Bæredygtighed og verdensmål - Bygherreforeningen

Bæredygtighed og verdensmål: Hvordan lever dine projekter op til klimamålene?

Som ansvarlig bygherre kommer du vanskeligt udenom at vurdere dine projekter ud fra et bæredygtighedsperspektiv; hvad bygger du til, hvor længe skal det holde; hvor fleksibelt skal bygningerne være; hvordan opnås en fornuftig drift; og hvordan undgår du at dit byggeri unødigt belaster miljøet, klimaet og de jomfruelige råstoffer? Det behøver ikke at betyde, at dine byggerier bliver dyrere – og slet ikke ud fra en totaløkonomisk betragtning.

Bæredygtighed på dagsordenen

Bæredygtighed bør stå højt på dagsordenen i alle projekter – også når I igangsætter opgaver efter ophævningen af anlægsloftet.

  • Hvis I har en allerede vedtaget bæredygtighedsstrategi, er det selvfølge at udnytte denne maksimalt i jeres projekter, og I er godt i gang, hvis I også har en plan for at omsætte strategien i de enkelte projekter, som fx en politisk beslutning om at bruge DGNB – enten som princip eller med henblik på certificering.
  • Og endelig, hvis du gerne vil sikre dig, at dine projekter har et så lavt drivhusgasaftryk som muligt, er det muligt med en relativ beskeden indsats at lave en livscyklusvurdering fx ved brug af LCA Byg, der er gratis tilgængeligt. Start evt. med hovedkonstruktionerne, hvor materialemængden og det potentielle aftryk er størst, og lad dig inspirere til at sætte og træffe nogle fornuftige udfaldskrav og valg. LCA Byg kan også guide dig ift. overvejelser om genbrug/genanvendelse af byggematerialer.
Verdensmålene i byggeprojekterne

Mange bygherrer er gået i gang med at implementere Verdensmålene og igangsætningen af selv mindre opgaver er en god anledning til at komme i gang:

  • Er I ikke nået så langt i strategiarbejdet, men gerne vil have en idé om, hvad fx den 17 verdensmål kan betyde, når de omsættes til byggeri og anlæg, fx hvilke krav skal man som bygherre stille til sit projekt og sine samarbejdspartnere, er der inspiration at hente i Bygherreforeningens manifest. Det kan også bidrage til at udvælge og fokusere på udvalgte mål og delmål, der passer til jeres ambitionsniveau.
  • Uanset om du står overfor et mindre renoveringsprojekt eller at udbyde en projektkonkurrence, kan du øve dig i at sætte jeres bæredygtighedsprofil og -prioriteringer ind i Verdensmålsbarometeret, som Bygherreforeningen har lavet sammen med Arkitektforeningen. Dette værktøj kan bruges både som screeningsmetode og som besvarelsesmetode for fx en rådgiver, der skal anskueliggøre et projekts overordnede bæredygtighedsprofil.
Tilmeld dig seminar

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev