Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Branchen er storforbruger af ressourcer og alt for få materialer genanvendes. Bygherren er en central aktør som beslutningstager og indkøber af byggeri.

Byggeriet på vej mod bæredygtighed

For at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning er der behov for mere viden og gennemsigtighed i markedet og et øget fokus på ressourceanvendelser. 40 procent af energien og materialeforbruget bruges i bygninger, 30 procent af den samlede CO2-udledning stammer fra byggeri, anlæg og drift, og byggeaffald repræsenterer 30 procent af alt affald i Danmark. Så der er et stort potentiale for en mere ansvarlig planlægnings-, indkøbs- og driftspolitik blandt bygherrer. Men bygherrerne kan have svært ved at gennemskue, hvilke håndtag, der skal skrues på for at drive byggeriet i den nødvendige retning.

Bygherreforeningens bæredygtighedspolitik

Bygherreforeningen har en bæredygtighedspolitik frem mod 2040, der i første omgang omfatter klima, energi, ressourcer, kemi og biodiversitet. Politikken er tænkt som inspiration til vores medlemmers arbejde med strategier, planer og projekter med miljømæssigt fokus.

Bæredygtighedspolitikken fokuserer på de problemområder, hvor byg- og anlægsherrer har mulighed for at gøre en markant forskel gennem beslutninger om byggerier/transformationer, portefølje- og naturforvaltning, CO2-reduktioner, klimatilpasning, materialevalg og processer.

I videoen her fortæller Bygherreforeningens formand og næstformand, Peter Fangel Poulsen og Olli Fischer, om bæredygtighedspolitikken:

Bygherreforeningen arbejder med udgangspunkt i politikken og FN’s verdensmål selv aktivt på en række indsatser, der skal fremme bæredygtighed i byggeriet. Foreningen er eksempelvis facilitator for Strateginetværket for bæredygtigt byggeri og Byggepolitisk Netværk, der begge arbejder med byggeriets problemstillinger og rammebetingelser på tværs af branchen, vi har udarbejdet et bygherremanifest, der omsætter verdensmålene til bygherreuniverset, og vi er partner i EU/HORIZON2020-projektet, City Loops. Vi er desuden aktive omkring omstillingen til mere cirkulært byggeri, herunder i Circular Build Forum, omkring styrkelse af naturbeskyttelse og biodiversitet og ansvarlig omgang af ressourcer.

denne side finder du mere om både bæredygtighedspolitik, bygherremanifestet, information om den frivillige bæredygtighedsklasse, samt andre værktøjer og inspirationer til bygherrernes arbejde med bæredygtigt byggeri og anlæg.

bæredygtighedschef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på bæredygtighedsområdet, kan du kontakte Graves Simonsen.

Kurser og arrangementer om bæredygtighed

 • 6
  marts
  Bæredygtighed - København

  Uddannelsesforløb: Bæredygtighed for bygherrer

  Du kan igen i 2024 vælge at deltage i Bygherreforeningens samlede uddannelsesforløb inden for bæredygtighed. Alle kurserne kan fortsat købes enkeltvist, men med det sammensatte forløb er du klædt godt…

 • 6
  marts
  Bæredygtighed - København

  Klimakrav og LCA for bygherrer

  Klimakrav er godt på vej til at blive hverdag i byggeriet, men vil løbende blive strammet og kan bruges som designparameter på nybyggeri, mens kravene til renovering endnu ikke er…

 • 19
  marts
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige byggematerialer

  Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev