Frivillig bæredygtighedsklasse i BR - Bygherreforeningen

Afprøvning af bæredygtighedsklasse

Frem mod sommeren 2022 skal den nye frivillige bæredygtighedsklasse afprøves i konkrete nybyggerier og/eller større renoverings-/moderniseringsprojekter. Det er ambitionen at afprøve bæredygtighedsklassen på alle typer af byggerier, så erfaringerne på sigt kan overføres til relevante krav i Bygningsreglementet (BR).

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der lancerer afprøvningen. Det sker i samarbejde med BUILD, der er engageret til at forestå dataindsamling under og evaluering efter afprøvningsperioden. Derudover er der nedsat et testpanel med repræsentanter fra hele branchens værdikæde. Testpanelet skal følge afprøvningen og kan komme med gode råd til styrelsen undervejs. Desuden forventes testpanelet at indgå i den endelige evaluering og indstilling til, hvilke krav, der efter afprøvningen er relevante at overføre til BR.

Ambitionen med den frivillige bæredygtighedsklasse er, at den vil henvende sig og appelere til bygherrer, som gerne vil arbejde med bæredygtighed, der ligger udover de aktuelle BR-krav, men som samtidigt ikke p.t. har ambitioner om at certificere sine byggerier. Der er ikke som udgangspunkt opstillet at paradigme for benchmarking som gælder for certificering, men behovet kan vise sig på sigt. Samme problematik arbejdes der aktuelt med ift. afprøvning og senere implementering af det fælleseuropæiske bæredygtighedsvurderingssystem, Level(s). Der er opsat en række dokumentationskrav, men heller ikke som udgangspunkt et system, der ”belønner” overholdelse af klassen i form at point eller lignende, som kendes fra fx DGNB-vertificering. Generelt hænger pointsystemet og benchmaringen sammen, og derfor må afprøvningen vise, om der rent styrings- og værdiansættelsesmæssigt vil være behov for dette på sigt.

Læs mere om bæredygtighedsklassen og afprøvningen heraf

Netværk for bygherrer der tester bæredygtighedsklassen

I Bygherreforeningen opfordrer vi vores medlemmer til at melde sig som ”testpiloter”, dvs. melde byggerier (nybyggeri eller større renoveringsprojekter) ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via hjemmesiden. Samtidigt starter vi (i først omfang ét) netværk, hvor bygherrer, der deltager i testforløbet kan mødes og udveksle erfaringer. Netværksmøderne vil blive en blanding af inspirationsoplæg og gruppediskussioner, samt evt. ekskursioner til konkrete byggerier.

Læs mere om netværket

Er du interesseret i at deltage, så send en mail herom til info@bygherreforeningen.dk

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev