• Markedsudvalg

Markedsudvalget er det udvalg i Bygherreforeningen, der arbejder med emner relateret til bygherrernes indkøb, forholdet mellem bygherre og marked, udbudsregler, sammenligninger af indkøbsprocesser på tværs af offentlige og private bygherrer m.v.

Formål og arbejdsopgaver

Udvalget fungerer som referencegruppe til Bygherreforeningens to UdbudsNetværk, og er et bredt sammensat udvalg, der bl.a. har udarbejdet en udbudsguide, en drejebog for bygherrer om udbud med forhandling samt et web-værktøj med gode råd om brug af markedsdialog.

Resultater

Arbejdet i udvalget har bl.a. bidraget til:

Medlemmer

Michael Jacobsen, Slots- og Kulturstyrelsen (formand)
Bo Tarp, Vejdirektoratet
Britt Engdal Hansen, Folketinget
Cecilie Therese Hansen, EMCON
Claus Pedersen, BoVest
Connie Barfod, Region Hovedstaden
Jørgen Lang, Forskningsfondens Ejendomsselskab
Lene B. Rasmussen, DAB
Malcolm Costigan, Byggeri København
Marianne Kaae Nielsen, Region Hovedstaden
Mathias Jannik Thomsen, Bygningsstyrelsen
Mette Mylin, Region Hovedstaden
Mikael Kenno Fogde, Realdania By og Byg
Morten Weigand, Vejdirektoratet
Niels Sørensen, Banedanmark
Susan Højgaard, Lyngby-Taarbæk Kommune
Tora Fridell, EMCON
Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet

Kontakt

Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

udvalgsansvarlig
Rolf Simonsen

rs@vaerdibyg.dk

Tlf.: 2244 1240

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig