Byggepladser uden dieselmotorer er godt for klima og arbejdsmiljø - Bygherreforeningen

Nyhed -

15/12/2023

Byggepladser uden dieselmotorer er godt for klima og arbejdsmiljø

I takt med at energiforsyningen i Danmark bliver mere grøn, fylder byggepladsernes klimabelastning stadig mere i byggebranchens samlede CO2-udledning. Det er fx udledning fra dieselmotorer på gravemaskiner og køretøjer. Men der er gode alternativer, siger bygherrekonsulent Eskil Kwederis. El- eller brintdrevne maskiner sænker ikke alene CO2-udledningen. Det skaber også mindre støj og forurening.

Byggepladser udgør mellem 15-20 pct. af branchens samlede CO2-udledning. Den konkrete udledning fra den enkelte byggeplads afhænger af byggeriets størrelse, brugen af maskiner og udstyr, transport af materialer og arbejdskraft, energikilder til opvarmning og elektricitet samt metoder til affaldshåndtering. Men der kan være mange fordele ved søge at begrænse klimabelastningen ved fx at bruge el- eller brintdrevne gravemaskiner, fortæller bygherrerådgiver Eskil Kwederis. Ikke alene reducerer det den lokale CO2-udledning. Det mindsker også støj- og luftgener. 

Eskil Kwederis er selvstændig bygherrerådgiver hos Grønt Lys Rådgivning og har tidligere været ansat i Københavns kommune, hvor han har medvirket til at udvikle de første fossilfrie byggepladser. Han er også tilknyttet skaleringsprocessen ”Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner” som ekstern fagkonsulent. Skaleringsprocessen er faciliteret af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).  

Fossil- og støjfri byggeplads 

Eskil Kwederis oplyser, at brændstofforbrug kan være et væsentligt element i CO2-udledning på en byggeplads. Til eksempel nævner han Aarsleff, som er Danmark største entreprenørvirksomhed. Her kommer 93% af deres direkte CO2-emission fra deres brændstofforbrug.  

Derfor bør byggepladsernes brændstofforbrug have høj prioritering, mener Eskil Kwederis. Han peger på en omlægning af byggeriets energiforbrug gennem etablering af emissionsfrie byggepladser. Det har flere fordele. 

”Selvfølgelig får den enkelte bygherre lavere CO2-udledning fra sine projekter. Men vi oplever også, at det skaber et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen, ligesom det har positive gevinster for naboer og lokalsamfund”, forklarer Kwederis og fortsætter: 

”Bruges der grøn strøm vil en byggeplads i princippet kunne blive CO2-neutral. Men de el-drevne maskiner reducerer også støjniveauet markant og giver et langt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne på byggepladserne, der i dag er præget af støj og vibrationer. Elementer som påvirker medarbejdernes kroppe og kan influere negativt på bl.a. nattesøvn.”   

Kommer naboer til gode  

Eskil Kwederis fremhæver desuden at de færre decibel, som kommer fra maskinerne, også har positive effekter hos naboer og i lokalmiljøet. Det skaber forudsætninger for gode relationer og godt samarbejde under en byggeproces.  

Desuden påpeger han yderligere, at el- og brintdrevne maskiner udleder færre luftpartikler, hvilket også medvirker til en forbedring af arbejdsmiljøet og i lokalmiljøet.  

Aalborg ser fordele  

Aalborg Kommune er en del af samarbejdet i Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) med fokus på at overgå til emissionsfrie arbejdsmaskiner på byggepladserne. Projektet som bl.a. har deltagelse af 14 offentlige bygherrer har fået titlen ”Grøn Gearskifte”.

Peter Munk, Bygningschef i Aalborg Kommune, forklarer:

Det er en samfundsmæssig god businesscase i at gå over til fossilfrie maskiner. Det reducerer CO2-udledningen og det mindsker støj og partikelforurening. Det bliver en del af vores udbud i fremtiden. Herunder et kommende sundheds- forenings- og kvarterhus, som vi skal i gang med at opfører.”

Han henviser til ”Mødestedet” på Løvbakken i Nørresundby, som bl.a. skal vise, hvordan der kan bygges med elmaskiner. Her har kommunen stillet krav om at byggepladsen skal være fossilfri og taget initiativ til samarbejde på tværs af entreprenør, rådgiver og udlejer. Her bliver bl.a. brugt eldrevne teleskoplæsser, minilæsser, gravemaskine, forskellige saxlifte, bomlifte og Hilti Powerbank.

Få ulemper 

Kwederis anerkender, at der kan være udfordringer ved konvertering til el-maskiner på byggepladser, og at det vil forudsætte undersøgelser af strømtilslutningsmulighederne tidligt i processen. Der vil fx være udfordringer forbundet med brug af el-maskiner på visse typer barmark-projekter, hvor der ikke er strømforsyning i forvejen. 

”Her kan den syntetiske diesel ”HVO-diesel” sættes i brug som et alternativ. Men det bør være undtagelsesvist, da brugen af selv den syntetiske diesel ikke passer ind i den ønskede overordnede transformation af energiformerne i samfundet, fordi det bibeholder incitamentet til at købe dieselmaskiner” siger Kwederis. 

Gode råd 

Eskil Kwederis fortæller, at der kan være inspiration hos enter for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) for de bygherrer som gerne vil i gang med at skabe fossilfrie byggepladser. Bl.a. nævner han, at det er vigtigt at gøres sig overvejelser om ens udbudsstrategi, herunder hvad du selv kan klare og hvad du er nødt til at købe dig til. Desuden vigtigt at gå tidligt i dialog med entreprenørerne om, hvad der kan lade sig gøre på det konkrete byggeprojekt. 

Link til yderligere inspiration fra Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): 

Rapport: Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner 

Projektside som samler 18 offentlige bygherre om emissionsfrie arbejdsmaskiner 

Case fra Aalborg Kommune:

Film fra Aalborg Kommune om det nye sundhed,- forenings- og kvarterhus, hvor kommunen har stillet krav om en fossilfri byggeplads

Nyheden er skrevet af Jesper Malm

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev