Nye forretningsmodeller i cirkulær økonomi - Bygherreforeningen

Nye forretningsmodeller i cirkulær økonomi

En af de store udfordringer i overgangen fra lineær vækstøkonomi, der baserer sig på uudtømmelig ressourceudvinding og bortskaffelse, til cirkulær økonomi, hvor spild undgås og materialer genbruges (reuse) eller genanvendes (recycle) i andre anvendelser, er at finde frem til nye forretningsmodeller. Bygherreforeningen har til opgave at udrede barrierer og muligheder og finde incitamenter og instrumenter til denne nye virkelighed – som en del af EU/Horizon2020-projektet CITY LOOPS. Projektet samler syv europæiske byer om at udvikle strategier og markedsmodeller for genanvendelse af byggeaffald og overskudsjord, og Bygherreforeningen er – sammen med Roskilde og Høje Taastrup kommuner, Region Hovedstaden, Roskilde Universitet og GATE21 – partner i projektet. Nye forretningsmodeller forventes præsenteret i efteråret 2020.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev