Nyhed -

09/11/2022

Sådan kan du genskabe biodiversiteten under vandet, når du bygger tæt på eller i havet

Med relativt simple greb kan et byudviklingsprojekt bidrage til at forbedre tilstanden og forudsætningerne for livet i havet, og samtidigt skabe rekreative rum for menneskene, der skal bruge byområdet. Vi har her samlet 10 virkemidler fra Bygherreforeningen og Habitats inspirationskatalog, som byudviklere og bygherrer bør overveje at få med, når de starter et nyt projekt op.

I de fleste danske havne- og kystområder er naturen presset og i så dårlig tilstand, at der næsten er helt tomt for liv. Havne og kystområder, der kunne have været fuld af sprudlende dyre- og planteliv, er i tidens løb forvandlet til ret golde ørkener. Derfor har Bygherreforeningen og Habitats Aps har sammen med DTU Aqua og Marint Kundskapscenter Malmö udarbejdet et inspirationskatalog, der giver bygherrer, byudviklere og myndigheder gode råd og inspiration til at indtænke biodiversiteten under vandet i deres byggeprojekter på forskellige måder – fra plan til realiseringen. Kataloget er udarbejdet med støtte fra  VELUX Fonden.

Et vigtigt overordnet budskab i inspirationskataloget er, at miljøundersøgelser ikke er nok, hvis man vil bidrage til biodiversiteten under vandet:

“Miljøundersøgelser, der kortlægger projekternes virkninger på miljøet, gør det ikke alene. De skal suppleres med aktive tiltag, der bevarer og fremmer en mere rig og mangfoldig natur i havet, som også beriger os på land med naturskønne oplevelser og læring. Og med få og relativt simple virkemidler kan man understøtte både dyre og planteliv. Vores mål er, at alt byggeri ved kyster og i havneområder designes til at blive et positivt bidrag til den blå biodiversitet. Både til gavn for kloden, men også for at forskønne bydelene ved havet og give dem rekreativ værdi” siger Graves Simonsen. .

Fra inspirationskataloget er her samlet ti forskellige virkemidler, der kan indtænkes i et byggeprojekt:

1. Udlæg stenrev

2. Plant ålegræsenge

3. Etabler muslingebanker

4. Anlæg stormflodsløsninger

5. Brug naturbaserede kajkanter, kystbeskyttelsesanlæg og andre kystnære anlæg

6. Undgå glatte overflader på fysiske strukturer

7. Udlæg fiskeopholdskasser

8. Brug reb og tovværk

9. Sæt flydende strukturer ud i vandet

10. Nedsænk skibsvrag

Hent denne pjece med et kort og præcist overblik over, hvordan du med dit bygge- eller byudviklingsprojekt kan booste livet i havet. 

 

Vil du vide mere om, hvordan du som bygherre, byudvikler og myndighed kan arbejde med biodiversiteten under vandet? Så deltag i vores symposium på Aarhus Arkitektskole den 28. november. Her kan du møde en række danske og internationale forskere og byudviklingscases belyse spørgsmålet fra deres forskellige vinkler. Se program og tilmeld dig her. 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev