Leder: Bæredygtighed handler også om de sociale aspekter - Bygherreforeningen

Nyhed -

26/04/2024

Leder: Bæredygtighed handler også om de sociale aspekter

Leder af bestyrelsesmedlem Pia Nielsen og formand Peter Fangel Poulsen, Bygherreforeningen: Bæredygtighed handler ikke alene om løsninger, som gavner klima og miljø, men også om de medarbejdere, der bygger samt de mennesker, som skal bruge byggeriet og deres trivsel. Og det bliver endnu mere væsentligt i en fremtid, hvor vi kan ikke længere bare kan bygge nyt, men i højere grad skal bygge om og transformere utidssvarende bygninger eller bygge mindre og dele mere. Derfor ser bestyrelsesmedlem Pia Nielsen og formand Peter Fangel Poulsen, frem til at foreningen, i forbindelse med årsmødet den 30. maj, kan præsentere en ny politik for social bæredygtighed. De to er henholdsvis viceadministrerende direktør i Boligkontoret Danmark og direktør og partner i BAUHERR.

Byggeriet er i fuld gang med en bæredygtig omstilling. Heldigvis hjælpes vi af at energiforsyningen i stigende grad baseres på vedvarende energi. Men for at tage de næste afgørende skridt i forhold at sikre en bedre bæredygtig balance i branchen, skal vi interessere os mere for de sociale elementer i bygge- og anlægsbranchen. Det kan ses som bygherrers samfundsmæssige værdiskabelse og handler bl.a. om, hvordan vi indretter og anvender vores byer og boliger og de menneskelige aspekter omkring byggeri og anlæg. Herunder fx arbejdsmiljø, sikkerhed, diversitet og uddannelse. 

Derfor er vi i Bygherreforeningen i gang med at udvikle et nyt element til vores eksisterende bæredygtighedspolitik med fokus på social bæredygtighed. Her vil vi bl.a. dykke ned i elementer som arbejdsforhold, den menneskelige anvendelse af byggeri og anlæg samt livet omkring det, vi bygger. Og det er en politik, som vil være kompatibel med både verdensmål og de nye ESG-krav, som mange virksomheder og organisationer i fremtiden skal rapportere på. 

Byggeri som fungerer for brugere og borgere 

Vi tror på, at vi som branche helt fundamentalt må blive bedre til at ramme plet med funktionen af bygninger og infrastruktur i forhold til de direkte brugere og forskellige grupper af borgere, som berøres. Og dernæst skal dette følges op af målrettet vedligeholdelse og løbende funktionstilpasninger, da det næsten altid vil være mest bæredygtigt at forbedre anvendelsen af eksisterende bygninger, fremfor at rive ned og bygge nyt.  

Det samme gælder en bygning, som måske mister sin relevans, men som kan transformeres eller bygges om til noget andet. Det er begge gode veje til at spare værdifulde ressourcer i fremtiden. 

Anledning til forandring

Men derudover skal vi også se byggeri og renovering som en oplagt lejlighed til at gentænke brugen og anvendelsen af bygninger og infrastruktur samt de aktiviteter, der foregår i eller omkring den. En ombygning af en kontorbygning er den perfekte anledning til at organisere sig anderledes, skabe nye sammenhænge og rykke tættere sammen og på den måde bruge færre kvadratmeter, samtidig med at vi skaber ekstra værdi for flere aktører og sparer ressourcer. Tilsvarende kan transformation af et byggeri eller revitalisering et byområde være anledning til at droppe bilkørsel eller skabe plads til fx nye fælles mødesteder og aktiviteter, der gavner en bred kreds af brugere og borgere.  

Nyt element i bæredygtighedspolitik

I 2023 lancerede vi vores første bæredygtighedspolitik, som havde fokus på det grøn omstilling. Den gav os som forening og vores medlemmer en vigtig pejling på bl.a. CO2-udledning, ressourceanvendelse, biodiversitet og kemi.  

Til vores årsmøde i år vil vi præsentere et tillæg til denne politik, som giver pejlemærker i forhold til sociale aspekter. Det handler om sociale aspekter i byggeprocessen som fx arbejdsmiljø og arbejdsforhold, men det handler også om aspekter som knytter sig til anvendelsen af byggeriet samt hvordan de berører og spiller sammen med det resterende samfund. Det er i erkendelse af, at den professionelle bygherre har et stærkt samfundsansvar og kan bidrag med løsninger til en række af de udfordringer, som samfundet står over for. 

Er i fuld gang med arbejdet  

Vi er i fuld gang med arbejdet og sekretariatet indhenter viden fra både medlemmer og eksperter til at kunne definere de vigtigste fokusområder samt definere pejlemærker og mål inden for de enkelte indsatser. Bl.a. er der afholdt dialogmøder og forskellige andre aktiviteter med medlemmerne.  

Vi glæder os til at kunne præsentere politikken 30. maj i forbindelse med vores årsmøde, som ligger sammen med vores medlemsfestival. Tanken er at starte en god og nødvendig dialog om, hvordan vi sammen kan løfte den sociale bæredygtighed samtidig med at vi understøtter den grønne omstilling i branchen. Det er der brug for! 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

jun
14
Medlemsmøde

Medlemstur til Folkemødet 2024

Hvad er udviklingen i vores samfund, hvilke tendenser vinder frem i årets debatter og hvad betyder det for din hverdag som bygherre? Tag med, når vi besøger Folkemødet!

jun
20
Styring og økonomi

Bygherrebarometeret forår 2024

Vær med til lanceringen af vores halvårlige markedsundersøgelse og få et indblik i den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i bygge- og anlægsbranchen for resten af 2024, samt et overblik over bygherrernes forventninger til investeringer, udfordringer...

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev