Dialogværktøj: Strategiske overvejelser - lokalsamfund - Bygherreforeningen

Landets skoler er et centralt omdrejningspunkt for mange lokale aktiviteter. Folkeoplysningsloven lægger op til en balance mellem skole og fritidsbrugere, og foreningsaktiviteter har tit sin begyndelse i en skole og/eller udfolder sig i skolens bygninger. Skolen kan således betragtes som en form for kommunalt fælleshus, hvor børn og unge skal trives og lære, men også hvor en vigtig del af vores kulturelle liv udspiller sig.

Derfor bør I overveje, hvad skolens rammer kan gøre for lokalsamfundet, når I bygger eller renoverer en skole, fx ved at understøtte idrætsforeninger, aftenskole, folkebibliotek, forsamlingshus, udearealer og meget andet. Det kræver imidlertid en grundig analyse af, hvilke behov, der findes i lokalsamfundet, hvordan skolen kan understøtte dem, og hvordan I skaber de bedst mulige adgangsforhold. For at sikre, at skolen bliver et aktiv for det omkringliggende samfund, er det vigtigt, at I gør jer disse overvejelser. Dermed kan de indtænkes fra projektets begyndelse og anvendes som rettesnor, når I senere i processen skal til at organisere skolens funktioner og indrette dens rum.

Behov i forhold til lokalområdets karakter

For at skolen kan skabe værdi for lokalområdet uden for den normale skoletid, kan I foretage en indledende behovsafklaring og analyse af lokalområdets karakter og udviklingsretning, hvor I bl.a. har fokus på, hvad der er lokalområdets behov på både kort og langt sigt. Typisk vil områdets behov afhænge af, hvilken beboersammensætning og befolkningstæthed, der er.

Lokalsamfund og fritidsbrugerne

Behov i lokalsamfundet og hos skolens fritidsbrugere kan indtænkes i projektet fra start, så I får et overblik over de forskellige interessenter og brugergrupper i lokaleområdet. Fx ved at kortlægge hvilke relevante foreninger, der befinder sig i en radius af 5 km. fra skolen. Det kan være idrætsforeninger, kirken, aftenskoler, plejeboliger eller et villakvarter, der alle vil kunne have interesse i at anvende skolens funktioner efter undervisningstid.

Lokale virksomheder

Med åben skole begrebet, som blev introduceret med folkeskolereformen i 2014, lægges der op til, at lokale virksomheder indtænkes som mulige samarbejdspartnere i skolen. Derfor kan I overveje, om I kan samarbejde med lokale virksomheder om at åbne skolen for dem og/eller at få eleverne ud i de lokale virksomheder, fx ved at outsource et faglokale til en virksomhed, selvstændige eller lignende, så I bygger bro til lokalsamfundet og giver eleverne et indblik i, hvordan deres læring kan anvendes i praksis.

Adgang til funktioner

Hvis skolen skal være et aktiv efter skoletid, er det væsentligt at overveje, hvordan I kan sikre adgangsforhold til både inde- og udendørsarealer. Det har stor betydning, hvor I vælger at placere de funktioner, som typisk har brugere uden for skoletid som fx idrætshaller, omklædningsrum, faglokaler og bibliotek. I kan også drøfte, hvor skolens hovedindgang skal placeres, og hvordan brugere både i og uden for skoletid, nemt kan finde skolens indgange og finde rundt på skolen.

Efterspørgsel på kvadratmeter

I kan undersøge hvor stort et pres, der vil være på skolens kvadratmeter uden for åbningstid. Fx kan en byskole eller en skole i et tæt bebygget område betyde, at der er en øget efterspørgsel på rum for aftenskoler mv. Omvendt kan efterspørgslen være ganske anderledes, hvis skolen ligger i et villakvarter eller et andet område med lav befolkningstæthed. Her kan det i højere grad være faciliteter som idrætshaller, forsamlingsrum og teatersal mv., der kan gøre skolen til et lokalt omdrejningspunkt, der efterspørges.

Fælles forståelse for adgang

Når I drøfter adgangsforhold, kan I overveje, hvordan det giver værdi for både skolens brugere og fritidsbrugerne at have adgang til forskellige dele af bygningen på forskellige tidspunkter. I den forbindelse kan det være en fordel allerede i de helt tidligere faser at arbejde sammen med de lokale foreninger og fritidsbrugere, så de bliver en del af projektet. Dermed får I skabt en fælles forståelse for, hvad der er skolens formål i skoletiden og efter skoletiden. Der kan være stor værdi i, at I får etableret et samarbejde om de praktiske løsninger for skolens adgangsforhold, allerede tidligt i processen, så I får en fælles forståelse for hinandens ønsker og behov.

Overvejelser til lokalsamfund

– Hvordan kan lokalsamfundet anvende og få glæde af skolen?
– Hvilke brugergrupper findes i lokalområdet?
– Hvilke kulturelle tilbud kan skolen bidrage med til lokalområdet?
– Hvilke lokale aktører kan have gavn af skolen?
– Hvilke lokale faciliteter og aktører kan skolen have gavn af?
– Hvilke funktioner skal skolen rumme i fritiden?
– Hvordan kan udeområderne give værdi for lokalområdet?
– Hvordan kan vi opstille rammer for samarbejde bedst muligt?
– Hvordan kan vi sikre god og sikker adgang uden for skoletid?

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev