• Bæredygtighed

Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Branchen er storforbruger af ressourcer og alt for få materialer genanvendes. Bygherren er en central aktør som beslutningstager og indkøber af byggeri.

Byggeriet på vej mod bæredygtighed

For at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning er der behov for mere gennemsigtighed i markedet og et øget fokus på cirkulære ressourceanvendelser. 40 procent af energien og materialeforbruget bruges i bygninger og byggeaffald repræsenterer 30 procent af alt affald i Danmark. Så der er et stort potentiale for en mere ansvarlig planlægnings-, indkøbs- og driftspolitik blandt bygherrer. Men bygherrerne kan have svært ved at gennemskue, hvilke materialer der kan genanvendes, og hvornår de reelt set er bæredygtige.

Cirkulære processer bliver i det hele taget mere fremtrædende i de kommende år. Det samme gælder temaer som energiforbrug og klimaaftryk, hvor særligt bygningsrenoveringer kan have en stor effekt.

Bygherreforeningen arbejder aktivt på en række indsatser, der skal fremme bæredygtighed og arbejdet med FN’s verdensmål i byggeriet. Senest har foreningen et bygherremanifest, der omsætter verdensmålene til bygherreuniverset. Desuden har foreningen har lavet hvidbøger om forskellige bæredygtighedsbegreber og certificeringsordninger, samt bygningsdrift. Derudover driver Bygherreforeningen en hjemmeside, jordhåndtering.dk, med gode råd til en bæredygtig håndtering af overskudsjord fra byggeprojekter.

På denne side finder du både bygherremanifestet til FNs verdensmål, samt andre værktøjer og inspiration til bygherrernes arbejde med bæredygtigt byggeri.

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på bæredygtighedsområdet, kan du kontakte Graves Simonsen.

Kurser og arrangementer om bæredygtighed

 • 25
  august
  Bæredygtighed - København

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • 26
  november
  Bæredygtighed - København

  Bygherrens forankring af verdensmål

  På dette seminar får du inspiration fra bygherreorganisationer og Bygherreforeningen til arbejdet med FN’s 17 verdensmål i din egen organisation.

 • 9
  december
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Og hvilke materialer er rent faktisk mest bæredygtige? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får…