Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede. Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværk investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre med sparring og videndeling.

BygherreNetværk Øst

BygherreNetværk Øst er et netværk for bygherrer i Østdanmark, som ønsker at dele erfaringer med andre ligesindede. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle initiativer i branchen og generelle udfordringer som bygherre gennem oplæg, studiebesøg og dialog. Læs mere.

Netværk for Daginstitutioner

De fysiske rammer i daginstitutioner kan have stor betydning for børns hverdag og trivsel. I dette netværk er der fokus på hvordan, man bygger gode daginstitutioner. Læs mere.

Netværk for Private Bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning. Læs mere.

Netværk for Samarbejde og Rådgivningsydelser

Netværket diskuterer kvaliteten af rådgivningsydelser i forhold til nuværende og fremtidige tendenser i byggebranchen. Læs mere.

Netværk for Skoler og Læring

Folkeskolen er i udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Læs mere.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt med mange detaljer. Derfor diskuterer dette netværk bedste praksis med udgangspunkt i konkrete erfaringer og videndeling mellem bygherrer. Læs mere.

Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler. I dette netværk diskuteres tilgængelighedsløsninger og design. Læs mere.

Netværk om Afprøvning af Frivillig Bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtigsklasse skal sikre mere bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, således at erfaringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode kan indarbejdes som krav i BR. I dette netværk diskuteres udfordringer og udpeges fremtidige løsninger som input et kommende BR. Læs mere.