Få overblik over bygherrens interessenter

Den professionelle bygherreorganisations ’kundefokus’ er på aktørerne i bygherresystemet, som udgøres af brugerne samt investorer og overordnede beslutningstagere. Disse kan være organiseret forskelligt eller der kan være sammenfald imellem rollerne. Bygherren udgør sammen med resten af bygherresystemet en samlet enhed, når bygherren foretager indkøb i leverancesystemet og indgår kontrakter med forskellige virksomheder derfra.

Som modellen illustrerer, udgør det omgivende samfund og myndighederne også væsentlige eksterne interessenter. Projektlederrollen i bygherreorganisationen kan således beskrives som omdrejningspunktet, der samler trådene i form af relationer og aftaler, mellem de forskellige parter i bygherresystemet og eksternt.

Modellen er en del af rapporten Professionelle Bygherrers Kompetenceudvikling – Strategier for øget værdiskabelse, som undersøger og perspektiverer, hvad skal der til for at løfte de professionelle bygherrers kompetencer, så vi i Danmark kan opnå en bygherrerolle kendetegnet af øget værdiskabelse og status.

Find hele rapporter her

Kurser og arrangementer om samarbejde og ledelse

 • 27
  januar
  Samarbejde - Online

  Introduktion til BR18

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger…

 • 9
  marts
  Drift - Online

  Besøg på Nyt Hospital Herlev

  Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barncenter, et center til fordybelse og tro og en…

 • 11
  marts
  Aftaler - Online

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at forebygge og løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for…