Nyhed -

07/11/2023

Bygherrebarometer: Rekordmange byggeprojekter udskydes fortsat

Der bliver fortsat aflyst eller udskudt mange byggeprojekter i Danmark. Rekordhøje 40 pct. af alle byggeprojekter er blevet aflyst eller udskudt i 2023. Særligt er boligmarkedet gået i stå. Under halvdelen af alt boligbyggeri går i gang som planlagt. Det er særligt København og Midtjylland, som er ramt. Også i 2024 skal vi forvente et vanskeligt marked, lyder det fra ek-sperterne hos Byggefakta. Bygherreforeningen forventer en begyndende stabilisering hos landets bygherrer. Her hæfter man sig ved, at selvom situationen har nogle lighedstegn med situationen under finanskrisen, så står landets bygherrer et helt andet sted forretningsmæssigt. Kun et område boomer: Grøn energi.

Der bliver fortsat aflyst eller udskudt mange byggeprojekter i Danmark, og vi skal tilbage til finanskrisen for at se lignende antal byggeprojekter, som bliver udskudt eller aflyst. Særligt er boligbyggeriet ramt af et øget renteniveau, som kommer ovenpå en masse usikkerhed om priser på materialer og på energi. Både de almene boligorganisationer og de private developere har svært ved at få enderne til at mødes lige nu. Sådan lyder konklusionerne bl.a. fra de nyeste tal fra Bygherrebarometeret, som Bygherreforeningen udgiver i samarbejde med Byggefakta. Her har man set nærmere på, hvordan 2023 har udviklet sig og hvordan tendenserne ser ud for 2024.

Stadig udfordringer 

”Vi kommer fra et vanskeligt 2022 med stor usikkerhed, hvor mange bygherrer også udskød deres byggeprojekter, fordi byggepriserne steg kraftigt som følge af stigende og usikre materialepriser og energipriser. Selvom priserne siden da er dalet, er renterne i mellemtiden skudt i vejret, hvilket gør det endnu mere vanskeligt at få enderne til at mødes. Mange projekter aflyses eller udskydes og min fornemmelse er, at vi skal tilbage til finanskrisen for at se lignende tal. Mens vi dengang oplevede en masse konkurser blandt projektudviklere, som trak hele samfundsøkonomien ned, så er branchen i dag generelt mere veldrevet og velpolstret. Det er yderst positivt, at landets bygherrer og byggebranchen generelt absorberer situationen så fornuftigt, som det er sket indtil videre,” lyder det fra direktør Henrik L. Bang, fra Bygherreforeningen, der står bag undersøgelsen.

Stort fald i de største byer 

Kommunikations- og marketingchef Mette Linneboe Petersen fra Byggefakta, som har leveret data til årets Bygherrebarometer, udtaler:

”Projektmarkedet har i 2022 og 2023 været præget af et relativt højt ambitionsniveau. Der har været mange planlagte projekter i pipelinen, men udfordringerne har været tilsvarende store. Stigende priser har sat en stopper for det meste almene nybyggeri de seneste to år, og siden krigen i Ukraine er realiseringsprocenten for de private bygherrer dykket kraftigt. Der var planlagt store byggeprojekter for 140 mia. kr. i 2023, men den seneste prognose viser at kun 60 pct. vil blive sat i gang. Inden coronapandemien var realiseringsprocenten oppe på ca. 80 pct.”

Hun forklarer, at det er de største regioner og største byer, som står for de største fald i 2023. Det smitter også af på planerne for 2024. Projektmarkedet for boliger i Aarhus og Københavnsområdet er meget følsomt. Ved Bygherrebarometeret sidste år, håbede flere på at markedet ville vende allerede i løbet af 2023, nu er flere projekter udsat til efter 2024. Samtidigt er der færre større erhvervsbyggerier i de to regioner. Således falder byggeplanerne for Region Midtjylland hele 27 pct., hvilket primært kan tilskrives en nedgang i boligbyggeri i landets næststørste by, Aarhus. Omvendt er pipelinen vokset for Region Syddanmark og Region Sjælland. Det er særligt energiområdet, som vokser markant. 

Energiprojekter boomer 

”Inden for energi ser vi en rekordhøj pipeline, hvilket må tilskrives den grønne omstilling. Der er en række biogasanlæg, varmepumpeanlæg og solcelleparker i pipelinen. Endelig er der også flere nye vandværker på vej samt fjernvarmeprojekter. Energi- og forsyningsområdet vokser og tæller næste år projekter for 20,5 mia. kr. Det er en stigning siden sidste år på 35 pct. Området er tredoblet på blot tre år,” fortæller Mette Linneboe Petersen. 

Mere ro på markedet 

Generelt viser årets Bygherrebarometer dog, at selvom mange projekter sættes i stå, er der generelt mere stabilitet omkring byggeriet, selvom vi er inde i en nedadgående tendens, lyder det fra direktøren for landets bygherrer og developere, Henrik L. Bang.

 ”Vi kommer jo fra en helt tumultarisk situation efter corona og udbruddet af krigen i Ukraine. Det ser ud til, at vores medlemmer er ved at tilpasse sig den nye situation med rentestigninger, og der er kommet ro omkring prisstigninger på bl.a. materialer. Også vanskeligheder omkring konkurser hos entreprenører ser ud til at være aftagende. Jeg hæfter mig ved, at der er markant færre af vores medlemmer, der regner med at udskyde eller aflyse projekter i 2024 end på samme tidspunkt sidste år. 55 pct. mener ikke, de kommer til at aflyse eller udskyde projekter i det nye år,” udtaler direktør i Bygherreforeningen Henrik L. Bang.

Pressede businesscases, budgetudfordringer og høje renter er stadig en udfordring for mange, fortæller direktøren for landets bygherrer og developere.

”Men det er ikke længere en topudfordring set på tværs af bygherrerne. Når vi spørger til udfordringerne, er det i højere grad rådgivernes ydelser samt dokumentation og myndighedsbehandling. Vores medlemmer oplever generelt problemer med certificerede rådgivere inden for brand og statik, ligesom de udfordres af dokumentationskrav på bæredygtighed. Hele samspillet omkring myndighedsbehandling, hvor de oplever stigende krav, komplekse processer, og problemer med at opnå de nødvendige godkendelser er stærkt udfordrende for vores medlemmer. Der er dog enkelte lyspunkter, hvor sagsbehandlingstiden falder i nogle kommuner, og hvor forhåndsdialogen bidrager til bedre forløb,” slutter direktøren.

Bygherrebarometeret kan downloades og læses her.

Hovedkonklusioner fra Bygherrebarometeret 2024

  • Fortsat en stor pipeline af byggeprojekter i 2024 i forhold til perioden før corona i 2020. Men tendensen er nedadgående. 
  • Generelt drives udviklingen i 2024 af den grønne omstilling og især forskellige typer af energianlæg. Den grønne omstilling trækker det samlede niveau op. For øvrige typer projekter er der generelt mindre optimisme. 
  • Området for energi- og renovationsprojekter vokser særligt. Området stiger 35 pct. siden sidste pipeline. I alt fylder projekterne indenfor dette område 20,6 mia. kr., hvilket er en firdobling på fire år.  
  • Der er en generel nedadgående trend for byggeri i de store byer. Region Hovedstaden og Region Midtjylland går tilbage med hhv. 5 pct. og 27 pct. Sidste år var der en meget stor pipeline, men i år er man mindre optimistisk.  
  • Især fald i boligbyggeri på det private område, som er særligt udfordret af en høj rente. Det gælder også for meget erhvervsbyggeri. 
  • Historisk lav gennemførelsesgrad i 2023. Kun 60 pct. af al planlagt byggeri blev gennemført.  
  • Sidste år blev der planlagt mange boligbyggerier, men mange af disse er ikke blevet realiseret. Det er både almene og private boliger, som ikke er blevet gennemført.  
  • Den lave realiseringsgrad kan muligvis rette sig en smule op i 2024. Der er markant færre bygherrer, som regner med at udskyde eller aflyse projekter i 2024 end på samme tidspunkt sidste år. I efteråret 2023 er det 26 pct., i 2022 var det 38 pct.  
  • Mange bygherrer har fortsat fokus på energioptimering. Men interessen er dalet en smule pga. de faldende energipriser. 
  • Dokumentation og myndighedsbehandling ses også som en stigende udfordring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Bygherrebarometeret  

Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebranchen. Herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer. Desuden underbygges Bygherrebarometeret af en aktuel spørgeskemaundersøgelse blandt landets professionelle bygherrer, som er blevet bedt om at vægte særlige udfordringer og prioriteringer det kommende år.   

Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej, og sikre, at de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien og bygge- og anlægsbranchen. Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta.

Præsentation af Bygherrebarometeret

Præsentation af Bygherrebarometeret sker på onlinemøde i Bygherreforeningen mandag den 11. november 2023 kl. 8-9. Arrangementet er gratis. Tilmelding sker via Bygherreforeningens hjemmeside:

Bygherrebarometeret 2024 – Bygherreforeningen

Yderligere information, kontakt:

Jesper Malm, områdechef, Bygherreforeningen
Mobil 2294 4161 eller jm@bygherreforeningen.dk

Mette Linneboe Pedersen, kommunikations- og marketingchef, Byggefakta
Mobil 3692 6036 eller mlp@byggefakta.dk

Nyheden er skrevet af Jesper Malm

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev