• Digitaliseringsudvalg

Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg arbejder for at udvikle og udbrede god bygherreskik ved brug af digitale redskaber.

Formål og arbejdsopgaver

Udvalget arbejder ud fra foreningens tre strategiområder: indflydelse, netværk og udvikling, og betragter digitalisering som en forudsætning for at øge byggeriets produktivitet og kvalitet samt et redskab til at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter. Udvalget påvirker både lovgivningsarbejdet inden for IKT-området, ved at indgå i dialog via udvalg, standardiseringsarbejde og at udarbejde høringssvar, og er i tæt dialog med branchen i øvrigt.

Resultater

Udvalget har senest bidraget til publikationen Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde, der bl.a. har inspireret tilgangen til digitaliseringen i arbejdet med AB-revisionen. Derudover har udvalget været involveret i – og har igangsat – en række digitaliseringsprojekter. Udvalget kommer løbende med forslag til udarbejdelse af nye værktøjer og udviklingsaktiviteter på IKT-området.

Medlemmer

Alexander Brechling Larsen, MOE
Allan Clausen, Region Midtjylland
Anne Mikkelsen, Aarhus Kommune
Astrid M. Hall, DTU Campus Service
Benny Mulbjerg, Boliggården
Birgit Skanderup, Københavns Lufhavne
Carsten Gotborg, Kolding Kommune
Henrik L. Bang, Bygherreforeningen
Jakob Møller, Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste
Jonathan Michelsen, KAB
Kim Eriksen, Egedal Kommune
Kim Nielsen, Boliggården
Lisbet Cederhorn, Gentofte Ejendomme
Markus Lampe
, Københavns Universitet
Michael Friis Ørsted, (formand) Københavns Lufthavne
Mikkel Madsen, FSB/drift, byg & jura
Mogens Bundgård Andersen, DAB
Morten Høgsbro Holm, Helsingør Kommune
Morten Klitgaard Pedersen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Morten Steffensen, Boligselskabet Sjælland
Neel Modin Ynddal,
 Byggeri København
Nikolaj Carlsson, Privatbo
Nikolaj Randal Petersen, Region Hovedstaden
Nils Kaas, Hørsholm Kommune
Ole Høgstedt, Region Sjælland
Peter Hauch, Arkidata
Sara Asmussen, Deloitte
Søren Falk Thomsen, Drees & Sommer Nordic A/S

Kontakt

Har du lyst til at deltage eller vide mere, kontakt sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

udvalgsansvarlig
Henrik L. Bang

hlb@bygherreforeningen.dk

Hvis du vil vide mere om Bygherreforeningens indsatser på digitaliseringsområdet, kan du kontakte Henrik L. Bang.

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig