Hvordan lever bygherren op til omgivelsernes krav og forventninger - Bygherreforeningen

Hvordan lever bygherren op til omgivelsernes krav og forventninger

På langt de fleste byggeprojekter vil omgivelserne udfordre bygherrens indflydelse og dermed påvirke hans eller hendes manøvrerum i forhold til at kunne navigere i et projekt.

I håndbogen sættes der fokus på de roller og det ansvar, bygherren skal tage på sig for at leve op til omverdenens forventninger og dermed få den nødvendige legitimitet og tillid til at udvikle og holde snor i egne projekter. Håndbogen indeholder en række gode råd til at sikre sig manøvrerum i forskellige projektfaser lige fra ide til det færdige byggeri.

Download Håndbogen til Bygherrens manøvrerum

Kurser og arrangementer om samfundsansvar

jan
1
Bæredygtighed

Bæredygtighedsnetværk for bygherrer

Byggeriet er midt i en radikal omstilling i retning af at skabe mere bæredygtige bygge- og anlægsprojekter. Kravet om at reducere CO2-udledninger, forbruge færre ressourcer og mindske de skadelige påvirkninger på naturen, udfordrer alle parter....

jan
1
Bæredygtighed

Netværk for social bæredygtighed i byggeriet

Hvad er social bæredygtighed? Og hvordan kan vi arbejde bevidst og strategisk med at sikre, at den sociale dimension bliver tænkt ind i vores byggerier og byggeprocesser sidestillet med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed? I dette...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

sep
17
Bæredygtighed

Klimakrav og LCA for bygherrer

Klimakrav til byggeriet er blevet en del af hverdagen i bygherreorganisationerne og vil løbende blive strammet. Kravene relaterer sig primært til energiforbrug og CO2-aftryk og kan bruges som designparameter på nybyggeri, mens kravene til renovering...

sep
17
Bæredygtighed

Uddannelsesforløb: Bæredygtighed for bygherrer Århus

Du kan igen i 2024 vælge at deltage i Bygherreforeningens samlede uddannelsesforløb inden for bæredygtighed. Alle kurserne kan fortsat købes enkeltvist, men med det sammensatte forløb er du klædt godt på til at arbejde med...

sep
26
Bæredygtighed

Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter

Areal- og naturudnyttelse samt biodiversitet får stigende betydning i bygge- og anlægsprojekter og skal kunne håndteres som en del af bæredygtigheden i projekterne. På dette kursus bliver du introduceret til, hvordan bygherreorganisationen får indtænkt biodiversitet...

okt
2
Bæredygtighed

Få styr på ‘S’ i ESG

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt...

okt
8
Bæredygtighed

Bæredygtighedskrav, data og dokumentation

Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne vokser, og man gerne vil...

okt
22
Bæredygtighed

Strategisk ledelse af bæredygtighed

Hvis man som bygherre gerne vil nå i mål med bæredygtighed i sine projekter, og samtidigt gøre det til en forankret praksis i organisationen, er det en god idé at gribe det strategisk an. På...

okt
30
Bæredygtighed

Det skal du vide om EU’s taksonomi

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med...

nov
13
Bæredygtighed

Ydelsesbeskrivelse: Tillæg om bæredygtighedsydelser

I 2022 fik branchen et tillæg til ydelsesbeskrivelserne omkring bæredygtige tiltag i byggeriet. Tillægget udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for det fælles arbejde på at fremme social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed...

nov
21
Bæredygtighed

Symposium #3: Brug af lerjord som byggemateriale

Brug af u-brændt lerjord som byggemateriale er under hastig udvikling i Danmark og rummer spændende perspektiver i forhold til byggeriets bæredygtighedsdagsorden. Region Hovedstaden og Bygherreforeningen inviterer for tredje gang til et symposium om dette materiale,...

nov
28
Bæredygtighed

Bæredygtighed i udbud

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det, der er tænkt allerede i programfasen, fastholdes frem til aflevering og overgang til drift? På dette kursus får du inspiration til,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev