Ibrugtagningsværktøj - Bygherreforeningen

Byggeprojekter er forandringsprojekter

De fleste byggeprojekter er også forandringsprojekter. Den færdige bygning er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå en ønsket forandring. Fx ser vi på skoleområdet i disse år en tendens til, at man gerne vil gentænke måden, man underviser på. Her spiller de fysiske rammer en væsentlig rolle, fordi opbrydningen af de traditionelle klasserum kan være med til at skabe mere åbne og flydende rammer, der kan imødekomme et ønske om, at undervisningen bliver mere projektbaseret.

Netop derfor er det vigtigt, at I som bygherreorganisation begynder at rette fokus på den proces, der skal foregå samtidig med byggeprocessen. Som bygherre er det ikke længere nok blot at aflevere et byggeri til brugerne til tid, kvalitet og pris. Du har også et ansvar for, at brugerne er med på rejsen og forstår bygningens funktioner, så de er rustet til at ibrugtage bygningen på bedst mulig vis. Din rolle som bygherre bliverikke nødvendigvis at tilegne dig en masse viden om den pædagogiske praksis, der skal foregå i skolebygningen. Men du skal kunne forstå den praksis, du bygger til, og du skal kunne støtte op om og facilitere en proces, der klæder brugerne på til at ibrugtage bygningen, så du sikrer et samspil mellem netop rammer og praksis i det færdige byggeri.

Håndbog til ibrugtagning af skolebyggeri

Dette værktøj er målrettet dig som projektleder i en kommunal bygherreorganisation eller fagforvaltning. Værktøjet er oplagt at anvende, når du går i gang med et byggeri, hvor de nye rammer betyder en ændret hverdag for brugerne. I de fleste byggeprojekter er dette tilfældet, men der findes alligevel ikke en struktureret proces for, hvordan man håndterer ibrugtagningen og i samspil med brugerne klæder dem på til at anvende de nye rammer optimalt.

Værktøjet guider dig til at arbejde med forandringsprocessen, fordi denne proces er afgørende for at sikre en god ibrugtagning. Og med værktøjet får du tre skabeloner, der gennemgås i værktøjets tre kapitler. I hvert kapitel finder du en række nedslagspunkter med konkrete råd til, hvad du kan gøre undervejs i processen, og hvad du kan overveje i den sammenhæng. Med værktøjet får du dermed et overblik over, hvilke væsentlige elementer du bør indtænke i forandringsprocessen for at sikre en optimal ibrugtagning af bygningen for de kommende brugere.

Værktøjet er udgivet med støtte fra Realdania.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev