• Bæredygtighed

Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Branchen er storforbruger af ressourcer og alt for få materialer genanvendes. Bygherren er en central aktør som beslutningstager og indkøber af byggeri.

Byggeriet på vej mod bæredygtighed

For at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning er der behov for mere gennemsigtighed i markedet og et øget fokus på cirkulære ressourceanvendelser. 40 procent af energien og materialeforbruget bruges i bygninger og byggeaffald repræsenterer 30 procent af alt affald i Danmark. Så der er et stort potentiale for en mere ansvarlig planlægnings-, indkøbs- og driftspolitik blandt bygherrer. Men bygherrerne kan have svært ved at gennemskue, hvilke materialer der kan genanvendes, og hvornår de reelt set er bæredygtige.

Cirkulære processer bliver i det hele taget mere fremtrædende i de kommende år. Det samme gælder temaer som energiforbrug og klimaaftryk, hvor særligt bygningsrenoveringer kan have en stor effekt.

Bygherreforeningen arbejder aktivt på en række indsatser, der skal fremme bæredygtighed og arbejdet med FN’s verdensmål i byggeriet. Foreningen er partner i EU/HORIZON2020-projektet, City Loops, og foreningen har udarbejdet et bygherremanifest, der omsætter verdensmålene til bygherreuniverset. Tidligere har foreningen har lavet hvidbøger om forskellige bæredygtighedsbegreber og certificeringsordninger, samt bygningsdrift og Bygherreforeningen driver en hjemmeside, jordhåndtering.dk, med gode råd til en bæredygtig håndtering af overskudsjord fra byggeprojekter. Foreningen er senest gået aktivt ind i afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har introduceret i maj 2020, bl.a. ved oprettelse af et netværk.

På denne side finder du både bygherremanifestet til FNs verdensmål, information om bæredygtighedsklassen, samt andre værktøjer og inspiration til bygherrernes arbejde med bæredygtigt byggeri.

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på bæredygtighedsområdet, kan du kontakte Graves Simonsen.

Kurser og arrangementer om bæredygtighed