Der udvikles i disse år en række værktøjer til at understøtte bygherrer, rådgivere, entreprenører og nedrivningsvirksomheder, der gerne vil arbejde med cirkularitet i byggeriet. Det gælder for indeværende bl.a.: