Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede. Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværk investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre med sparring og videndeling.

Netværk for Skoler og Læring

Folkeskolen er i udvikling. Med den seneste reform har kravene til de fysiske rammer ændret sig markant, og det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Læs mere.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt med mange detaljer. Derfor diskuterer dette netværk bedste praksis med udgangspunkt i konkrete erfaringer og videndeling mellem bygherrer. Læs mere.

Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler. I dette netværk diskuteres tilgængelighedsløsninger og design. Læs mere.