Hvordan gør jeg de bydende opmærksom på, at de nye AB-regler finder anvendelse?

Ligesom AB92 skal AB18 vedtages i parternes aftaleforhold, jf. AB18 § 1, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen svarer til AB92 § 1, stk. 1, og i AB-betænkningen (nr. 1570), side 62 fremgår bl.a. følgende:

”Det er præciseret, at betingelserne kun gælder, når de er vedtaget, hvilket også må omfatte tilfælde, hvor de må anses for vedtaget.”

Traditionelt har tærsklen for vedtagelse af AB i professionelle forhold været lav, og den tradition ser ikke ud til at være brudt med det nye AB-system. Uanset om det i tekstform beskrives, at AB18 er vedtaget, eller om AB18 også vedlægges, vil der næppe opstå tvivl om, at AB18 er gældende. Som bygherre kan det selvsagt være en mere ”pædagogisk” end juridisk øvelse at sikre, at alle bydende er opmærksomme på, at AB18 finder anvendelse. I disse tilfælde vil en klar og tydelig tekstbeskrivelse eventuelt være brugbar.

Se Bygherreforeningens Paradigma for rådgiveraftaler efter ABR18.

Se Bygherreforeningens Paradigma for entrepriseaftaler efter AB18.

Tilbage til oversigten.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen og Kammeradvokaten kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.