Dialogværktøj til skolebyggeri - Bygherreforeningen

Et dialogværktøj til intern afklaring

Skolebyggerier er komplekse størrelser, som kræver en række valg på både det strategiske, pædagogiske og byggetekniske plan. Beslutningsprocessen er dog ofte delt mellem kommunens faglige forvaltning på skoleområdet og bygherreorganisationen. Og det kan være en udfordring, fordi et godt skolebyggeri kræver udveksling af viden mellem den faglige forvaltning om pædagogik og didaktik og den kommunale bygherreorganisation om bygningens funktioner, teknik, anvendelse og økonomi. For at et skoleprojekt kan blive en succes, er det således afgørende, at der i de indledende faser etableres en forståelse på tværs af disse forvaltninger om, hvilken skole man gerne vil skabe, og hvordan de fysiske rammer kan understøtte det.

Værktøj til fælles forståelse

Med dette dialogværktøj får I hjælp til den tværgående afklaring mellem jeres kommunale forvaltninger, så I får stillet jer selv de rigtige spørgsmål i projektets tidlige faser. I kan bruge værktøjet gennem hele jeres interne afklaringsproces ved at følge værktøjets tre skridt mod den gode skole. Dialogværket sørger således for, at I kommer hele vejen rundt om et skolebyggeri, hvad enten det er nybyggeri eller renovering. Det tager afsæt i en drøftelse af det strategiske fundament og bevæger sig mod pædagogik, didaktik og organisering, inden det dykker ned i skolens rum og funktioner. På den måde bidrager værktøjet til, at I får udvekslet viden om de centrale områder, der kræves for at skabe et godt skolebyggeri.

Værktøjskasse til skolebyggeri

Dialogværktøjet er en samlet pakke, der også indeholder et sæt dialogkort og en beslutningsskabelon, som I kan bruge i jeres arbejde med at kortlægge ønsker og behov til den nye skole. Ved at notere jeres drøftelser i beslutningsskabelonen får I et fælles grundlag for projektet, som I kan styre efter gennem hele processen.

Værktøjet er udgivet med støtte fra Realdania.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev