Building Green som forum for svære emner - Bygherreforeningen

Nyhed -

25/04/2018

Building Green som forum for svære emner

God lyskvalitet i bygninger får ofte ikke nok opmærksomhed, når byggerierne planlægges. I krydsfeltet mellem optimering af energiforbruget og opfyldelse af et minimumskrav til belysning, går lyskvaliteten tabt. Og brugerne, der bruger en stor del af deres liv i bygningerne, bliver tabere. På den netop overståede Building Green-messe i Aarhus satte Bygherreforeningen derfor fokus på, hvordan vi kan sikre lyskvaliteten.

Manglende fokus på lyskvalitet kan få uheldige konsekvenser for en bygnings brugere i form af dårlig trivsel eller koncentrationsbesvær. Derfor bør byggeriets parter fokusere på at koble viden om lysets effekter med dét, der rent faktisk skaber værdi for brugerne. Sådan lød det til Bygherreforeningens debat om lyskvalitet på Building Green-messen i Aarhus.

I debatten blev der også efterspurgt gode eksempler og business cases, som kan synliggøre totalomkostningerne – og totalværdien af bygherrernes investeringer. Noget, der også kræver en særlig opmærksomhed hos bygherrerne, der har ansvaret for både udfaldskravene og driften.

Nye adfærdsmønstre skal skabe bedre håndtering af byggeaffald

Et andet svært emne, som var til debat på messen, er behovet for nye reguleringer eller adfærdsmønstre i forhold til håndtering af byggeaffald i forbindelse med nedrivningsarbejder. Et arbejde under Miljøstyrelsen har resulteret i tre forslag til nye initiativer, som skal skabe mere gennemsigtighed og bedre styr på, hvilke materialer, der håndteres, og af hvem.

I debatten bakkede Bygherreforeningen op om et initiativ, der forpligter bygningsejere, der skal have foretaget nedrivninger, til at foretage screeninger og udarbejde miljø- og ressourceplaner for den givne bygning før nedrivningen – et forslag, der i øvrigt ligger i tråd med de allerede eksisterende krav om screeninger for farlige stoffer som PCB og asbest. Ligeledes ser Bygherreforeningen positivt på et forslag om at samordne et eventuelt nyt krav om udpegning af en miljø- og ressourcekoordinator ved nedrivninger med den allerede eksisterende ordning for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Men de helt store udfordringer er, hvordan hele kompetenceniveauet i emnefeltet bliver løftet hos bygherrer, rådgivere og leverandører (entreprenører, håndværkere og nedrivningsaktører). Skal det ske gennem lovgivning og reguleringer som fx certificeringer, eller skal markedet selv finde løsninger gennem dialog om, hvordan miljøkrav og værdiskabelse gennem cirkulær økonomi bedst opfyldes? Debatten viste bl.a., at et af de allerede eksisterende initiativer, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB bidrager til at løfte denne opgave. Derfor arbejder organisationerne bag centeret også på at sikre finansieringen af VHGB i årene fremover.

Bygherreforeningen sidder med i centrets styregruppe, og du kan læse mere om deres arbejde her.

Nyheden er skrevet af Lars Bertelsen lb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev