Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede. Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværk investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre med sparring og videndeling.

BygherreNetværk Øst

BygherreNetværk Øst er et netværk for bygherrer i Østdanmark, som ønsker at dele erfaringer med andre ligesindede. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle initiativer i branchen og generelle udfordringer som bygherre gennem oplæg, studiebesøg og dialog. Læs mere.

Netværk for Daginstitutioner

De fysiske rammer i daginstitutioner kan have stor betydning for børns hverdag og trivsel. I dette netværk er der fokus på hvordan, man bygger gode daginstitutioner. Læs mere.

Netværk for Kloge Kvadratmeter og Flerbrugerhuse

Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i ét hus, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i kloge kvadratmeter. Men hvornår giver det reel værdi? Hvordan organiserer vi byggeri og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstå på tværs af interessentgrupper? Læs mere.

Netværk om Kommunikation og Legitimitet

Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter. Læs mere.

Netværk for Plejeboliger

I dette netværk diskuterer private og offentlige bygherrer, hvordan fremtidens hjem til ældre ser ud. Det sker som følgende af et stigende antal ældre og demente, der i de kommende år vil sætte de eksisterende plejeboliger under pres. Læs mere.

Netværk for Private Bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning. Læs mere.

Netværk for Samarbejde og Rådgivningsydelser

Netværket diskuterer kvaliteten af rådgivningsydelser i forhold til nuværende og fremtidige tendenser i byggebranchen. Læs mere.

Netværk for Skoler og Læring

Folkeskolen er i udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Læs mere.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt med mange detaljer. Derfor diskuterer dette netværk bedste praksis med udgangspunkt i konkrete erfaringer og videndeling mellem bygherrer. Læs mere.

Netværk for Udvikling af Moderne Idrætsbyggeri

Netværk for udvikling af moderne idrætsbyggeri har fokus på at fremme videndeling, erfaringsudveksling og dialog om måden, hvorpå idræt, bevægelse og sundhed tænkes ind i nye idrætsbyggerier og faciliteter.

Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler. I dette netværk diskuteres tilgængelighedsløsninger og design. Læs mere.