Separate kontrakter

Brug AB18 og ABR18 som dit aftalegrundlag

AB18 og ABR18 anbefales til hoved-, stor- eller fagentrepriseopgaver, hvor man indgår separate kontrakter med rådgivere om projektering og entreprenører om udførelse.

Brug AB18 og ABR18 til din hoved-, stor- eller fagentreprise

Du har valgt at bygge med separate kontrakter. Til dette formål er det muligt at anvende AB18 og ABR18 som dit aftalegrundlag. De to grunddokumenter er som noget nyt harmoniseret i struktur og begreber. Dokumenterne er vokset i omfang med beskrivelse af en række samarbejdsprocesser og tilhørende handle- og oplysningspligter. Derudover betyder den ændrede opbygning af ABR18, at der stilles større krav til bygherrens udbudsmateriale og rådgiveren som leverandør af ydelser.

AB18 og ABR18 er separate dokumenter – hent de officielle aftaledokumenter her.

Bygherreforeningens anbefalinger til at beskrive ydelserne

Bygherreforeningen anbefaler en række fravigelser, hvis du anvender Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 (YBL18) som grundlag for at definere roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekter til dit projekt. Du kan hente en oversigt over de anbefalede fravigelser samt en vejledning til fravigelserne her.

Standardgarantitekster for AB18

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser. Standardgarantiteksterne er udarbejdet af AB-udvalget i samarbejde med Finans Danmark, Forsikring & Pension og Danske Advokater og er udgivet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som er sekretariat for AB-udvalget.

Du kan se Bygherreforeningens bemærkninger til garantidokumenterne og hente standardgarantiteksterne her.

Tilpas dit projekt med APP18

Som noget nyt kan du med det nye aftalesystem tilpasse dit projekts aftalegrundlag, så det er præcis, som du ønsker det. Med APP18 har du således mulighed for at definere tillæg til dine AB18 og ABR18-aftaler, så det følger de incitamenter og strukturer, der er fordelagtige for dit projekt. Til AB18 og ABR18 kan du vælge mellem nedenstående tillæg.

Har du behov for at måle opfyldelse af driftkrav efter byggeriet er taget i brug?

Ønsker at du at give bonus til entreprenør eller rådgiver for opnåelse af resultater?

Download det samlede APP18

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.

Kurser og arrangementer: Bliv klogere på AB18-systemet

 • 2
  september
  Aftaler - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…

 • 3
  september
  Aftaler - Aarhus

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen, hvordan du sikrer at få…

 • 11
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…