Dialogværktøj: Skolens rum og funktioner - personalerum og arbejdspladser - Bygherreforeningen

Aftaler omkring det pædagogiske personales tilstedeværelse og forberedelse løses forskelligt fra skole til skole. Når I arbejder med personalerum og arbejdspladser på skolen, kan I have gavn af at undersøge og afdække aftaler, organisering og behov på jeres skole.

Med lov 409 fra 2014 blev kravene om lærernes tilstedeværelse på skolen ændret. Kommunerne kunne nu forvente lærernes fulde tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden, mod en tidligere grad af selvbestemmelse for den enkelte. Siden er kravene lempet igen og udlagt til lokale aftaler. Men diskussionen omkring tilstedeværelse, og de længere skoledage, der fulgte med folkeskolereformen i 2014, har siden henledt opmærksomhed på behovet for plads til forberedelse for den enkelte lærer på skolen.

Derfor bør I overveje, hvor stort behovet for arbejdspladser på skolen er. Det kan være, at det ikke er nødvendigt med én lærer, ét skrivebord, én computer. I stedet kan det være, at I kan skabe plads til loungeområder eller forskellige forberedelsesområder, hvis flere lærere kan dele skrivebord. Ligesom I også bør tage stilling til, hvor meget plads I reelt har behov for til undervisningsmaterialer, bøger etc.

Anvendelse og aftaler

Det kan være en god ide at sætte fokus på, hvordan lærernes arbejdstid er organiseret og stille spørgsmålstegn ved, om det skal gøres anderledes i den nye skolebygning. Flere steder har man lavet optællinger af, hvor meget arbejdspladserne bruges af skolens personale, og det viser sig at være meget lidt. Derfor er det vigtigt, at I får en god dialog og proces med skolens personale om, hvordan I bruger kvadratmeterne bedst muligt.

Skrivebord eller møderum

Som ved skolens øvrige rum er det også her væsentligt, at I får afdækket behovene: Hvad er der brug for, og hvilke ønsker har skolens personale til arbejdspladser, møderum, sofaer, loungearealer mv.? Her er det væsentligt, at I skitserer, hvad de forskellige valg betyder for fordelingen af den plads, der er til rådighed.

Lærerværelset

Traditionelt har mange skoler været vant til det store fælles lærerværelse, hvor hele skolens personale kunne samles i pauser og til møder. Derfor kan I tage fat på diskussionen om, hvorvidt der er behov for det store centrale personalerum. Har det en social funktion i forhold til, at skolens personale skal kunne mødes på kryds og tværs? Og kan de store møder holdes andre steder. Fx i nogle af skolens andre funktioner?

Mere viden om indretning af lærerarbejdspladser til undervisere

Med bortfaldet af arbejdstidsaftalen fra skoleåret 2014/15 kom der skærpet fokus på indretning af faste lærerarbejdspladser på skolen. I den anledning gik de faglige organisationer sammen om at udarbejde en guide til indretning af arbejdspladser til undervisere. Publikationen indeholder både en procesguide, inspiration til indretningsprincipper, eksempler og lovkrav. Se Byg til velfærds vidensbank for gode ideer til lærerarbejdspladser.

Proces omkring arbejdspladser

En god dialog med skolens personale omkring behov for arbejdspladser er væsentligt i denne fase. En strategisk tilgang forud for dialogen kan være at udarbejde en kortlægning af behovet for kvadratmeter pr. underviser på tværs af kommunens skoler, kombineret med en analyse af, hvor meget forberedelsestid, der bruges på arbejdspladsen. Derudfra kan der laves aftaler med faglige organisationer og politikere, som kan udrulles på alle kommunens skoler, som man bl.a. har gjort i Aarhus kommune.

Nærhed til eleverne

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, hvor arbejdspladser og forberedelsesrum skal placeres på skolen. I kan således overveje om personalerum og arbejdspladser skal placeres decentralt, og dermed tæt på eleverne fx i årgangsteams eller afdelingsvis. Eller om de skal placeres mere centralt på skolen i nærhed til fx kontor eller pædagogisk læringscenter. Her er det samtidig væsentligt at overveje, hvilke fordele og ulemper placeringen har. Og om det har indflydelse på, hvor tit personalegruppen møder hinanden på tværs af klasser og afdelinger.

Overvejelser til personalerum og arbejdspladser

– Hvordan er forberedelsestiden organiseret på skolen?
– Hvilke behov er der for personalerum i forhold til arbejdspladser, pauserum og møderum?
– Hvor stort er behovet for arbejdspladser til alle i forhold til at dele?
– Skal personalerum placeres centralt eller decentralt?
– Er der behov for et sted, hvor hele skolens personale kan mødes?
– Hvilke sociale behov er der hos lærerne, og hvordan understøtter rummene det?

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev