Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede.

Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværker investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre gennem sparring og videndeling.

Netværk for Skoler og Læring

Folkeskolen er i udvikling. Med den seneste reform har kravene ændret sig markant, og det kræver ny tænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt, og der er mange detaljer, som det kan være værdifuldt at dele erfaringer om med andre bygherrer.

Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne, men mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre, og mennesker med handicap – møder udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler.