Dialogværktøj: Skolens rum og funktioner - skolens øvrige faciliteter - Bygherreforeningen

Skolen indeholder en række faciliteter, som er vigtige at vende i de tidlige faser. I jeres indledende arbejde med at fastsætte skolens strategiske fundament, har I formentlig drøftet, hvilke faciliteter, der skal være åbne for fritidsbrugere og lokalsamfundet uden for skoletiden. På dette tidspunkt i processen, kan I derfor overveje at gensøge disse
drøftelser for at tage stilling til, hvordan de skal være åbne i praksis (læs mere om Strategiske overvejelser og Pædagogik, didaktik og organisering).

Når I drøfter skolens faciliteter, kan I rette fokus mod toiletter, idrætsfaciliteter, klubtilbud, bibliotek, hovedindgang, kantine, kontor og administration og en række af skolens øvrige faciliteter, så I bliver afklaret om, hvad der skal placeres hvor, og hvem der skal have adgang til hvad.

Skoletoiletter

Mange elever undgår at gå på toilettet i skoletiden. Det har store konsekvenser for deres trivsel, indlæring og sundhed, og eleverne kan opleve ubehag og have koncentrationsbesvær, når de holder sig. Derfor er det vigtigt, at I overvejer, hvordan I kan skabe de bedst mulige toiletfaciliteter. En af de store udfordringer er toiletternes renlighed, men også dårlig isolering i forhold til lyd og luft kan betyde, at eleverne holder sig for at undgå ”pinlige” episoder. I kan derfor overveje, om I kan arbejde med toiletternes stemning. Fx ved at have fokus på lyd, lys og luft. Et roligt lys, musik og historieoplæsning på højtalere er alle initiativer, der kan være med til at påvirke stemningen på toiletterne i en positiv retning.

Mere viden om skoletoiletter

Dansk Center for Undervisningsmiljø og Børnerådet har i fællesskab udarbejdet en rapport om vigtigheden af ordentlige toiletforhold i skolen. Aarhus Kommune har derudover lavet forsøget ”Fremtidens Skoletoiletter”. Her har kommunen i samarbejde mellem børn, fagfolk og skole undersøgt, hvordan man kan bygge og ombygge skoletoiletter, så eleverne får lyst til at bruge dem. Sundhedsstyrelsen anbefaler et toilet pr. 10. barn. Læs mere og find henvisninger i Byg til velfærds vidensbank.

Zoneinddeling af skolen

Zoneinddeling af skolen kan være en hjælp til at sikre, at enkelte faciliteter kan være åbne, uden at det kræver, at hele skolen er åben. I bør derfor tage stilling til, om disse faciliteter kan placeres i samme zone, så man dermed kun åbner den zone efter skoletid. Alternativt kan I overveje at lave forskellige zoner på skolen og placere de åbne faciliteter i zonernes yderste punkter. Dermed kan I sikre, at kun en del af skolen står åbent uden for skoletid.

Øvrige faciliteter og skolens pædagogiske læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter har udviklet sig meget fra blot at være et bibliotek med bøger. Det kan i stedet indrettes som et læringsmiljø, hvor eleverne kan få en forsmag på, hvordan det er at studere. I denne sammenhæng vil det givetvis også give mening at give adgang til det pædagogiske læringscenter uden for skoletid, og overveje om det skal have karakter af folkebibliotek. Denne øvelse kan laves på alle skolens faciliteter fx i forhold til idrætshal, og hvor meget af skolen, som benyttes af skolefritidsordning, ungdomsklub og fx musikskole.

For at få inspiration til at skabe liv idrætshaller kan I bl.a. se på projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”, som er et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt. Læs mere.

Overvejelser til skolens faciliteter

– Hvordan kan skoletoiletternes atmosfære og stemning forbedres?
– Hvordan kan rengøring af skoletoiletterne håndteres i løbet af en skoledag?
– Hvordan kan vi skabe tryghed omkring toiletforhold på skolen?
– Hvilke faciliteter skal være åbne uden for skoletid?
– Hvordan kan skolen inddeles i zoner?
– Hvor skal de ”åbne” faciliteter placeres?

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev