivning på plan- og myndighedsområdet.

Medlemmer

Uffe Gebauer Thomsen (formand), Københavns Universitet
Lau Melchiorsen (næstformand), Colliers International
Gitte Elefsen
, Furesø Kommune
Einar Krog, Niras
John Noes Jørgensen, Gribskov Kommune
Peter Torp Madsen, Bygningsstyrelsen – BYGST
Peter Munk, Frederikshavn Kommune
Preben Gramstrup, FM 3

Kontakt

Skriv en mail til Hanne Ullum i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.
Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

udvalgsansvarlig
Hanne Ullum

hu@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 5358 6674

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig