Brugen af EPD’er kan hjælpe bygherrer med at realisere ambitiøse klimamålsætninger - Bygherreforeningen

Nyhed -

18/08/2023

Brugen af EPD’er kan hjælpe bygherrer med at realisere ambitiøse klimamålsætninger

Ifølge den gældende klimalov skal Danmark være klimaneutral i 2050. Det skaber store udfordringer, særligt for bygge-, anlægs- og ejendomssektorerne, som står for 30 pct. af den samlede CO2-udledning og 40 pct. af det samlede energi- og materialeforbrug i Danmark. Som bygherre har man, ved at sætte ambitiøse målsætninger for sine byggeprojekter, mulighed for at gå forrest i kampen for en klimaneutral byggebranche. Og brug af EPD’er kan være et element i at indfri de målsætninger. I Bygherreforeningen spår man, at der vil blive stor efterspørgsel på EPD’er i de kommende år.

De danske bygherrers position i byggebranchens værdikæde giver en oplagt mulighed for at gå forrest i kampen for en klimaneutral byggebranche – og bygherrerne selv er heldigvis klar til at tage kampen op. 

“Vi oplever, at bygherrerne er stærkt optagede af bæredygtighed og i stigende grad efterspørger bæredygtige løsninger fra både rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartner. De er klar til at stå i spidsen og skabe en udvikling, der på sigt kan være med til at realisere ambitionen om en klimaneutral branche,” siger Hanne Ullum, der er vicedirektør i Bygherreforeningen.  

Det kommer derfor heller ikke som nogen overraskelse, at Bygherreforeningen oplevede stor opbakning fra sine medlemmer, da foreningen for nyligt lancerede en bæredygtighedspolitik. En politik, som bl.a. opfordrer medlemmerne til at sætte en ambition om at foretage de nødvendige ændringer i deres processer inden 2040.  

”Skal de fælles ambitioner realiseres kræver det naturligvis, at man som individuel bygherre sætter ambitiøse klimamålsætninger for sine projekter og foretager konkrete handlinger, som kan bidrage til at realisere dem. Et eksempel på et sådant initiativ kunne være at kræve EPD’er på alle materialer i sine projekter,” siger Hanne Ullum.    

EPD’er er værdifulde, når der skal træffes klimavenlige beslutninger

En EPD dokumenterer den miljøbelastning, der er forbundet med en given byggevare. En EPD indeholder derfor en lang række forskellige miljødata, som fx kan anvendes ind i en LCA-beregning på bygningsniveau.  

For bygherrer med ambitiøse klimamålsætninger kan data fra EPD’er dog med fordel anvendes i langt flere dele af planlægnings- og projekteringsprocessen, end når den obligatoriske dokumentation af det færdige byggeris samlede klimapåvirkning skal udarbejdes. 

Miljødata fra EPD’er kan anvendes allerede i de indledende planlægnings- og projekteringsfaser, når der skal træffes beslutninger om materialevalg. På den måde kan man nemlig identificere den materialesammensætning, som giver den laveste klimapåvirkning. På samme måde kan EPD’er skabe værdi, når der senere i processen skal træffes beslutninger om, hvilke konkrete byggevarer der skal indgå i projektet.  

Danske bygherrer kan fremme udviklingen af flere og bedre EPD’er

Hos Bygherreforeningen er man ikke i tvivl om, at de mange gevinster ved at anvende EPD’er vil føre til en øget efterspørgsel:  

”Vi har en klar fornemmelse af, at danske bygherrer i de kommende år i stigende grad vil bruge EPD’er. Det gælder også branchespecifikke EPD’er – men i særdeleshed produktspecifikke EPD’er, som giver et langt bedre billede af, hvad det er for et produkt, man bruger i sit projekt, og hvor stor dets miljøbelastning er,” lyder det fra Hanne Ullum.  

For nuværende er der dog ingen lovmæssige krav om, at man som materialeproducent skal udarbejde EPD’er for sine byggevarer. Men via ens udbud kan man som bygherre i høj grad bidrage til at fremme udarbejdelsen af EPD’er ved at: 

  1. Stille krav om, at der så vidt muligt skal anvendes byggevarer med EPD’er
    Som privat bygherre må man gerne stille krav om, at der skal anvendes byggevarer med EPD’er i forbindelse med sit udbud. 

 

  1. Fastsætte ambitiøse grænseværdier for den samlede klimapåvirkning
    Som både privat og offentlig bygherre må man gerne lave et såkaldt funktionsudbud, som fx specificerer, hvor meget CO2 en bestemt byggevaregruppe maksimalt må udlede, eller hvor stor en klimapåvirkning det samlede projekt må have.  

”Ovenstående initiativer vil uden tvivl bidrage til, at rådgivere og entreprenører i endnu højere grad vil efterspørge byggevarer med EPD’er. Dette giver helt naturligt producenter med EPD’er en konkurrencemæssig fordel – og giver dem, der endnu ikke har udviklet EPD’er, et incitament til at gøre det,” siger Graves Simonsen, der er bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.  

Vil du vide mere om EPD’er?
Social- og Boligstyrelsen har lanceret en række informationsmaterialer om EPD’er, som besvarer de hyppigst stillede spørgsmål på tværs af branchen. Materialerne er inddelt i otte videnspakker, som stiller skarpt på forskellige emner. Hver videnspakke indeholder som minimum: en film, en animationsfilm, en slidepakke og en artikel. 

Find alle informationsmaterialerne på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olsen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev