Nyhed -

03/12/2021

Byggebranchen mangler arbejdskraft, men uddanner selv for få faglærte

Bygherrerne er i stigende grad bekymrede for udsigten til alt for få dygtige hænder i branchen. Det vil gøre det forholdsvis dyrt at bygge, og det udfordrer branchens grønne og digitale ambitioner. Derfor har Bygherreforeningen igangsat ”Bygherrer skaber lærepladser” i samarbejde med Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og AlmenNet. Målet er 14 pct. lærlinge på alle byggeprojekter. Første indsats sker i samarbejde med BO-VEST i forbindelse med et projekt i milliard-klassen – renoveringen af Galgebakken i Albertslund.

Byggeriet buldrer afsted og ser også næste år ud til at slå alle rekorder. Pipelinen for byggeprojekter på over 40 mio. kr. i byggesum er samlet set på i alt 150 mia. kr. næste år – det højeste tal siden finanskrisen. Men væksten i byggeriet udfordres af mangel på arbejdskraft. Ifølge Danmarks Statistik meldte 48 % af alle virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen om mangel på arbejdskraft i september måned. Det er en større andel, end vi så lige inden finanskrisen. Og udviklingen ser ikke ud til at stoppe.

For over de kommende år vil store grupper af faglærte forlade arbejdsmarkedet i Danmark, fortæller områdechef i Bygherreforeningen Jesper Malm, der netop har udgivet Bygherrebarometeret, hvor der er dykket ned i emnet.

”I 2010 havde Danmark 830.000 faglærte i Danmark, mens vi i 2020 havde 700.000. Den dårlige nyhed er at vi kommer ned på 540.000 i 2030. Det er en katastrofal mangel på hænder. Også i byggebranchen. Dansk Arbejdsgiverforening skønner, at vi vil mangle 17.000 tømrere, murere, snedkere, anlægsstrukturer m.m. allerede i 2028”, udtaler Jesper Malm.

Behov for faglærte med et højt uddannelsesniveau

Hanne Ullum, der er vicedirektør i Bygherreforeningen, fortæller, at Bygherreforeningen igennem de seneste år har været bekymret for udsigten til mangel på faglærte.

”Landets bygherrer er bekymrede over at se en udvikling, hvor der ikke uddannes nok faglærte til byggebranchen. Arbejdsmarkedets parter har de seneste år iværksat forskellige initiativer. Desværre har det vist sig ikke at være nok. Det er et stort problem for vores medlemmer, som har brug for faglærte med et højt uddannelsesniveau – særligt når det gælder den grønne omstilling og digitaliseringen af byggeriet”, fortæller Hanne Ullum.

Derfor har Bygherreforeningen taget initiativ til projektet ”Bygherrer skaber lærepladser” som gennem en landsdækkende indsats skal understøtte de almene bygherrer i arbejdet med at opnå den politiske målsætning om 14 % lærlinge på offentlige byggerier.

I følge Hanne Ullum oplever byggeriets parter, at der fortsat er udfordringer i forhold til at nå målsætningerne. At stille kravet er fint, men ikke nok i sig selv. Projektets metode og tilgang er derfor at understøtte bygherrer i at opstille realistiske krav og målsætninger om lærepladser i hvert enkelt projekt. Hanne Ullum fortæller, at Bygherreforeningen siden 2019 har arbejdet med projektet Byg Med Unge Alliancen og der har opnået erfaringer, som viser, at arbejdet med bygherrerne virker.

”Der uddannes flere lærlinge under byggeriet, når bygherren arbejder systematisk og målrettet med opgaven. De erfaringer bygger vi videre på i det nye projekt, hvor der skal bygges broer mellem de forskellige parter, som skal samarbejde for at få flere faglærte i byggeriet. I dette projekt navnlig de almene bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler, som sammen skal have bedre fat i de unge, der står foran at vælge uddannelse eller finde læreplads. Det kræver nytænkning, nye værktøjer og nye alliancer at få den proces til at lykkes – det sker ikke af sig selv”, fortæller vicedirektøren.

Renoveringen af Galgebakken bliver første projekt

”Bygherrer skaber lærepladser” bliver til i samarbejde med Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og AlmenNet med inddragelse af 10-15 almene boligafdelinger, som skal lægge konkrete byggerier til. Boligselskaber BO-VEST har som én af de første indgået en samarbejdsaftale med Bygherreforeningen om at deltage i projektet.

Det første og største af projekterne, hvor samarbejdet skal prøves af, er Galgebakken, hvor Enemærke & Petersen A/S har hovedentreprisen på renoveringen, som har en samlet entreprisesum på 1,1 mia. kroner.

Men flere følger forhåbentlig i de kommende år, hvor mange af BO-VEST’s store byggesager er i udførelse.

”At arbejde med lærepladser på byggerierne har ikke kun høj prioritet hos BO-VEST, men især også vores beboerdemokrati. Arbejdet med bæredygtighed er en væsentlig del af vores DNA, og verdensmål er som en del af det en høj prioritet i disse år. Her er uddannelse af de unge en vigtig del af arbejdet. Vi er derfor glade for at indgå i dette nye samarbejde med Bygherreforeningen om at løfte og strukturere vores arbejde med lærepladser. Vi ser frem til at komme i gang med et tæt samarbejde med entreprenørerne om opgaven,” siger administrerende direktør i BO-VEST, Ulrik Brock Hoffmeyer.

Landsdækkende indsats

Udover at yde konkret støtte til bygherrernes arbejde med at skabe lærepladser på deres byggerier, har Bygherreforeningen også taget kontakt til uddannelses- og erhvervsordførerne i Folketingets partier, for at indlede en dialog om at finde løsninger på arbejdskraftmanglen. I denne uge havde vicedirektør Hanne Ullum og seniorprojektleder Mette Kristensen møde med ungdomsuddannelsesordfører Anne Sophie Callesen fra Radikale Venstre.

”Det er en kompleks problemstilling, der kun kan løses i samarbejde mellem flere forskellige aktører. Erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter, bygherrerne og politikerne har alle en rolle at spille i at løse de udfordringer, vi står med. Derfor ser vi et behov for, at der bliver taget politisk initiativ til at etablere en landsdækkende indsats, der kan koordinere og facilitere samarbejdet om at få flere lærlinge i byggeriet.” afslutter Hanne Ullum.

 

Fakta om projektet
Projektet ”Bygherrer skaber lærepladser” realiseres med bevillinger fra TrygFonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 % lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev