Case: Børneby Langenæs - Bygherreforeningen
 • Fokus på ibrugtagning er nødvendigt

De gode intentioner med byggeriet kan gå tabt, hvis brugerne ikke får forståelse for, hvordan praksis er tiltænkt at skulle udfolde sig i de nye rammer. Aarhus Kommune har god erfaring med ibrugtagningsprocesser, men alligevel oplever de, at der er behov for en endnu større indsats, hvis værdien for alvor skal sikres. Et af disse tiltag er indførelsen af indeklimaambassadører, der kan vise vejen for skolens medarbejdere.

Kort om casen

Aarhus Kommune har gennem flere år haft fokus på ibrugtagningsprocessen omkring skolebyggeri. Formålet er at sikre, at byggeriet bidrager til den ønskede forandring for både elever og lærere allerede ved indflytning.

Børneby Langenæs i Aarhus Kommune er en udvidelse af Læssøesgade Skole, og består af en ny, selvstændig indskolingsbygning, der kobles sammen med en daginstitution for at opnå både økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske fordele. Her har særligt arbejdet med at udfordre lærernes vanetænkning af lokalernes anvendelse været nødvendig for at indfri potentialerne. Midlet har været en såkaldt ”indeklimaambassadør”.

Casen er baseret på et interview med Nanna Calmar Andersen, proces- og projektleder, Aarhus Kommune – Børn & Unge.

Udfordrer lærerne på rummenes brug

At opføre Børneby Langenæs var en kompliceret byggeproces, hvor kvadratmeter blev omfordelt, så der med mindre klasselokaler kunne frigives arealer til fællesområder og faglokaler. Særligt overgangen fra byggeprojekt til ibrugtagning har været et fokusområde i Aarhus Kommune. Her findes nemlig en række faldgruber.

”I projektet valgte vi at omfordele nogle af de kvadratmeter, der normalt beregnes til et klasselokale for at skabe rum til de fælles læringsarealer, som fx fællestorv, grupperum og et bibliotekshjørne, så der blev mulighed for at indrette andre typer af læringsmiljøer” forklarer bygherre, Nanna Calmar Andersen, der er proces- og projektleder i Aarhus Kommune – Børn & Unge, og fortsætter: ”Og her ser vi nu ”klassiske” ibrugtagningsudfordringer i forhold til at lærerne ofte propper alle eleverne ind i de mindre klasselokaler. Set i bakspejlet burde vi have udfordret lærerne yderligere på, at de ikke kan, må eller skal bruge rammerne som før”.

Dør blev lukket

En af de udfordringer der opstod omhandlede en branddør mellem børnehaven og det fælles torv. Her var tanken, at døren skulle stå åben netop for at bringe de to funktioner under samme tag tættere på hinanden, men i realiteten forblev denne dør lukket, så pædagogerne kunne have samling for børnehavebørnene. “Derfor var tanken om, at det ikke er lukkede døre man møder, svær at føre ud i livet. Selvom aftalen egentligt lød på, at dørene skulle være åbne i det første år efter ibrugtagningen,” forklarer Nanna Calmar Andersen.

Indeklimaambassadører viser vej

Selvom Aarhus Kommune undervejs i projektet udarbejdede en ibrugtagningsproces, stødte de på flere udfordringer. Derfor har de valgt at udpege en indeklimaambassadør, som en hjælp til at opnå den tiltænkte brug. En ambassadørrolle, hvor en lærer eller lignende nøgleperson bliver klædt på til at vise vejen for lokalernes optimale anvendelse, som kommunen havde gode erfaringer med fra tidligere projekter.

“En af de ansatte tilknyttet Børneby Langenæs er ved at blive uddannet som indeklimaambassadør, og det er der brug for. En ting er, at vi får et program eller en proces for ibrugtagning, men det handler meget om ledelsen!”, lyder det fra proces- og projektlederen.

Som et eksempel på et projekt, hvor ambassadørrollen har været i brug, nævner Nanna Calmar Andersen den prisvindende Frederiksbjerg Skole. Der har ledelsen og andre nøglepersoner fra skolen været tæt involveret i byggeprocessen. Derfor valgte man også der at afprøve funktionen med en indeklimaambassadør for at optimere de øvrige læreres anvendelse af lokalerne og dermed forløse det potentiale og de visioner, som har ligget til grund for byggeriet.

Dét der gør at det bliver et godt skolebyggeri er tit den gode ledelsesmæssige forankring – og gode bidragsydere og brugere på den anden side af byggeriet.

Er projektet stærkt nok? Spørg jer selv om projektet også holder hvis væsentlige nøglepersoner bliver udskiftet.

Nanna Calmar Andersen, Aarhus Kommune

Sæt fokus på den pædagogiske gennemgang

“For os som bygherre, ligger udfordringen nu i, at vi er videre, og i gang med nye projekter. Men byggeprocessen ligger jo faktisk lige så meget i eftertiden i forhold til projektets succes”, forklarer den aarhusianske bygherre, Nanna Calmar Andersen.

Derfor anbefaler hun, at man overvejer at lave en pædagogisk gennemgang efter et år – ligesom den tekniske gennemgang, der er skemalagt og foregår som en fast procedure. Men det er ofte svært i praksis, fordi bygherrefunktionen har travlt, og et år efter sidder begravet i nye projekter: “Vi skal lære at huske den pædagogiske gennemgang og have rådgiverne med hele vejen – selvom det stiller et krav til, at vi for en stund omstiller vores mindset til den gamle skole igen. Vi er ikke så gode til at følge op og tage disse ibrugtagningserfaringer med videre til nye projekter. Men gør man dette, tror jeg på, at det kan give bedre afslutninger og styrke ibrugtagningen. Det er jo som man ser på det: Hvornår har man egentlig løst et projekt? Måske vi skal begynde at italesætte at projektet først er færdigt et år efter ibrugtagningen”. 

I min optik kendetegnes godt skolebyggeri ved at man kan se børnene bruger faciliteterne – ikke nødvendigvis som tiltænkt, men at eleverne tager omgivelserne til sig i både undervisning og fritid.

Det skal være let aflæseligt for børnene hvordan rammerne kan bruges, og de skal selv kunne præge både brug og udtryk.

Nanna Calmar Andersen, Aarhus Kommune

Kontakt

Nanna Calmar Andersen
Proces- og projektleder, Aarhus Kommune – børn & unge

ncan@aarhus.dk

Vil du vide mere om casen eller om Aarhus Kommunes arbejde med skolebyggeri, så kontakt Nanna.

Fakta
 • Projekt: Børneby Langenæs
  Adresse
  : Langenæsstien, 8000 Aarhus C
 • Byggeform (nybyggeri/renovering, tilbygning etc.): Tilbygning af ny indskoling og dagtilbud som kobles til Læssøesgade Skole.
 • Byggeperiode: 2013-2017
 • Byggesum: 46 mio.
 • Areal: 2.700 m2
Involverede aktører
 • Bygherre: Aarhus Kommune
 • Bygherrerådgiver: Pluskontoret
 • Ingeniør: Orbicon A/S
 • Arkitekt: Pluskontoret
 • Landskabsarkitekt: Pluskontoret

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev