Dialogværktøj til erhvervsskolebyggeri - Bygherreforeningen

Et dialogværktøj til intern afklaring

Dialogværktøjet er henvendt til projektgruppen og særligt bygherreorganisationen omkring projekter med ny- eller ombygning af erhvervsskoler. Værktøjet er tiltænkt til de tidlige faser, hvor der er behov for at afklare og formulere visioner og behov i projektet forud for byggeprogrammet.

Værktøjet kan både bruges på erhvervsskoler, som ofte bygger og renoverer, og på skoler, hvor det er første gang i mange år, at der skal igangsættes et byggeri. Værktøjet kan således anvendes til både nybyggeri og til moderniserings- og ombygningsprojekter.

Værktøjet skal hjælpe til begrebsafklaring på tværs af faglighederne i projektgruppen. Det skal være med til at sikre, at I kommer hele vejen rundt om projektet, og at I taler om de samme ting på samme niveau. På den måde finder I et fælles fodslag for, hvordan visionerne for jeres skole og uddannelser kan understøttes af de fysiske rammer.

Værktøj til de tidlige faser

Værktøjet er en hjælp til at kvalificere jeres interne dialog og afklaring i de tidlige faser, så I kan formulere nogle klare rammer for det byggeprogram, som I sender i udbud. Byggeprogrammet bliver jeres fundament for projektet og styrende for, hvad tilbudsgiverne skal svare på i deres projekter. Derfor er den indledende afklaring særlig vigtig og afgørende for, hvordan I til sidst lykkes med at få omsat jeres strategiske og pædagogiske visioner til skolens fysiske rammer.

I Illustrationen på side 8 kan I se, hvordan værktøjet passer ind i byggeriets faser. På vores hjemmeside findes også værktøjer til foranalyse, evaluering og ibrugtagning – disse værktøjer er dog udarbejdet til grundskolen, men kan også anvendes til erhvervsskolebyggeri, da de anviser en metode, som kan bruges af alle. I kan dermed finde værktøjer, der kan støtte jer hele vejen gennem jeres byggeprojekt.

Brug værktøjet i projektgruppen

Når projektgruppen mødes, er det tanken, at jeres drøftelser tager udgangspunkt i dialogværktøjet. Dialogværktøjet kan bruges som procesværktøj fra den indledende beslutningsproces frem mod formuleringen af byggeprogrammet. Med værktøjet bevæger I jer fra et strategisk fokus på skolens
behov til et mere konkret blik på dens organisering, rum og funktioner. Igennem processen giver værktøjet jer inspiration til en række relevante begreber og overvejelser, som I kan gøre jer i forbindelse med jeres byggeprojekt.

Hvert kapitel eller undertema kan i sig selv blive omdrejningspunktet for en workshop i projektgruppen, og værktøjet kan også bruges efterhånden som projektet skrider frem, og I kommer gradvist tættere på de afgørende beslutninger om de forskellige rums udformning. Dermed får i gang i en dialog om, hvordan jeres skole skal opbygges, og hvilken betydning det har for den hverdag, der skal udfolde sig på skolen, når byggeriet tages i brug.

Et værktøj i fire dele

Dialogværktøjet indeholder fire dele og består af: Håndbogen, et hæfte med dialogspørgsmål, workshopskabeloner og en beslutningsskabelon.

I håndbogen får I en indføring i de temaer og spørgsmål, som er centrale at få drøftet fra start. Temaerne er opstillet og prioriteret, så de kan følges kronologisk. Under hvert tema er de væsentligste dilemmaer, udfordringer og muligheder beskrevet.

De spørgsmål, som er formuleret i håndbogen, findes også i det separate hæfte med dialogspørgsmål, så I kan bruge dem i en workshop i projektgruppen. Til hvert tema kan I finde de passende dialogspørgsmål frem og dermed bruge dem som igangsætter for jeres dialog. Til hvert tema finder I også en workshopskabelon i håndbogen, som I kan arbejde ud fra.

Når I har drøftet de forskellige spørgsmål, kan I notere jeres endelige beslutninger i beslutningsskabelonen, så I til sidst får en samlet præsentation, I kan bruge som afsæt og styringsredskab for jeres byggeprogram og videre proces. Beslutningsskabelonen er lavet i powerpointformat og kan downloades på denne side

Værktøjet er udgivet med støtte fra Tietgenfonden.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev