Inspiration til god markedsdialog - Bygherreforeningen
  • Inspiration til god markedsdialog

Professionelle bygherrer med løbende byggeopgaver og større udbud kan gennem markedsviden, kendskab til konkurrencesituationen og tidlig markedsdialog opnå yderst værdifuldt input, når der skal træffes beslutning om igangsættelse af nye projekter eller lægges udbudsstrategier.

Markedsdialogen skal understøtte, at der er en sund konkurrencesituation i det marked bygherren udbyder sine opgaver på og er særligt relevant i travl danske byggebranche, som er udfordret kapacitetsmæssigt. Den tidlige markedsdialog bliver således en del af en samlet proces:

Gode råd og inspiration

Før udbudsmaterialet sendes ud, er der mange muligheder for bygherren for at sikre sig, at udbuddet går godt. Det handler om at bruge dialog med markedet til at analysere markedet, synliggøre sig selv og sine projekter, finde potentielle tilbudsgivere og lave et godt udbud. Her har vi samlet forskellige muligheder og gode råd til at gennemføre markedsdialog forud for udbud.

Analyser markedet
Synliggør dig i markedet
Find de rigtige tilbudsgivere
Brug det rigtige set-up

Bliv klogere

Her følger en række links til vejledninger, regler og gode råd i forhold at skabe god markedsdialog:

Konkurrence og forbrugerstyrelsen (2018):
Ny vejledning: Tal sammen og få bedre udbud

Konkurrence og forbrugerstyrelsen (2018):
Dialog før og under udbudsprocessen

Værdibyg (2018):
Vejledningen Dialog i udbudsprocessen

Bygherreforeningen (2016):
Drejebog for bygherrer – udbud med forhandling

Værdibyg (2018):
Udbud med forhandling

Konkurrence og forbrugerstyrelsen (2016):
Udbudsregler

Konkurrence og forbrugerstyrelsen (2016):
Udbudsloven – Vejledning om udbudsreglerne

Værdibyg (2013):
Effektiv prækvalifikation

Bygherreforeningen (2008):
Udbudsguide

Kontakt

Det er Bygherreforeningens markedsudvalg, som står bag de gode råd til, hvordan du som bygherre arbejder med god markedsdialog.

Yderligere information eller spørgsmål:

Områdechef, Rolf Simonsen
Telefon +45 2244 1240

Medlemmer af Bygherreforeningens markedsudvalg.

Aktuelle kurser i Bygherreforeningen om bl.a. markedsdialog og udbudsformer.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev