Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Branchen er storforbruger af ressourcer og alt for få materialer genanvendes. Bygherren er en central aktør som beslutningstager og indkøber af byggeri.

Byggeriet på vej mod bæredygtighed

For at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning er der behov for mere viden og gennemsigtighed i markedet og et øget fokus på ressourceanvendelser. 40 procent af energien og materialeforbruget bruges i bygninger, 30 procent af den samlede CO2-udledning stammer fra byggeri, anlæg og drift, og byggeaffald repræsenterer 30 procent af alt affald i Danmark. Så der er et stort potentiale for en mere ansvarlig planlægnings-, indkøbs- og driftspolitik blandt bygherrer. Men bygherrerne kan have svært ved at gennemskue, hvilke håndtag, der skal skrues på for at drive byggeriet i den nødvendige retning.

Bygherreforeningen har en bæredygtighedspolitik frem mod 2040, der i første omgang omfatter klima, energi, ressourcer, kemi og biodiversitet. Politikken er tænkt som inspiration til vores medlemmers arbejde med strategier, planer og projekter med miljømæssigt fokus.

Bæredygtighedspolitikken fokuserer på de problemområder, hvor byg- og anlægsherrer har mulighed for at gøre en markant forskel gennem beslutninger om byggerier/transformationer, portefølje- og naturforvaltning, CO2-reduktioner, klimatilpasning, materialevalg og processer.

Bygherreforeningen arbejder med udgangspunkt i politikken og FN’s verdensmål selv aktivt på en række indsatser, der skal fremme bæredygtighed i byggeriet. Foreningen er eksempelvis facilitator for Strateginetværket for bæredygtigt byggeri og Byggepolitisk Netværk, der begge arbejder med byggeriets problemstillinger og rammebetingelser på tværs af branchen, vi har udarbejdet et bygherremanifest, der omsætter verdensmålene til bygherreuniverset, og vi er partner i EU/HORIZON2020-projektet, City Loops. Vi er desuden aktive omkring omstillingen til mere cirkulært byggeri, herunder i Circular Build Forum, omkring styrkelse af naturbeskyttelse og biodiversitet og ansvarlig omgang af ressourcer.

denne side finder du mere om både bæredygtighedspolitik, bygherremanifestet, information om den frivillige bæredygtighedsklasse, samt andre værktøjer og inspirationer til bygherrernes arbejde med bæredygtigt byggeri og anlæg.

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på bæredygtighedsområdet, kan du kontakte Graves Simonsen.

Kurser og arrangementer om bæredygtighed

 • 1
  juni
  Bæredygtighed - Aalborg

  Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri

  I 2022 lanceres en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette kursus…

 • 26
  september
  Bæredygtighed - Aarhus

  Dokumenteret bæredygtighed – fra ambition til effekt

  Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev