Nyhed -

25/04/2018

Building Green som forum for svære emner

God lyskvalitet i bygninger får ofte ikke nok opmærksomhed, når byggerierne planlægges. I krydsfeltet mellem optimering af energiforbruget og opfyldelse af et minimumskrav til belysning, går lyskvaliteten tabt. Og brugerne, der bruger en stor del af deres liv i bygningerne, bliver tabere. På den netop overståede Building Green-messe i Aarhus satte Bygherreforeningen derfor fokus på, hvordan vi kan sikre lyskvaliteten.

Manglende fokus på lyskvalitet kan få uheldige konsekvenser for en bygnings brugere i form af dårlig trivsel eller koncentrationsbesvær. Derfor bør byggeriets parter fokusere på at koble viden om lysets effekter med dét, der rent faktisk skaber værdi for brugerne. Sådan lød det til Bygherreforeningens debat om lyskvalitet på Building Green-messen i Aarhus.

I debatten blev der også efterspurgt gode eksempler og business cases, som kan synliggøre totalomkostningerne – og totalværdien af bygherrernes investeringer. Noget, der også kræver en særlig opmærksomhed hos bygherrerne, der har ansvaret for både udfaldskravene og driften.

Nye adfærdsmønstre skal skabe bedre håndtering af byggeaffald

Et andet svært emne, som var til debat på messen, er behovet for nye reguleringer eller adfærdsmønstre i forhold til håndtering af byggeaffald i forbindelse med nedrivningsarbejder. Et arbejde under Miljøstyrelsen har resulteret i tre forslag til nye initiativer, som skal skabe mere gennemsigtighed og bedre styr på, hvilke materialer, der håndteres, og af hvem.

I debatten bakkede Bygherreforeningen op om et initiativ, der forpligter bygningsejere, der skal have foretaget nedrivninger, til at foretage screeninger og udarbejde miljø- og ressourceplaner for den givne bygning før nedrivningen – et forslag, der i øvrigt ligger i tråd med de allerede eksisterende krav om screeninger for farlige stoffer som PCB og asbest. Ligeledes ser Bygherreforeningen positivt på et forslag om at samordne et eventuelt nyt krav om udpegning af en miljø- og ressourcekoordinator ved nedrivninger med den allerede eksisterende ordning for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Men de helt store udfordringer er, hvordan hele kompetenceniveauet i emnefeltet bliver løftet hos bygherrer, rådgivere og leverandører (entreprenører, håndværkere og nedrivningsaktører). Skal det ske gennem lovgivning og reguleringer som fx certificeringer, eller skal markedet selv finde løsninger gennem dialog om, hvordan miljøkrav og værdiskabelse gennem cirkulær økonomi bedst opfyldes? Debatten viste bl.a., at et af de allerede eksisterende initiativer, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB bidrager til at løfte denne opgave. Derfor arbejder organisationerne bag centeret også på at sikre finansieringen af VHGB i årene fremover.

Bygherreforeningen sidder med i centrets styregruppe, og du kan læse mere om deres arbejde her.

Nyheden er skrevet af Lars Bertelsen lb@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 23
  september
  Bæredygtighed - Aarhus

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • 23
  september
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…